Кафедра практики англійської мови

Останні новини

Uncategorised

Швидка Людмила Володимирівна, директор ННІ іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент


Контактна інформація
Корпус 3, к. 410
Телефон: (0472) 33 – 08 – 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Освіта
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов
Спеціальність «Іноземні мови (дві мови)»;
Кандидат філологічних наук 10.02.04 – германські мови від 12.05.1995;
Доцент кафедри німецької філології ДЦ від 22.10.1998.

Дисципліни викладання
Лінгвокраїнознавство (2 курс ОС «Бакалавр»)
Стилістика (4 курс ОС «Бакалавр»)
Інтерпретація тексту ( 1 курс ОС «Магістр»)

Професійна діяльність та нагороди

Підвищення кваліфікації
(з 09.02.2015 по 11.09.2015) Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації за категорією «Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»

(з 13.09.2009 по 26.09.2009) Гете-інститут, м. Берлін, Німеччина. Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови.

(з 13.07.2003 по 26.07.2003) Гете-інститут, м. Бонн, Німеччина Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови. Перелік основних дисциплін: методика та дидактика.

(з 20.07.1997 по 09.08.1997) Гете-інститут, м. Мюнхен, Німеччина Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови. Перелік основних дисциплін: 1.Лінгвокраїнознавство 2.Методика: застосування різноманітних медіа на заняттях німецької мови

(з 01.09.1991 по 31.08.1994) Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, 03680 Присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук Назва дисертації «Семантические и синтаксические особенности субъекта вторичной предикативности (на материале причастий II современного немецкого языка)»

(з 1976 по 1981) Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, 03680

Участь у міжнародних проєктах

 • Проект MultiEd «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України» Erasmus+ KA2 , 11-14.02.2020, м. Запоріжжя
 • Програма Tempus IV – нові можливості для українських вищих навчальних закладів, 26-27 березня 2008 р., м. Київ
 • (з 06.03.2006 по 14.03.2006) Tempus Tacis programme, м. Жешов, Польща Участь у міжнародному проекті «Advanced Methodology In English Language Teaching»
 • (з 09.05.2005 по 24.05.2005) European Union’s Tempus Tacis programme. Участь у міжнародному проекті зі студентського самоврядування

Семінари:

 • Всеукраїнський міжвузівський науково-практичний семінар «Вища та середня школа – співпраця заради майбутнього». ЧНУ ім. Б. Хмельницького (15 грудня 2016)
 • Круглий стіл «Проблеми дотримання академічної доброчесності в Україні». Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (23 листопада 2016), м. Черкаси
 • Seminar “Helpful Communication Tips in English: Correct Language for Phone, E-mail and more” (06.06.2016)
 • Seminar “Writing to Good Abstract: American Style” (27.04.2016)
 • Seminar “Punctuation Matters” (18.02.2016)
 • Семінар «Deutsch als Fremdsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit» (13.09 – 26.09.2009), м. Мюнхен, Німеччина
 • Форум «Sprache ohne Grenzen» (18-19.09.2009), м. Берлін, Німеччина

Сертифікати:

 • Сертифікат про участь у тренінгу «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення». 19-17 січня 2020 р.
 • Сертифікат про участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості освіти у рамках реалізації проектів: «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті.», 29.03.2019
 • Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood». 22.11.2019
 • Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції
  «Language Teaching Tomorrow 2019». Tampere. 13-17 May 2019
 • Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір» (м. Черкаси, 29-30 березня 2018 р.)
 • Сертифікат про участь у семінарах «Helpful Communication Tips in English: Correct Language for Phone, E-mail and more» (06.06.2016), “Writing to Good Abstract: American Style” (27.04.2016), “Punctuation Matters” (18.02.2016).
 • Сертифікат про участь у міжнародній конференції «TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching» (29-30 квітня 2015), м. Черкаси
 • Сертифікат Ґете-Інституту про участь у семінарі «Deutsch als Fremdsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit» (13.09 – 26.09.2009), м. Мюнхен, Німеччина
 • Сертифікат про участь у міжнародному форумі «Sprache ohne Grenzen» (18-19.09.2009), м. Берлін, Німеччина

Опубліковані праці:

 • Schwydka L. Sprachlernen über Grenzen / L. Schwydka // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinar, interkulturell, international: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М.,2019. 164 с.
 • Shvydka L. Language learning across borders / L. Shvydka // Workshop Proceedings : EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood: збірник матеріалів семінару (англ.м.). – Черкаси, 2019. – 76 с.
 • Швидка Л.В. Zur Geschichte der Entwicklung der Deutsch-Ukrainischen Kontakte (am Beispiel der Tätigkeit des Lehrstuhl für deutsche Philologie an der Nationalen B.-Chmelnytzkyj-Universität Tscherkassy) / Л.В. Швидка // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня-30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 110
 • Швидка Л.В. Навчально-науковий інститут іноземних мов: перспективи майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення / Л.В. Швидка //Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність (26 лютого 2016 р.) С. 136-141
 • Швидка Л. В. Lexikalische Innovationen ukrainischer Herkunft im politischen Diskurs (am Material der deutschsprachigen Presse) / Л.В. Швидка // Збірник тез ХХІІ конференції Асоціації українських германістів «Українська германістика в діалозі культур». – Львів, 2015. – С. 146–147
 • Швидка Л.В., Земка О. Лексичні інновації в політичному дискурсі (на матеріалі німецькомовної преси) / Л.В. Швидка, О. Земка // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Черкаси, 2015. – С. 268–276
 • Швидка Л.В. Стан підготовки вчителів іноземної мови в умовах полікультурного соціуму / Л.В. Швидка // Актуальні проблеми металінгвістики. – Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського національного університету., 2014.

Левицька Лілія Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
роб. тел.: 8(0472)33-08-63
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
2002-2007 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста
2010-2011 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом магістра
2012-2015– Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом кандидата педагогічних наук

 

Дисципліни викладання:

Практичні:
Німецька мова (І, ІІ, ІІІ, ІV курси)
Теоретичні:
Методологія і організація наукових досліджень (V курс, магістратура)

 

Позанавчальна діяльність:
Керівник студентських наукових робіт (курсові роботи)

 

Професійна діяльність:
2007 – до цього часу: викладач кафедри німецької філології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницього.

 

Дослідницькі інтереси:
Семантичний, ономасіологічний та словотвірний аспекти дослідження німецької мови

 

Нагороди та сертифікати:

1. Сертифікат учасника семінару “Modern methods, innovatios and operational experience in the field of psychology and pedagogigs»
2. Сертифікат учасника семінару « Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe»

 

Опубліковані праці:

Левицька Л.А.Особливості номінації німецьких фітонімів Романо-германські мови у контексті неперервної освіти / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 18 квітня 2019 р. – Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф. ,2019


Левицька Л.А. Тенденції розвитку багатокультурної освіти в університетах Німеччини Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. ‒ Вип. № 1. – С. 33‒37.


Levitska L.A Specific Features of the organization of Teaching in the system of Teachers Advanced Training in Germany//American Journal of Education, № 4(2), (August). Volume R. 4. The university of Chicago Press, 2018.- Pages 700-1097


Левицька Л.А. Аналіз стану білінгвальної освіти у ВНЗ Німеччини// International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “ Baltija Publishing”. 236 pages.


Левицька Л. А. Зміст поняття «полікультурна освіта» в вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Л. А. Левицька // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Science and Edukation a New Dimension / editors: Dr. Vámos X.; Dr. Jenő Barkáts.; Dr. Tarasenkova N.; Kotis L. – Budapest, 2013. – C. 115‒118.


Левицька Л. А. Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України / Л. А. Левицька // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 125. – С. 217–220.


Левицька Л. А. Передумови виникнення полікультурної освіти в розділеній Німеччині / Л. А. Левицька // Вища школа інтеграції і співробітництво освітніх систем : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25‒26 квітня 2013 р.). – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 25‒27.


Левицька Л. А. Передумови виникнення полікультурної освіти у вищій школі Німеччини / Л. А. Левицька // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Черкаси, 22‒23 травня 2014 р.) / за заг. ред. проф. О. А. Біди. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 73‒74.


Левицька Л. А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – Вип. № 1 (254). ‒ С. 57‒59.


Левицька Л. А. Періодизація та тенденції розвитку полікультурної освіти та виховання в університетах Німеччини / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 21 (314). – С. 144‒148.


Левицька Л. А. Причини виникнення полікультурної освіти в Німеччині / Л. А. Левицька // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Першої міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 22 лютого 2013 р.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 57‒59.


Левицька Л. А. Процес становлення та розвитку полікультурної освіти в розділеній Німеччині / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 3 (296). – С. 74‒77.


Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об’єднаної Німеччини / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 28 (321). – С. 41‒45.


Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Л. А. Левицька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред. та ін.). – Запоріжжя : [б. в.], 2013. – Вип. 29 (82). – С. 138–143

Лінгард Легенгаузен – професор (Німеччина)

Дослідницькі інтереси та публікації:


Лінгвокраїнознавство


Методика викладання англійської та німецької мов


Корпусна лінгвістика

Опубліковані праці:


• Autonomy in language learning: Getting learners actively involved.


