Кафедра іноземних мов

Останні новини

Uncategorised

Левицька Лілія Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
роб. тел.: 8(0472)33-08-63
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
2002-2007 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста
2010-2011 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом магістра
2012-2015– Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом кандидата педагогічних наук

 

Дисципліни викладання:

Практичні:
Німецька мова (І, ІІ, ІІІ, ІV, V курси)
Теоретичні:
Методологія і організація наукових досліджень (V курс, магістратура)

 

Позанавчальна діяльність:
Керівник студентських наукових робіт (курсові роботи)

 

Професійна діяльність:
2007 – до цього часу: викладач кафедри німецької філології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницього.

 

Дослідницькі інтереси:
Семантичний, ономасіологічний та словотвірний аспекти дослідження німецької мови

 

Нагороди та сертифікати:

1. Сертифікат учасника семінару “Modern methods, innovatios and operational experience in the field of psychology and pedagogigs»
2. Сертифікат учасника семінару « Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe»

 

Опубліковані праці:

Левицька Л.А.Особливості номінації німецьких фітонімів Романо-германські мови у контексті неперервної освіти / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 18 квітня 2019 р. – Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф. ,2019


Левицька Л.А. Тенденції розвитку багатокультурної освіти в університетах Німеччини Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. ‒ Вип. № 1. – С. 33‒37.


Levitska L.A Specific Features of the organization of Teaching in the system of Teachers Advanced Training in Germany//American Journal of Education, № 4(2), (August). Volume R. 4. The university of Chicago Press, 2018.- Pages 700-1097


Левицька Л.А. Аналіз стану білінгвальної освіти у ВНЗ Німеччини// International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “ Baltija Publishing”. 236 pages.


Левицька Л. А. Зміст поняття «полікультурна освіта» в вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Л. А. Левицька // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Science and Edukation a New Dimension / editors: Dr. Vámos X.; Dr. Jenő Barkáts.; Dr. Tarasenkova N.; Kotis L. – Budapest, 2013. – C. 115‒118.


Левицька Л. А. Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України / Л. А. Левицька // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 125. – С. 217–220.


Левицька Л. А. Передумови виникнення полікультурної освіти в розділеній Німеччині / Л. А. Левицька // Вища школа інтеграції і співробітництво освітніх систем : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25‒26 квітня 2013 р.). – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 25‒27.


Левицька Л. А. Передумови виникнення полікультурної освіти у вищій школі Німеччини / Л. А. Левицька // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Черкаси, 22‒23 травня 2014 р.) / за заг. ред. проф. О. А. Біди. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 73‒74.


Левицька Л. А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – Вип. № 1 (254). ‒ С. 57‒59.


Левицька Л. А. Періодизація та тенденції розвитку полікультурної освіти та виховання в університетах Німеччини / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 21 (314). – С. 144‒148.


Левицька Л. А. Причини виникнення полікультурної освіти в Німеччині / Л. А. Левицька // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Першої міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 22 лютого 2013 р.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 57‒59.


Левицька Л. А. Процес становлення та розвитку полікультурної освіти в розділеній Німеччині / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 3 (296). – С. 74‒77.


Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об’єднаної Німеччини / Л. А. Левицька // Вісник Черкаського університету. ‒ Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ Вип. № 28 (321). – С. 41‒45.


Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Л. А. Левицька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред. та ін.). – Запоріжжя : [б. в.], 2013. – Вип. 29 (82). – С. 138–143

Пизель Пьотр Лукаш, доктор гуманітарних наук, викладач

 

Контактна інформація

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Варшавський Університет, Польща, свідоцтво післядипломної освіти – спеціальність «навчання польської мови як іноземної»

Польська Академія Наук, Польща, диплом кандидата гуманітарних наук– спеціальність «історія»

Варшавський університет, магістратура, факультет неофілології, спеціальність культурологія

 

Дисципліни викладання

Практичний курс другої мови (польської)

Лінгвокраїнознавство (польської  мови) 

Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська)

Польська мова за професійним спрямуванням 

 

Діяльність

Викладав польську мову як іноземну в навчальних закладах України, Білорусі, Росії та Казахстану

Дослідницькі інтереси та публікації

Польська мова у світі

Викладання польської мови як іноземної.

Статті:

Proklamowanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 67-93

 

 

Сливка Наталія Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук

Контактна інформація

Т. 0472371223

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта: 1998-2003 – ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста з відзнакою; кваліфікація “філолог, вчитель англійської та німецької мови та літератури”

2005-2012 – аспірантура ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

грудень 2012 – успішний захист кандидатської дисертації їз спеціальності 10.02.04 германські мови. Диплом кандидата філологічних наук

 

Дисципліни:

Теоретична фонетика англійської мови (3 курс, стаціонар та заочна форма навчання, спеціальність філологія (мова та література (англійська))

Дисципліна спеціалізації (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

Іноземна мова (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

 

Професійна діяльність та нагороди:

2003-2004 р.: асистент стажист кафедри фонетики та граматики англійської мови

2004-2013: викладач кафедри англійської філологіі

з 2014-2018: старший викладач кафедри англійської філологіі

2018 - і до тепер: доцент кафедри англійської філологіі

З 2018 року член Міжнародної фонетичної асоціації

 

Стажування

березень-червень 2018 — стажування у Вищій школі Лінгвістичній, Ченстохова, Польша

серпень 2018 — стажування у Літній школі фонетики Університетського коледжу Лондона

 

Напрям наукової діяльності та публікаціі:

Прагмалінгвістика

Психолінгвістика

Фонетика

 

Список наукових публікацій

 1. Сливка Н. П. Сутність емоцій та їх функціональне значення: психологічні засади дослідження лінгвальної емоційності / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 94. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 121–127.
 2. Сливка Н. П. Вплив емоційної сфери людини на її діяльність / Н. П. Сливка // Вища школа України: поступ у майбутнє : [тези доп.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.23–24.
 3. Сливка Н. П. Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка // Актуальні проблеми менталінгвістики : [зб. статей за матер. V міжнар. наук. конференції]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С. 181–185.
 4. Сливка Н. П. Мовленнєвий акт експресиву: до питання з’ясування прагматичного статусу / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов та літератур : [тези доп.]. – Донецьк : Вид-во ДонНу, 2007. – С. 204–205.
 5. Сливка Н. П. Прагматичний зміст мовленнєвого акту експресиву (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : [зб. наук. праць]. – Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 353–355.
 6. Сливка Н. П. Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 217 – 223.
 7. Сливка Н. П. Роль емоцій у розвитку особистості (на прикладі емоції «задоволення» англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. ун-ту. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – Вип. 101. – С. 46–51.
 8. Сливка Н. П. Прагматичні характеристики позитивного експресиву (на матеріалі англомовного позитивно-емотивного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 193. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 106–112.
 9. Сливка Н. П. Емоція ПОДИВ / ЗДИВУВАННЯ та її представленість у сучасному англомовному художньому дискурсі / Н. П. Сливка // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури ; [зб. матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Черкаси, 2012. – С. 69–71.
 10. Сливка Н.П. Особливості дискурсивної модифікації мовленнєвого акту позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 27 (280). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 31–35.
 11. Сливка Н.П. Позитивно-емотивний дискурс як комунікативне середовище функціонування позитивного експресиву / Н. П. Сливка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 209. Т.221. Філологія. Мовознавство. – м. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. . – С. 94–97.
 12. Сливка Н.П. Формально-дискурсивне варіювання позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 167–173.
 13. О.Ю. Радченко, Н.П. Сливка. Intonation in English: Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2017. – 55 с.
 14. Nataliya Slyvka.The importance of acquiring correct English pronunciation. ELT  in Ukraine: New Ways to Success:Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L.Kuznetsova. - Lviv :ПП “ Марусич”, 2018. –p.148-149.

Лінгард Легенгаузен – професор (Німеччина)

Дослідницькі інтереси та публікації:


Лінгвокраїнознавство


Методика викладання англійської та німецької мов


Корпусна лінгвістика

Опубліковані праці:


• Autonomy in language learning: Getting learners actively involved.


• Language Learner Autonomy: Theory, Practice and Research


• Introduction to Little, Dam & Legenhausen 2017


• Explicit reflection, evaluation, and assessment in the autonomy classroom


• Learners reflecting on learning: Evaluation versus testing in autonomous language learning


• Language learner autonomy : theory, practice and research / David Little, Leni Dam and Lienhard Legenhausen

 

 

 

Браницька Яніна Валентинівна

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ДОСВІД РОБОТИ

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, ННІ іноземних мов

вересень 2003 – по теперішній час

Старший викладач кафедри теорії та практики перекладу, кандидат філологічних наук.

Методична робота:

- розробка навчально-методичних комплексів дисциплін;

- викладання теоретичних курсів (Теоретична граматика французької. мови, Країнознавство, Актуальні напрями перекладознавства тощо) і практичних (Практика перекладу французької мови, Методологія та організація наукової роботи).

Наукова робота:

- успішний захист кандидатської дисертації на тему «Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект» (18 червня 2009 р., КНУ ім. Тараса Шевченка);

- автор 11 публікацій, з яких 6 статей опубліковано у фахових  виданнях, затверджених ВАК;

-учасник 10-ти наукових конференцій.

вересень 2003 – по теперішній час

Перекладацька діяльність (усно та письмово)

Черкаська гімназія № 9

вересень 2002-вересень 2003

вчитель французької мови

ОСВІТА

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

вересень 1998-липень 2003

Диплом спеціаліста, кваліфікація  філолога, викладача російської мови, зарубіжної літератури, вчителя французької мови.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

жовтень 2005-жовтень 2008

Стаціонарна аспірантура за спеціальністю 10.02.05–романські мови

ЗНАННЯ МОВ

 • вільне володіння  французькою;
 • розмовна англійська.

ІНШЕ

Комунікабельність, відповідальність, дисциплінованість, вміння працювати в колективі. 

Хобі – зарубіжна й російська літератури, усний послідовний переклад,

                                                         

SP Simple Map