СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА І ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: 

ОРІЄНТИРИ, НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА

    У рамках ХХV (ювілейної) міської виставки педагогічних технологій «Зернини досвіду» 28 березня 2019 р. відбувся семінар для вчителів зарубіжної літератури «Сучасна література і літературна освіта: орієнтири, напрями, інноваційна методика», у якому взяли участь науковці ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Черкаського державного технологічного університету. 

  У доповіді доктора філології, професора Ігоря Валентиновича Лімборського (колишнього випускника ЧНУ, завідувача кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету) «Філософія постсучасної літературної освіти» висвітлювалено проблеми культурологічних зв’язків сучасної літератури в контексті загальних історичних процесів початку ХХІ століття. Прозвучала критична оцінка щодо інтегрованого курсу зарубіжної і української літератури. 

1

   Також доповідач зосередився на аналізі освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2019 р.), зазначивши, що на третьому рівні вищої освіти поняття «роботодавець» і «академічна спільнота» з об’єктивних причин тотожні, тому обговорення програми в такому колі є доцільним.

  Професор І. В. Лімборський відзначив, що на етапі розроблення ОНП враховувано інтереси та стратегічні цілі ЧНУ та закладів вищої освіти міста й області як потенційних місць роботи випускників ОНП. Є необхідність  на перспективу уточнити окремі фахові компетентності, на формування яких спрямовано ОНП, визначити зміст ОК щодо формування фахових компетентностей, розширити перелік вибіркових ОК. 

  Позитивним, на думку І. В. Лімборського, є залучення роботодавців до практичної реалізації ОНП (лекції, наукові семінари, робота здобувачів у наукових установах та ЗВО, де працюють роботодавці), що відповідає сучасному європейському тренду щодо зв’язку освітнього процесу з вимогами ринку праці. 

  Доповідь кандидата філософських наук, доцента Павла Васильовича Кретова (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) «Сучасні парадигмальні моделі взаємодії філософії та літератури» була присвячена питанням філософського контексту сучасної літературної освіти. 

   Зокрема, доповідач зупинився на проблемі філософської і літературної антропології: напрямі, що сьогодні інтенсивно формується у сучасній гуманітаристиці. Результатом такого формування є трансформація традиційних понять і факторів культурного процесу (тексту, образу, наративу, структури). У доповіді проаналізовано сучасні стратегії і основні інтерпретаційні тенденції зазначених понять. 

2

    Наступний захід для учителів зарубіжної літератури та науковців кафедра російської мови зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького планує провести у формі творчої майстерні «Я вчитель зарубіжної літератури – і тим цікавий!» (на зустрічі буде обговорено освітньо-професійну програму підготовки магістрів).

Кафедра російської мови зарубіжної літератури та методики навчання

 

 

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

25.06.2020 р.


  Активну участь у роботі науково-практичного семінару «Основні тенденції розвитку літературного процесу ХХІ століття» взяли студенти, магістранти й аспіранти Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, долучившись до роботи Творчої майстерні майбутнього учителя зарубіжної літератури, креативним організатором якого вже вкотре стала ст. викладач кафедри  російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Тетяна Костюк.

  Cтуденти презентували eчасникам зібрання власне бачення проблем професійної підготовки майбутніх учителів-словесників. Так, Анастасія Безродна поділилася своїми думками щодо доречності вивчення курсу «Дитяча література» та важливості аналізу літературних творів. Валентина Сенатор представила власне бачення того, як можна зацікавити учнів своїм предметом, зокрема створенням буктрейлерів, продемонструвавши власні буктрейлери до книги Р. Ріґґса «Дім дивних дітей» та повісті Ніла Ґеймана «Кораліна». У полі зору Евеліни Галустян та Ірини Новоселецької були проблеми фахової підготовки майбутніх учителів-словесників, зокрема формування їхньої професійної компетентності.

  Науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України Ольга Романова розповіла присутнім про національні гуманітарні школи, їхню типологію, особливості та взаємозв’язки із світовою літературою. 

3

  Окремо Ольга Романова, з позиції стейкхолдера, проаналізувала ОНП третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доповідач зазначила, що освітньо-наукова програма 035 Філологія для підготовки фахівців третього (доктор філософії) рівня вищої освіти розроблена з урахуванням сучасних освітніх трансформацій та орієнтована на якісну підготовку фахівців, здатних розв’язувати актуальні й значущі проблеми та практичні питання в галузі філології з наукових напрямів: українська мова, російська мова, українська література, теорія літератури, фольклористика тощо. 

