Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Орлова Наталія Володимирівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Контактна інформація:

роб. тел.: +380472 35 13 82

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:

06.02.2017 – 06.03.2017 навчальний курс ‘Academic Integrity: Values, Skills, Action’ Оклендського університету (the University of Auckland). Certificate of Achievement від 19.03.2017

19.09.2016 –  24.10.2016 участь у навчальному курсі ‘Managing Behaviour for Learning’, що проводився британським національним навчальним центром STEM  освіти (National STEM Learning Centre).  Certificate of Achievement від 30.10.2016

06.06.2016 – 18.07.2016 участь у навчальному курсу ‘Exploring the World of English Language Teaching’, що проводився Центром оцінювання знань з англійської мови Кембриджу (Cambridge English Language Assessment as a part of the University of Cambridge). Certificate of Achievement від 17.07.2016

25.01.2016 –  06.03.2016  навчальний курс ‘Professional Practices for English Language Teaching’, що проводився Британською Радою (British Council). Сертифікат Statement of Participation від 06.03.2016

19.10. 2015 – 15.11.2015 навчальний он-лайн курс «Understanding Language: Learning and Teaching» університету Саутгемптону спільно з Британською Радою; Тема: Introduction to the Latest Ideas in Research and Practice in Language Learning and Teaching. Сертифікат Statement of Participation від 15.11.2015

13.05.2013 – 13.06.2013 року  стажування на кафедрі іноземних мов Інституту туризму Федерації профспілок України, м. Київ; Тема «Застосування основ індивідуального навчання студентів з різним рівнем іншомовної компетенції». Звіт про виконання стажування, протокол № 12 від 20.06.2013

з 28 квітня 2009 року – кандидат педагогічних наук

26.06.2008 року успішний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, ДК №  050269

01.10.2005 р. – 01.07.2008 р. – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

1989 – 1994 рр. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, Диплом спеціаліста за спеціальністю «Англійська та німецька мови», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «вчитель англійської та німецької мов»

 

Дисципліни:

«Іноземна мова (англ.)» для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форми навчання спеціальність «Психологія»

«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)» для студентів І і ІІ курсів денної форми навчання спеціальність «Практична психологія»

 «Основи наукової комунікації іноземною мовою (англ.)» для студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Практична психологія»

«Основи наукової комунікації іноземною мовою (англ.)» для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності «Практична психологія»

 

Професійна діяльність і нагороди:

02.09.1996 р. –  01.09.1998 р. –  Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, асистент - стажист кафедри іноземних мов;

01.09.1998 р. – 01.09.1999 р. – Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, асистент кафедри іноземних мов;

01.09.1999 р. – 01.07.2004 р. – Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, асистент кафедри іноземних мов;

01.07.2004 р. – 01.10.2005 р. – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, викладач кафедри іноземних мов;

01.10.2005 р. – 01.07.2008 р. – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, за спеціальністю “ Загальна педагогіка та історія педагогіки ” ;

01.07.2008 р. – 01.09.2009 – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, викладач кафедри іноземних мов соціально-гуманітарного напряму;

01.09.2009 – до цього часу − Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, доцент кафедри іноземних мов.

жовтень 2009 – Подяка за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівників освіти

травень 2016 – Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підвищення наукового рейтингу університету, значні професійні досягнення та з нагоди Дня науки.

 

Напрям наукової діяльності та опубліковані праці та статті:

Проблематика викладання ІМПС

Складові елементи процесу вивчення ІМПС і особливості їх взаємодії

Особливості функціонування і розвитку психологічного термінологічного апарату (перекладознавчі аспекти)

Академічна доброчесність як базовий чинник успішності навчальної та наукової діяльності у ВНЗ (з урахуванням структурних особливостей і контекстуальному наповненню процесу вивчення ІМПС)

55 публікації, з них 46 наукового та 9 навчально-методичного характеру, 8 з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

Праці, опубліковані протягом попередніх 5 років, включають:

  1. Aspects of Motivational Basis for Learning English by Psychology Students // Elixir International Journal. Educational Research – Educational Technology. 104 (2017) – March 11, 2017
  2. Adult Education as a Construct of Lifelong Continuing Learning // «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи»: Збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку-Ужгород-Дрогобич: Посвіт, 2017. – 636 с. ( С. 302-305)
  3. Проблематика сучасного перекладу та міжмовного співставлення психологічних термінів у професійній та науковій літературі // «Мова та літератури у політкультурному просторі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10-11 лютого 2017р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – 160 с. (С. 40-43)
  4. Методи підвищення мотивації до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. – № 3, 2016 – Черкаси, 2016. – С. 89-95
  5. Роль предметних знань у вивченні іноземної мови професійного спрямування // Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. – Вип. 1, 2016 – Черкаси, 2016. – С. 82-87
  6. Teaching Lexical and Grammatical Features of Scholarly Scientific English within the Postgraduate Courses of Academic Communication in English (on the Basis of the Material for Postgraduate Psychology Students) // Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. – Вип. 21 (354).2015 – Черкаси, 2015. – С. 92-97
  7. Аналіз мотиваційного підґрунтя у вивченні іноземних мов студентами психологічного факультету як представників немовних спеціальностей вищих навчальних закладів //у співавторстві з Сіденко Ю.О./ Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. – № 3 (336). 2015 – Черкаси, 2015. – С. 54-59
  8. Structural and Functional Aspects of Scientific Literacy within the Postgraduate Courses of Academic Communication in English // Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. – Вип. 21 (314).2014 – Черкаси, 2014. – С. 117-123
  9. English in the Context of Psychology (Correspondence Course in English for Students of Psychology) // Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів психологічних спеціальностей заочного відділення вищих навчальних закладів. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 327 с.
  10. Концепти емпатії та екстраверсії як провідні складові афективної сторони процесу вивчення ІМ // Вісник Черкаського університету: Серія Педагогічні науки. – Вип. 21 (234). – Черкаси, 2012. – С. 72-78