Близнюк Наталія Олександрівна

Близнюк Наталія Олександрівна закінчила Черкаський державний педагогічний інститут у 1990 році. Розпочала свою педагогічну діяльність в Черкаській ЗОШ  № 34 у 1992 році на посаді учителя англійської мови, з 2002 року –  почала працювати у Черкаській гімназії № 31, із 2004 року - заступник директора з навчально-виховної роботи закладу. Вчитель вищої категорії, має звання «Вчитель-методист».

Спільно з адміністрацією та педагогічним колективом Наталія Олександрівна забезпечує   виконання  Концепції розвитку гімназії та перспективного  плану діяльності закладу, реалізує програми роботи з обдарованою молоддю, громадянського виховання, особистісно-орієнтованої моделі формування гуманістичних здібностей учнів.

Педагог досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, відповідає  за виконання державних стандартів  з іноземної мови, фізичного виховання, трудового навчання, предмету «Захист України»,  правильність планування та виконання навчальних програм та планів вчителями цих предметів. 

Успішно займається розширенням міжнародних культурно-освітніх відносин між гімназією та міжнародними партнерами з різних країн.

Як учитель англійської мови,  постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, вивчає новинки методичної літератури, ділиться з колегами своїми знаннями. Проводить відкриті уроки та майстер-класи, практичні методичні семінари  для своїх колег,  учителів міста та області. Систематично працює над підвищенням методичного рівня, працює із спеціальною та методичною літературою,  творчо  впроваджує  елементи інноваційних технологій.

Особливу увагу приділяє роботі з творчо обдарованими учнями. Щорічно діти, яких навчає Близнюк Н.О.,  отримують призові місця на ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з англійської мови.        

Була нагороджена грамотами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та почесними грамотами управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Близнюк Наталія Олександрівна

 

Чабан Наталія

Чабан Наталія Анатоліївна

Наталія Чабан закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Черкаського державного педагогічного інституту у 1993 році . Ступінь магістра отримала у Нью-Йоркському університеті (США) у 1996 році. Після завершення аспірантури у 1997 році науковця блискуче захистила кандидатську дисертацію під керівництвом доктора філологічних наук, професора Світлани Анатоліївни Жаботинської у Київському національному лінгвістичному університеті. У період з  2000-2004 року Наталія Анатоліївна працювала дослідником Лундського університету (Швеція), Мерілендського університету (США) та Кентерберійського університету (Нова Зеландія).

 За значний внесок у дослідження взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом, Наталії Анатоліївні двічі присвоювали  почесне звання Jean Monnet Chair. З 2014 по 2016 рік Наталія Чабан була одним з керівників програми «NATO Global Perceptions – Views from Asia Pacific» за підтримки Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» та Відділу громадської дипломатії НАТО. У 2021 році очолювала проєкт «External perceptions of the EU: Continuity and Change. The Update Study 2021» на замовлення Служби зовнішньої політики Європейської комісії та Відділу громадської дипломатії Європейської служби зовнішніх дій.

 Нині, Наталія Чабан - доктор наук, професор кафедри медіа та комунікацій Кентерберійського університету (Нова Зеландія), співредактор журналу «Australian and New Zealand Journal of European Studies»,  директор Форуму громадської дипломатії та політичної комунікації (PD-PCF UC), президент Асоціації українських студій Австралії та Нової Зеландії, віце-президент другої робочої групи «Perceptions and Communication»,  EU Foreign Policy Facing New Directions (ENTER), COST Action, European Commission.

До професійних досягнень Чабан Наталії також можна віднести посаду старшого наукового співробітника Інституту перспективних досліджень (ISA), Болонського університету (Італія). Науковиця виступає з доповідями у провідних університетах США, Австралії, Японії, Китаю, Сінгапуру, Таїланду, Швеції, Бельгії, Нідерландів, Великобританії, Німеччини, Нової Зеландії, в європейських структурах Брюсселю, Відня, Берліну, Лондона. Бере активну участь у діяльності українських діаспорних організацій Австралії та Нової Зеландії.