  Освітньо-наукова програма 035 Філологія відповідає настановам сучасного освітнього процесу у вищій школі. У ній чітко визначені цілі, мета, завдання, описано сам профіль ОНП, сформульовано визначальні компетентності, що постають під час навчання. Основний фокус пропонованої програми визначає суттєве дослідницьке спрямування програмних результатів навчання, що вирізняє її в сучасному просторі університетської освіти.

4

  У ході обговорення доповідей було піднято широке коло проблем, які стосувалися підготовки фахівців третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, сучасного стану філологічної освіти в Україні, формування читацьких інтересів дітей і молоді, світоглядних аспектів літературної освіти та її змісту, методики викладання зарубіжної літератури як навчального предмета у школі й університеті та багато інших. 


Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання

 

 

 

 

 

Білоусова Наталія Костянтинівна, доцент, кандидат філологічних наук

 

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 37-11-03

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                      Освіта:

 

        1973 – 1978 р. – Черкаський педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, диплом вчителя російської мови та літератури  
        1979 – 2017 р.  – ЧНУ ім. Б. Хмельницького, асистент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання

        Грудень 1991 р. – Інститут літератури ім. Т.Г.  Шевченко АН України   - захист кандидатської дисертації зі спеціальності 10.01.02 – російська література

 

                    Дисципліни:

 

«Історія російської літератури»   (2 - 3 курси)

«Методика викладання зарубіжної літератури»   ( 3 курс)

«Мистецтвознавство»   (1 курс)

«Історія мистецтв»  (2 курс)

«Спецкурс з зарубіжної літератури»  (2 курс)

 

               Професійна діяльність:


          Вересень 1979 – листопад 1988 р. –   асистент кафедри російської і зарубіжної літератури;

Листопад 1988 – грудень 1991 р. – аспірант Інституту літератури         ім. Т. Г. Шевченко АН України;

Січень 1992 – травень 2000 р. –  заступник декана факультету російської мови та літератури;

          Січень 1992 –  дотепер –  доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання.

 

         Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

 

Російська література ХІХ століття.

Мистецтвознавство.

Історія мистецтв.

Методика викладання зарубіжної літератури.

  1. Специфика конфликта пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. - Вип. 2. – Черкаси, 2011. - С. 13-19.
  2. Природа – человек – судьба в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг». // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. - Вип. 3. – Черкаси, 2012. -  С. 37 - 44.
  3. «Сонечкина правда» Раскольникова // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник наукових праць за матеріалами V111 Міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2013. – С. 93-96.
  4. Ракитин как пародия на Ивана Карамазова (по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. / Збірник наукових праць. - Вип. 4. – Черкаси, 2014. – С. 61–69.
  5. Юродство и безумие в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»// Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. - Вип. 6. – Черкаси, 2016. - С. 106 - 119.

 

 

 

 

Шипілова Анастасія Микитівна, старший лаборант

Контактна інформація:
роб.тел.: (0472) 45-30-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2012 – 2016 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, диплом бакалавра, кваліфікація «бакалавра філології, вчителя російської і англійської мов та зарубіжної літератури»  
2016 – 2017 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, (здобуваю) диплом спеціаліста, кваліфікація «спеціаліста філології, викладача російської і англійської мов та літератури»

 

Професійна діяльність та нагороди:

2016 – до тепер: старший лаборант кафедри практики англійської мови

Подяка за участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова «М. Ю. Лермонтов і його літературна спадщина»

Сертифікат учасника VI Міжвузівського науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

 

 

 

 

Вікторія Камянська – викладач німецької мови кафедри теорії та практики перекладу Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Закінчила Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, здобула кваліфікацію учителя англійської, німецької мов та літератури (2014 р.).

Упродовж двох років жила та працювала в німецькомовних країнах –Австрії й Німеччині. Здобула міжнародний сертифікат про знання німецької мови Österreich-Schweiz-Deutschland Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) рівня А2 в Австрії. Пройшла курс вивчення німецької мови на рівні B1 в Австрії. Успішно склала іспит з німецької мови Goethe-Zertifikat C1 в Німеччині

Викладає «Практичний курс другої мови (німецької)» та «Практику перекладу з німецької мови», «Країнознавство (німецька мова)».

 

Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2017 - 2021 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Усі права захищені

Пошук