Кафедра фонетики та граматики англійської мови

Останні новини

 

 

Сливка Наталія Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук

Контактна інформація:

Т. 0472371223

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

1998-2003 – ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста з відзнакою; кваліфікація “філолог, вчитель англійської та німецької мови та літератури”

2005-2012 – аспірантура ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

грудень 2012 – успішний захист кандидатської дисертації їз спеціальності 10.02.04 германські мови. Диплом кандидата філологічних наук

Позанавчальна діяльність:

координатор проекту ICM  КА107 Erasmus + з університетом Вальядоліда 

експерт Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти

Дисципліни:

Теоретична фонетика англійської мови (3 курс, стаціонар та заочна форма навчання, спеціальність філологія (мова та література (англійська))

Дисципліна спеціалізації (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

Дисципліна спеціалізації (3 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

 

 

Професійна діяльність та

нагороди:

2003-2004 р.: асистент стажист кафедри фонетики та граматики англійської мови

2004-2013: викладач кафедри англійської філологіі

з 2014-2018: старший викладач кафедри англійської філологіі

2018 - і до тепер: доцент кафедри англійської філологіі

2019- і до тепер: заступник директора Центру зовнішніх та міжнародних зв'язків ( сумісництво)

2019- нагороджена подякою Черкаського національного  університету

З 2018 року член Міжнародної фонетичної асоціації

Стажування

березень-червень 2018 — стажування у Вищій школі Лінгвістичній, Ченстохова, Польша

серпень 2018 — стажування у Літній школі фонетики Університетського коледжу Лондона

Напрям наукової діяльності:

Прагмалінгвістика

Психолінгвістика

Фонетика

 

Надруковані наукові праці:

1.    Сливка Н. П. Сутність емоцій та їх функціональне значення: психологічні засади дослідження лінгвальної емоційності / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 94. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 121–127.

2.    Сливка Н. П. Вплив емоційної сфери людини на її діяльність / Н. П. Сливка // Вища школа України: поступ у майбутнє : [тези доп.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.23–24.

3.    Сливка Н. П. Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка // Актуальні проблеми менталінгвістики : [зб. статей за матер. V міжнар. наук. конференції]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С. 181–185.

4.    Сливка Н. П. Мовленнєвий акт експресиву: до питання з’ясування прагматичного статусу / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов та літератур : [тези доп.]. – Донецьк : Вид-во ДонНу, 2007. – С. 204–205.

5.    Сливка Н. П. Прагматичний зміст мовленнєвого акту експресиву (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : [зб. наук. праць]. – Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 353–355.

6.    Сливка Н. П. Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 217 – 223.

7.    Сливка Н. П. Роль емоцій у розвитку особистості (на прикладі емоції «задоволення» англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. ун-ту. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – Вип. 101. – С. 46–51.

8.    Сливка Н. П. Прагматичні характеристики позитивного експресиву (на матеріалі англомовного позитивно-емотивного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 193. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 106–112.

9.    Сливка Н. П. Емоція ПОДИВ / ЗДИВУВАННЯ та її представленість у сучасному англомовному художньому дискурсі / Н. П. Сливка // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури ; [зб. матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Черкаси, 2012. – С. 69–71.

10. Сливка Н.П. Особливості дискурсивної модифікації мовленнєвого акту позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 27 (280). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 31–35.

11. Сливка Н.П. Позитивно-емотивний дискурс як комунікативне середовище функціонування позитивного експресиву / Н. П. Сливка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 209. Т.221. Філологія. Мовознавство. – м. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. . – С. 94–97.

12. Сливка Н.П. Формально-дискурсивне варіювання позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 167–173.

13. О.Ю. Радченко, Н.П. Сливка. Intonation in English: Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2017. – 55 с.

14. Nataliya Slyvka.The importance of acquiring correct English pronunciation. ELT  in Ukraine: New Ways to Success:Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L.Kuznetsova. - Lviv :ПП “ Марусич”, 2018. –p.148-149.

15.    Н. П. Сливка. Intonation in English Pronunciation. Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2019. – 51 с.

16. Н.П.    Сливка. English Phonetics:Навчально-методичний посібник з практичної фонетики          англійської мови для cтудентів 2 курсу.   – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2019.       –          79 с.

17. Nataliia. Slyvka. The role of credit mobility for cross border cooperation Workshop Proceedings : EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood: збірник матеріалів семінару (англ.м.). —Черкаси, 2019. — 76 с.

18. S. Zhabotynska, N.Slyvka. Emotive speech acts and their modifications in the literary text.Discourse and Interaction –2020– Vol. 13. – № 1. – P. 113-136

19. Сливка Н.Використання дистанційних освітніх технологій для підготовки майбутніх вчителів іноземної мови.  Модернізація вищої професійної освіти в інформаційному суспільстві. [зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції]. —Варна, 2020.

                                                         

SP Simple Map