 

  

Михайловська Наталія Михайлівна

Михайловська Наталія Михайлівна закінчила факультет романо-германської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 1998 році і відразу розпочала викладацьку кар’єру у стінах рідного інституту. 11 років Наталія Михайлівна викладала англійську мову, фонетику та граматику для студентів першого та другого курсів, а також брала активну участь у підвищенні рівня володіння англійською мовою серед університетської спільноти.

Задля розширення професійних горизонтів, з 2005 по 2006 рік Михайловська Н. М. працювала в колективі «Runov School». Проте вже у 2009 р. викладачка  заснувала власну мовну школу «YES», що стала лідером у наданні освітніх послуг з вивчення англійської мови. Сьогодні педагогічний колектив цієї мовної школи на чолі з Наталією Михайлівною працює зі студентами різних вікових груп та рівнів підготовки.

До здобутків Михайловської Н. М. слід також віднести цілу низку міжнародних сертифікатів (CELTA, CELT-S, CELT-P, TKT Module 1, TKT YL, Delta Module 2, DoS), що підверджують її професійну майстерність.

Наразі Михайловська Н. М. працює військовим перекладачем у тренувальному таборі для українських військових у Великій Британії.

Близнюк Наталія Олександрівна
 IMG 20230306 134232 209
 
Бєлєхова Лариса Іванівна

Бєлєхова Лариса Іванівна

Бєлєхова Лариса Іванівна закінчила Черкаський педагогічний  інститут у 1969 році з відзнакою і працювала викладачем на кафедрі англійської мови до липня 1971 року. 

    У зв’язку з переїздом за місцем роботи чоловіка переведена викладачем англійської мови на кафедру іноземних мов Херсонського педагогічного інституту (зараз Херсонський державний університет), де на різних посадах працює по теперішній час.

Після закінчення аспірантури при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов і захисту кандидатської дисертації працювала завідувачкою кафедри іноземних мов (1979 по 1986), а потім деканом факультету іноземних мов (1986-1998) до вступу в докторантуру (1998-2001) при Київському національному лінгвістичному університеті). Після захисту докторської дисертації на тему «Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект» та отримання звання професора була призначена Головою спеціалізованої вченої ради при Херсонському державному університеті та заступником редакційної колегії фахового наукового вісника «Лінгвістика». Одночасно була членом спеціалізованих вчених рад при Київському національному лінгвістичному університеті (2005-2019) та Харківському національному університеті імені  В. Н. Каразіна (2007-2011), членом редколегій наукових вісників Дрогобичського університету імені Івана Франка, Київського державного університету імені  Бориса Грінченка. 

   Бєлєхова Л. І. має свою наукову школу когнітивної поетики, під її керівництвом захищено понад 40 дисертаційних робіт, серед них три докторських.

 

 

Махиня Наталія Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарних технологій в Черкаському державному технологічному університеті.

У 1999 році закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Англійська і німецька мови та література», отримала кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури».

Із 1999 р. працювала викладачем кафедри іноземних мов Черкаського державного технологічного університету.

До 2008 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Із 2006 р. до 2008 р. працювала вчителем англійської та німецької мов у Лисянському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 – гімназія».

У 2009 р. захистила дисертацію за темою «Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

До 2018 р. займала посади старшого викладача і доцента кафедри іноземних мов в Черкаському державному технологічному університеті.

Із грудня 2018 р. обіймає посаду декана факультету гуманітарних технологій в Черкаському державному технологічному університеті.

У 2019 р. захистила дисертацію за темою «Тенденції розвитку освіти дорослих у країнах Європейського Союзу» в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Близнюк Наталія Олександрівна
 
Бєлєхова Лариса Іванівна

Бельтюкова Світлана Олександрівна

Світлана Олександрівна закінчила факультет іноземних мов у 1986. Згодом продовжила навчання в аспірантурі та у 1991 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом доц. Е. Я. Мороховської у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. Перебуваючи на посаді заступника декана факультету романо-германської філології у Черкаському в 1995 р., науковиця виграла грант Фулбрайта на навчання за магістерською програмою в університеті Толедо, штат Огайо (США), де в 1996 році отримала магістерський ступінь зі спеціальності «Адміністрування освіти».

