НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

 

 

Снісар Анна Вікторівна, викладач кафедри німецької філології

 

Контактна інформація

Корпус 3, к. 410

Телефон: 8 (0472) 33-08-63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Диплом магістра філології, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2011 рік

Навчання в аспірантурі з 01.10.2011 по 01.10.2014 рр. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Дисципліни викладання

Практична граматика німецької мови (1 курс,  ОКР бакалавр)

Практика німецької мови (2 курс, ОКР бакалавр)

Німецька мова (1, 2, 3 курси , ОКР бакалавр)

Технологія сучасного уроку іноземної мови (4 курс, ОКР бакалавр)

Загальне мовознавство (4 курс, ОКР бакалавр)

 

Професійна діяльність та нагороди

Член Ради Молодих Вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2012–2016 рр.)

Відвідала різноманітні семінари та тренінги для підвищення кваліфікації, останні з них:

 1. Семінар від Goethe-Institut “Europa? Ich will es wissen“ (2015)
 2. Міжвузівський круглий стіл ЧДТУ на тему: “Дидактика перекладу: основні проблеми підготовки студентів-перекладачів у сучасних умовах” (27.04.2016)
 3. Семінар “Motivating the Unmotivated” (03.11.2016)
 4. Тренінг Черкаського регіонального тренінгового центру на тему: “Фандрайзинг” (січень 2017)

 

Перебувала  членом організаційного комітету під час  підготовки та проведення круглого столу на тему: “Проблеми дотримання академічної доброчесності в Україні” (23.11.2016).

 

Дослідницькі інтереси та публікації

Лексикологія німецької мови

Лінгвокультурологія

Лінгвокраїнознавчий аспект у дослідженні німецької мови

 

Опубліковані праці:

 1. Імідж викладача в контексті професійно-педагогічної культури // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2011. – Вип. 196. – Частина І. – С. 7 – 11.
 2. Основи професійно-педагогічної культури на основі фільмів // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2011. – Вип. 196. – Частина ІІ. – С. 25 – 28.
 3. Зовнішній вигляд – важливий компонент іміджу викладача // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2011. – Вип. 206. – С. 11 – 15.
 4. Місце лінгвокраїнознавчої компетенції у вивченні іноземної мови // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. №34 (267) – С. 22–25.
 5. Характеристика семантики німецьких та українських прислів’їв про працю // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2012. – Вип. 7. – С. 110–115.
 6. Struktur der Sprichwörter über die Arbeitstätigkeit des Menschen (am Material der deutschen und ukrainischen Sprachen // Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрактивні дослідження та між культурна комунікація : матер. ХІХ наук.-практич. Конф. Асоціації українських германістів (21–22 вересня 2011 р., Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечникова). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 39–41.
 7. Структурні особливості німецьких та українських прислів’їв про трудову діяльність людини // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 46–48.
 8. Психолого-педагогічні дослідження формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 22 лютого 2013 року.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського // гол. ред. Побірченко Н.С. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – С. 95–96.
 9. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції в підготовці фахівця в сфері іншомовної комунікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка А.С. Макаренка в полі культурному освітньому просторі», присвяченої 125-й річниці з дня народження А.С. Макаренка (м. Полтава, 12-14 березня 2013 року)/ За заг. ред. проф. М.В. Гринькової – Полтава, 2013. – С. 35–37.
 10. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки // Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського: матеріали Другої Міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 26 квітня 2013 року.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського // гол. ред. Осадченко І.І. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – С. 93–95.
 11. Основні компоненти лінгвокраїнознавчої компетенції // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип.. 29 (82) – С. 138–143.
 12. Роль автентичних текстів у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції (У друці)

 

                                                         

SP Simple Map