Кафедра іноземних мов

Останні новини

Левицька Лілія Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
роб. тел.: 8(0472)33-08-63
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
2002-2007 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста
2010-2011 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом магістра
2012-2015– Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом кандидата педагогічних наук

 

Дисципліни викладання:

Практичні:
Німецька мова (І, ІІ, ІІІ, ІV курси)
Теоретичні:
Методологія і організація наукових досліджень (V курс, магістратура)

 

Позанавчальна діяльність:
Керівник студентських наукових робіт (курсові роботи)

 

Професійна діяльність:
2007 – до цього часу: викладач кафедри німецької філології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницього.

 

Дослідницькі інтереси:
Семантичний, ономасіологічний та словотвірний аспекти дослідження німецької мови

 

Нагороди та сертифікати:

1. Сертифікат учасника семінару “Modern methods, innovatios and operational experience in the field of psychology and pedagogigs»
2. Сертифікат учасника семінару « Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe»

 

Опубліковані праці:

Левицька Л.А.Особливості номінації німецьких фітонімів Романо-германські мови у контексті неперервної освіти / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 18 квітня 2019 р. – Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф. ,2019


Левицька Л.А. Тенденції розвитку багатокультурної освіти в університетах Німеччини Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. ‒ Вип. № 1. – С. 33‒37.


Levitska L.A Specific Features of the organization of Teaching in the system of Teachers Advanced Training in Germany//American Journal of Education, № 4(2), (August). Volume R. 4. The university of Chicago Press, 2018.- Pages 700-1097


Левицька Л.А. Аналіз стану білінгвальної освіти у ВНЗ Німеччини// International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “ Baltija Publishing”. 236 pages.


Левицька Л. А. Зміст поняття «полікультурна освіта» в вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Л. А. Левицька // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Science and Edukation a New Dimension / editors: Dr. Vámos X.; Dr. Jenő Barkáts.; Dr. Tarasenkova N.; Kotis L. – Budapest, 2013. – C. 115‒118.


Левицька Л. А. Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України / Л. А. Левицька // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 125. – С. 217–220.


Левицька Л. А. Передумови виникнення полікультурної освіти в розділеній Німеччині / Л. А. Левицька // Вища школа інтеграції і співробітництво освітніх систем : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25‒26 квітня 2013 р.). – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 25‒27.


Левицька Л. А. Передумови виникнення полікультурної освіти у вищій школі Німеччини / Л. А. Левицька // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Черкаси, 22‒23 травня 2014 р.) / за заг. ред. проф. О. А. Біди. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 73‒74.


Левицька Л. А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – Вип. № 1 (254). ‒ С. 57‒59.


Левицька Л. А. Періодизація та тенденції розвитку полікультурної освіти та виховання в університетах Німеччини / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 21 (314). – С. 144‒148.


Левицька Л. А. Причини виникнення полікультурної освіти в Німеччині / Л. А. Левицька // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Першої міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 22 лютого 2013 р.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 57‒59.


Левицька Л. А. Процес становлення та розвитку полікультурної освіти в розділеній Німеччині / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 3 (296). – С. 74‒77.


Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об’єднаної Німеччини / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 28 (321). – С. 41‒45.


Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Л. А. Левицька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред. та ін.). – Запоріжжя : [б. в.], 2013. – Вип. 29 (82). – С. 138–143

                                                         

SP Simple Map