У процесі навчання та стажування в Північно-західній регіональній лабораторії з освіти (м. Портленд, штат Орегон), Світлана Олександрівна виявила велике бажання та здатність займатися статистичним аналізом даних, що стало продовженням її інтересів ще з шкільних років. Після двох років роботи координатором тренінгу в Українській філії Корпусу Миру, вона у 1998 повернулася до США на докторську програму зі статистики та психометрики (з повною стипендією). Закінчила програму за рекордно короткий час (4 роки із 7 можливих) з подвійною спеціалізацією – статистика та психометрика та адміністрування вищої освіти.

З 2005 року Світлана Олександрівна Бельтюкова працює штатним професором зі статистики та психометрики в університеті Толедо (США). Дослідниця розробила та викладає курси з дизайну наукових досліджень, параметричної та непараметричної статистики, розробки та валідизації шкал вимірювання психологічних конструктів. Також Світлана Олександрівна є співзасновником консультативної організації InferenceLLC, до клієнтів якої входять Boeing Commercial Airplanes, Boys and Girls Clubs of America, NATO і European Union. Останнім часом науковця розширила коло інтересів та навичок – вивчила програмування, займається дизайном дешбордів та автоматизацією підсумовування та інтерпретації даних статистичного аналізу.

 

 

Лещенко Ганна Веніамінівна

Лещенко Анна Веніамінівна закінчила Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією у 1995 році. З 1999 р. працює в Черкаському державному технологічному університеті. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти складає 23 роки.  У 2003 р. успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, через рік отримала вчене звання доцента кафедри теорії та практики перекладу. У 2008 р. очолила кафедру прикладної лінгвістики ЧДТУ, з 2013 р. – навчалась в докторантурі ЧНУ імені Б. Хмельницького. У 2018 році успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий консультант – д. філол. н., проф. Жаботинська С. А.). Того ж року очолила кафедру прикладної лінгвістики та перекладу ЧДТУ. У 2022 році отримала вчене звання професора.

Близнюк Наталія Олександрівна

 


Бєлєхова Лариса Іванівна

Задворна Світлана Геннадіївна

У 2001-2009 навчалася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської і німецької мов та літератури. Після закінчення університету працювала у вищезазначеному закладі освіти викладачем англійської мови. У 2013 р. була переведена на посаду старшого викладача, а згодом – на посаду доцента кафедри іноземних мов. 2010-2013 – аспірантка в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (науковий керівник –  доктор педагогічних наук Кузьмінський А. І.). У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Підготовка студентів немовних спеціальностей до структурування навчальної інформації засобами концептуального моделювання» і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

У 2016 р. звільнилася з університету (за власним бажанням). Цього ж року відкрила приватну школу англійської мови для дітей і дорослих «Лінгвакон» (лат. LINGUA + CONscientia: мова + свідомість), ім’я якої пішло від назви системи навчання, розробленою доктором філологічних наук, професором Жаботинською С. А. Викладання англійської мови у школі відбувається із застосуванням концептуальних схем, а також словників-тезаурусів, упорядкованих на засадах концептуальних моделей. Навчальний матеріал розроблений та структурований доктором філологічних наук, професором Жаботинською С. А. (для дорослих) та кандидатом педагогічних наук Задворною С. Г. (для дітей дошкільного і шкільного віку). У школі проходить якісна підготовка учнів, студентів та дорослих до складання різних тестів (ЗНО, IELTS, TOEFL та ін.). Творчий колектив школи включає фахівців з англійської мови – викладачів, які є також випускниками Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та які мають багаторічний стаж роботи й міжнародний досвід. Кількість учнів постійно збільшується і налічує понад 200 осіб.

У 2021 р. увійшла до Ради стейкхолдерів  Освітньо-професійної програми «Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

 
 

Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пошук