Кафедра німецької філології

Останні новини

 

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка 79, корпус № 3, ауд. 410

Телефон: (0472) 33-08-63

 

  

        Кафедру німецької філології створено в червні  1996 року. Її очолила доцент, кандидат філологічних наук Поліщук Надія Миколаївна, яка у 1977 році закінчила Лейпцігський університет ім. К.  Маркса у Німеччині, а в 1988 році захистила  кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04  «Германські мови» у Київському державному педінституті іноземних мов під науковим керівництвом  професора  I.Я. Харитонової.

        На кафедрі працювало 7 викладачів, які  навчали студентів німецької мови як другої іноземної на факультеті іноземних мов, серед них доцент Л.М. Поліщук, доцент Л.В. Швидка, старший викладач, колишній декан факультету іноземних мов В.П. Коновалов, старший викладач С.В. Моцак, В.А. Басок.

        У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Мова і література (німецька)». На кафедру прийшли працювати В.А.Депутат, випускники факультету романо-германської філології В.В. Ганєчко, І.В. Черкашина, О.І. Титаренко, які після закінчення аспірантури продовжили свою викладацьку діяльність. В.В. Ганєчко захистила кандидатську дисертацію із загального мовознавства, О.І.Титаренко – з педагогіки.

       У 2003 році відбувся перший випуск викладачів німецької мови. Членами кафедри стали найкращі випускники  О.М. Перехрест , О.К. Танасевич,  пізніше – Я.П. Ковтун , О.А. Зінченко, В.А. Тесля,  В.А. Пєтухова,  Л.О. Овсієнко, Л.А. Левицька. О.А. Зінченко, В.А. Тесля,  Л.О. Овсієнко закінчили  аспірантуру в Київському національному лінгвістичному університеті, де навчались під керівництвом професорів Гамзюка М.В., Стеріополо О.І., О.Б. Франко, і успішно захистили  кандидатські дисертації зі спеціальності «Германські мови», Л.А. Левицька – з педагогіки.

        З 2012 року кафедру, на якій працює 12 викладачів, вісім з яких – кандидати наук, очолює доцент, кандидат філологічних наук Тесля Вікторія Анатоліївна.

      Кафедра німецької філології  підтримує тісні й плідні зв’язки з інститутом ім. Гете у Києві. Викладачі отримують стипендії цього інституту з метою підвищення кваліфікації на мовних курсах у різних містах Німеччини. Нові знання й досвід вони передають колегам, а також використовують у своїй роботі, забезпечуючи належний рівень підготовки майбутніх спеціалістів.

        Викладачі кафедри протягом багатьох років відвідують семінари з актуальних проблем  навчання німецької мови, що проводяться в інституті ім. Гете у Києві. 

    Щороку протягом одного семестру професор Мюнстерського університету Лінгард Лєґенгаузен читає лекції і проводить семінари з актуальних проблем німецького мовознавства й методики навчання іноземних мов для викладачів кафедри і студентів.

      Викладачі кафедри проводять дослідження у таких галузях німецького мовознавства, як діалектологія, фразеологія, граматика, словотвір, стилістика, мовна комунікація. Вони беруть участь у  всеукраїнських, міжвузівських та  міжнародних наукових конференціях. Ними опубліковано статті і тези доповідей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, підготовлено навчальні посібники з практичних і теоретичних дисциплін, які використовуються у навчальному процесі.

     На кафедрі німецької філології постійно діє науковий семінар  з проблем німецького мовознавства та методики навчання іноземних мов.

  Доценти кафедри керують науковою роботою студентів у гуртках з проблем діалектології, стилістики, невербальної комунікації, що сприяє поглибленню і розширенню їхніх теоретичних знань. 

    Про результати своїх досліджень студенти доповідають на міжвузівських наукових конференціях, які проводяться щороку в університеті.

