НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

 

 

Чебан (Зіноватна) Олександра Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фонетики і граматики англійської мови

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 45-30-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
2000–2004 – ЧНУ ім. Б. Хмельницького, диплом бакалавра з відзнакою, кваліфікація “вчитель англійської мови та літератури”  
2004–2006 – ЧНУ ім. Б. Хмельницького, диплом магістра з відзнакою, кваліфікація “магістр філології, викладач англійської і німецької мови та літератури”
2008–2011 – ЧНУ ім. Б. Хмельницького (аспірантура)

жовтень 2011 – успішний достроковий захист дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

 

Дисципліни:

Практична фонетика англійської мови (1 і 2 курси)

 

Професійна діяльність та нагороди:
березень, 2006 – січень, 2012: викладач кафедри фонетики і граматики англійської мови
лютий, 2012 – до тепер: доцент кафедри фонетики і граматики англійської мови.

 

 

Напрям наукової діяльності та друковані праці:

порівняльна педагогіка

вища освіта США

 

 1. Зіноватна О. М. Word Stress. Accentual Patterns of English Words: навч.-метод. посіб. з фонетики англ. мови для студентів ІІ курсу профільних факультетів / О. М. Зіноватна, О. С. Афанасьєва. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 45 с.
 2. Зіноватна О.М. The System of English Tenses: Advanced Course : навч.-метод. посіб. з граматики англійської мови для студентів І курсу профільних факультетів / О. М. Зіноватна, О. С. Афанасьєва. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 140 с.
 3. Зіноватна О. М. Професіоналізація як спосіб модернізації філологічної освіти магістерського рівня України: адаптація американського досвіду : навч.-метод. посіб. дл студентів вищ. навч. закл. / О. М. Зіноватна. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 60 с.
 4. Гук І. А. Англійська мова: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : метод. реком. для викладачів і слухачів підготов. курсів університету / І. А. Гук, О. М. Зіноватна – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2011. – 152 с.
 5. Зіноватна О. М. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови : методичні рекомендації : Навч.-мет. вид. / О.М. Зіноватна – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 68 с.
 6. Чорна О. А. Housing: Language Use, Listening, Watching, Speaking : метод. посіб. для студентів І курсу / О. А. Чорна, О. М. Чебан. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2014 – 144 с.
 7. Зіноватна О. М. Сучасна концепція магістерського ступеню: американський досвід / О. Зіноватна // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка : Педагогічні науки. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – №23 (186). – Частина II. – С.231–237.
 8. Зіноватна О. М. Вища освіта у США: навчальний компонент у магістерських програмах різного типу / О. М. Зіноватна // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – Вип.163. – С. 82–86.
 9. Зіноватна О. М. Ступенева освіта в Україні у контексті Болонського процесу: рівень готовності до суспільства знань / О. М. Зіноватна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Філософія. Політологія. – К. : Київський університет, 2010. – №94–96. – С. 68–71.
 10. Зіноватна О. М. Магістратура як багатофункціональний рівень ступеневої освіти США / О. М. Зіноватна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – №5(7). – С. 64–71.
 11. Зіноватна О. М. Мовна освіта в США в контексті мовної ситуації та мовної політики / О. М. Зіноватна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип.53. – С. 158–163.
 12. Зіноватна О. М. Диверсифікація магістерських програм у США (на прикладі філологічних спеціальностей) / О. М. Зіноватна // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2010. – Вип.186. – С. 46–49.
 13. Зіноватна О. М. Пропозиція щодо структури курикулуму євробакалавра і євромагістра академічного спрямування / О. М. Зіноватна // Історико-педагогічні студії: Науковий часопис ; гол. ред. Н. М. Демяненко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С. 113–115.
 14. Зіноватна О. М. Поняття «професія» в освітньому дискурсі США та України: кроскультурний аналіз // Вісник Черкаського університету (Серія: педагогічні науки). – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип.245. – С. 32–36.
 15. Зіноватна О. М. Освіта магістерського рівня: європейські стандарти та українські реалії / О. М. Зіноватна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Вип.65. – С. 72–75.
 16. Чебан О. М. Сучасний стан магістерської освіти у США: аналіз матеріалів масової комунікації / О. М. Чебан // Вісник Черкаського університету (Серія: педагогічні науки). – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2013. – Вип.285. – С. 137–140.
 17. Чебан О. М. Модернізація магістерської підготовки вітчизняних вчителів-філологів на основі американського досвіду / О. М. Чебан // Теоретична і дидактична філологія : [зб. науков. праць] . – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2014. – Вип.17. – С. 192 – 203.
 18. Чебан О. М. Професійна підготовка магістрів з мовно-літературних спеціальностей у рамках галузі знань «Освіта» в університетах США / О. М. Чебан // Вісник Черкаського університету (Серія: педагогічні науки). – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2016. – №10. – С. 137–141.

 

                                                         

SP Simple Map