• Language Learner Autonomy: Theory, Practice and Research


• Introduction to Little, Dam & Legenhausen 2017


• Explicit reflection, evaluation, and assessment in the autonomy classroom


• Learners reflecting on learning: Evaluation versus testing in autonomous language learning


• Language learner autonomy : theory, practice and research / David Little, Leni Dam and Lienhard Legenhausen

Пизель Пьотр Лукаш, доктор гуманітарних наук, викладач

 

Контактна інформація

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Варшавський Університет, Польща, свідоцтво післядипломної освіти – спеціальність «навчання польської мови як іноземної»

Польська Академія Наук, Польща, диплом кандидата гуманітарних наук– спеціальність «історія»

Варшавський університет, магістратура, факультет неофілології, спеціальність культурологія

 

Дисципліни викладання

Практичний курс другої мови (польської)

Лінгвокраїнознавство (польської  мови) 

Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська)

Польська мова за професійним спрямуванням 

 

Діяльність

Викладав польську мову як іноземну в навчальних закладах України, Білорусі, Росії та Казахстану

Дослідницькі інтереси та публікації

Польська мова у світі

Викладання польської мови як іноземної.

Статті:

Proklamowanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 67-93

 

 

Сливка Наталія Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук

Контактна інформація

Т. 0472371223

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта: 1998-2003 – ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста з відзнакою; кваліфікація “філолог, вчитель англійської та німецької мови та літератури”

2005-2012 – аспірантура ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

грудень 2012 – успішний захист кандидатської дисертації їз спеціальності 10.02.04 германські мови. Диплом кандидата філологічних наук

 

Дисципліни:

Теоретична фонетика англійської мови (3 курс, стаціонар та заочна форма навчання, спеціальність філологія (мова та література (англійська))

Дисципліна спеціалізації (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

Іноземна мова (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

 

Професійна діяльність та нагороди:

2003-2004 р.: асистент стажист кафедри фонетики та граматики англійської мови

2004-2013: викладач кафедри англійської філологіі

з 2014-2018: старший викладач кафедри англійської філологіі

2018 - і до тепер: доцент кафедри англійської філологіі

З 2018 року член Міжнародної фонетичної асоціації

 

Стажування

березень-червень 2018 — стажування у Вищій школі Лінгвістичній, Ченстохова, Польша

серпень 2018 — стажування у Літній школі фонетики Університетського коледжу Лондона

 

Напрям наукової діяльності та публікаціі:

Прагмалінгвістика

Психолінгвістика

Фонетика

 

Список наукових публікацій

 1. Сливка Н. П. Сутність емоцій та їх функціональне значення: психологічні засади дослідження лінгвальної емоційності / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 94. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 121–127.
 2. Сливка Н. П. Вплив емоційної сфери людини на її діяльність / Н. П. Сливка // Вища школа України: поступ у майбутнє : [тези доп.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.23–24.
 3. Сливка Н. П. Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка // Актуальні проблеми менталінгвістики : [зб. статей за матер. V міжнар. наук. конференції]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С. 181–185.
 4. Сливка Н. П. Мовленнєвий акт експресиву: до питання з’ясування прагматичного статусу / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов та літератур : [тези доп.]. – Донецьк : Вид-во ДонНу, 2007. – С. 204–205.
 5. Сливка Н. П. Прагматичний зміст мовленнєвого акту експресиву (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : [зб. наук. праць]. – Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 353–355.
 6. Сливка Н. П. Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 217 – 223.
 7. Сливка Н. П. Роль емоцій у розвитку особистості (на прикладі емоції «задоволення» англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. ун-ту. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – Вип. 101. – С. 46–51.
 8. Сливка Н. П. Прагматичні характеристики позитивного експресиву (на матеріалі англомовного позитивно-емотивного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 193. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 106–112.
 9. Сливка Н. П. Емоція ПОДИВ / ЗДИВУВАННЯ та її представленість у сучасному англомовному художньому дискурсі / Н. П. Сливка // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури ; [зб. матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Черкаси, 2012. – С. 69–71.
 10. Сливка Н.П. Особливості дискурсивної модифікації мовленнєвого акту позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 27 (280). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 31–35.
 11. Сливка Н.П. Позитивно-емотивний дискурс як комунікативне середовище функціонування позитивного експресиву / Н. П. Сливка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 209. Т.221. Філологія. Мовознавство. – м. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. . – С. 94–97.
 12. Сливка Н.П. Формально-дискурсивне варіювання позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 167–173.
 13. О.Ю. Радченко, Н.П. Сливка. Intonation in English: Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2017. – 55 с.
 14. Nataliya Slyvka.The importance of acquiring correct English pronunciation. ELT  in Ukraine: New Ways to Success:Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L.Kuznetsova. - Lviv :ПП “ Марусич”, 2018. –p.148-149.

                                                         

SP Simple Map