 QR-коди доступу до робочих навчальних програм

 QR-коди доступу до робочих навчальних програм кафедри німецької філології

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, БАТЬКИ, РОБОТОДАВЦІ! 
БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА КОНСТРУКТИВНУ КРИТИКУ, ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ.
Звертайтеся за телефоном: (0472)33-08-63
 та е-поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

2018 ОП Мова і література (німецька, англійська), Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

2019 ОП Мова і література (німецька, англійська), Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

2020 ПРОЄКТ ОП Мова і література (німецька, англійська), Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

2020 ПРОЄКТ №2 ОП Мова і література (німецька, англійська), Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

НП 014.022 Середня освіта. Мова і література (німецька) 2020

 

Протокол засідання кафедри

Рецензія на Проєкт №2 до ОПП 2020

 

Інформаційні пакети дисциплін кафедри до Проєкту №2 ОП Мова і література (німецька, англійська):

Практика німецької мови в школі 1 курс

Практика німецької мови в школі 2 курс

Лінгвокраїнознавство в школі 2 курс

Історія німецької мови 2 курс

Лексикологія німецької мови 3 курс

Історія зарубіжної літератури в школі 2 курс

Історія зарубіжної літератури ХІХ століття 2-3 курс

Вступ до літературознавства 1 курс

Історія зарубіжної літератури ХХ століття 3-4 курс

Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження 1 курс

Сучасний літературний процес 4 курс

 

 

Інформаційні пакети дисциплін кафедри:

Австрійський і швейцарський варіанти німецької мови

Вступ до мовознавства 1 курс

Загальне мовознавство 4 курс

Загальне мовознавство 5 курс

Історія німецької мови 2 курс

Компаративістика

Лексикологія німецької мови 3 курс

Лінгвокраїнознавство 2 курс

Німецька мова 1 курс

Німецька мова 2 курс 

Німецька мова 3 курс

Німецька мова 4 курс (СО)

Німецька мова 4 курс (Філологія)

Німецька мова 1 курс (ОС "Магістр") (1)

Німецька мова 1 курс (ОС "Магістр") (2)

Німецька мова 2 курс (ОС "Магістр") (СО)

Німецька мова 2 курс (ОС "Магістр") (Філологія)

Основи когнітивної ономасіології

Основи наукових досліджень іноземною мовою

Практика німецької мови 2 курс

Практика німецької мови 3 курс

Практика усного і писемного мовлення 1 курс

Практика усного і писемного мовлення 4 курс

Практика усного і писемного мовлення (ОС "Магістр")

Практична граматика німецької мови 1 курс

Практична граматика німецької мови 2 курс

Практична граматика німецької мови 3 курс

Практична фонетика німецької мови 1 курс

Практична фонетика німецької мови 2 курс

Практична фонетика німецької мови 3 курс

Психолінгвістика 4 курс

Стилістика 4 курс

Сучасні проблеми лексикології (ОС "Магістр") 2 курс

Теоретична граматика німецької мови 4 курс

Теоретична фонетика німецької мови 3 курс

Теорія дискурсу (ОС "Магістр") 1 курс

Теорія і практика перекладу (ОС "Магістр") 1 курс

Теорія комунікації 4 курс

Теорія мовознавства (ОС "Магістр") 1 курс

Шкільний курс німецької мови та методики її навчання

 

Склад кафедри:

1.Тесля Вікторія Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

2. Швидка Людмила Володимирівна – директор інституту, кандидат філологічних наук, доцент

3. Поліщук Надія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

4. Ганєчко Вероніка Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

5. Титаренко Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент

6. Стройкова Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач

7. Овсієнко Леся Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач

8. Левицька Лілія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач

9. Дворова Ксенія Василівна – викладач

10. Ковтун Яніна Петрівна – викладач

11. Снісар Анна Вікторівна – викладач

12. Ришкова Анастасія Вячеславівна – викладач

13. Лінгард Легенгаузен – професор (Німеччина)

                                                         

SP Simple Map