У світі, що останнім часом не можна назвати ані стабільним, ні передбачуваним, випускники шкіл та їхні батьки все одно вибудовують плани і хочуть розуміти, яким буде майбутнє. Ми на кафедрі перекладу це прагнення добре розуміємо й усіляко підтримуємо. Тож попри карантинні обмеження продовжуємо знайомити школярів із галуззю, яка не лише не втратила своїх позицій через пандемію, а й швидко відповіла переформатуванням та активним розвитком.

У середу, 2-ого грудня, технології привели нас у гості до класу вчителя-методиста С.А. Заїки у КЗ “Степанецький ліцей”. Це опорний заклад середньої освіти, у якому навчаються діти з декількох сіл та селищ Черкаської області.

У ході зустрічі доцентка Ірина Литвин зорієнтувала школярів щодо процедури вступу, особливостей вибору спеціальності й освітньої програми, відповіла на запитання щодо ЗНО. Доцентка Наталія Рибалка цього разу ділилася своїм досвідом як перекладачка, описала розмаїття фаху, розповіла про виклики, з якими стикнулася індустрія перекладу навесні 2020, і як відреагувала на них. Магістрантка Рімма Богдан розкрила студентський бік навчання на спеціальності “Переклад” у Черкаському національному університеті. За 4 з хвостиком роки в неї накопичилось чимало вражень і фотографій кумедних і серйозних, повсякденних й урочистих, – тож школярі на власні очі переконалися, що навчатися у нас і корисно, і весело.

 

Кафедра теорії та практики перекладу

Упродовж цього навчального семестру студенти 4 курсу ННІІМ  (групи 71 і 72) мають чудову можливість працювати із Волонтером Корпусу Миру США в Україні Деном Хоулдером, який разом із викладачами доц. Пашіс Л.О. та доц. Заїковською О.М. викладає у них практику англійської мови. Ден Хоулдер . На заняттях студенти обговорюють теми, які вивчаються у межах курсу, роблячи особливий акцент на специфіку вищої освіти в США, особливостях судової системи в США, а також ролі американських та європейських письменників у розвитку суспільства. Студенти із ентузіазмом виконують завдання, запропоновані Деном Хоулдером, жваво обговорюють питання, винесені на дискусію, порівнюють системи освіти й судів США з українськими, розвивають навички непідготовленого мовлення англійською мовою. Викладацький склад кафедри практики англійської мови щиро дякує Денові Хоулдеру за згоду продовжити працювати зі студентами дистанційно та за цікаві заняття, які поглиблюють розуміння американської культури.

23 листопада відбулось чергове засідання літературознавчого гуртка (керівник к. філол. н., доц. Богданова І.В.), присвячене дослідженню зарубіжної трансгресивної літератури. Найактивніші студенти – ядро гуртка – Жупинас А. (4-А), Барнякова В. (4-Г), Кириченко А.(4-Г), Береза В. (4-В), Самусь О., Тупицька Т. (4-Г) – підготували докладні й цікаві доповіді на основі аналізу романів культових письменників сучасності – Ч. Поланіка, Ф. Беґбедера та ін. Обговорення запропонованих тем засвідчило неабияку зацікавленість студентів творами, що були екранізовані та стали документами сучасної культури. Засідання проводилось в дистанційному форматі з застосуванням програми PowerPoint. Результати виступів будуть запропоновані студентам 4 курсу як додатковий матеріал для вивчення дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.».

 

 

 

Дистанційне навчання поставило нові виклики як перед студентами, так і перед викладачами. Студенти не лише опановують новий матеріал, але й навчаються бути більш організованими, відповідати за процес і результати свого навчання.
Викладачі теж постійно вдосконалюють свої навички: опановують методи он-лайн освіти, навчаються працювати з новими освітніми платформами і всіляко підвищують свою кваліфікацію без відриву від навчального процесу (in-service education).
Так, доцент кафедри фонетики і граматики Кравченко Т.М. нещодавно пройшла міжнародне стажування з теми «The Cloud service storage for on-line stydying on the example of the Zoom platform», яке проводилось на базі університету м. Люблін, Польща. Наразі Таміла Миколаївна проходить стажування «ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ MOODLE», який був запропонований ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»
 

У рамках академічної мобільності на кафедрі німецької філології 20 листопада 2020 року відбулася лекція Лілії Ростиславівни Безуглої, доктора філологічних наук, професора кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. На лекцію «Адресатні займенники в германських і слов’янських мовах» було запрошено студентів і викладачів ННІ іноземних мов. В ході лекції було розглянуто адресатні займенники у сучасних германських мовах і у давні часи, проаналізовано розвиток займенникового звертання в українській, російській, англійській і німецькій мовах та представлено відмінності сучасних німецьких, російських і українських адресатних займенників. Щиро вдячні Лілії Ростиславівні Безуглій за змістовну лекцію і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

 

 

Кафедра теорії та практики перекладу проводить низку вебінарів «Пишемо кваліфікаційний проєкт із перекладознавчих дисциплін»
Перший вебінар викладачі кафедри теорії та практики перекладу ННІ іноземних мов – доцентки Ірина Литвин і Наталія Рибалка, ст. викладачка Віталіна Рейдало – провели 19 листопада 2020 року для студентів 4 курсу освітніх програм «Переклад (перша – англійська)» і «Переклад (російська, польська)». На онлайн семінарі розглядали актуальні проблеми дотримання академічної доброчесності та етики під час написання кваліфікаційних проєктів, специфіку перевірки робіт у системі UniCheck, особливості структури кваліфікаційних проєктів із перекладознавчих дисциплін. Доцент кафедри Ірина Литвин зупинилася на загальних положеннях щодо підготовки кваліфікаційної роботи та наголосила на відповідальності кожного за «чистоту» і доброчесність представленого на захист дослідження. А доцент Наталія Рибалка запропонувала студентам змістовну презентацію «Як відбувається перевірка в системі UniCheck». Учасники вебінару цікавились правильним цитуванням, як уникнути деяких правомірних збігів, об’ємом ілюстративного матеріалу, можливістю самоперевірки своїх проектів у системі UniCheck.

Упродовж цього семестру Фулбрайтівський вчений доктор М Дюжон Джонсон разом з викладачами кафедри практики англійської мови доц. Пашіс Л.О. та викл. Кабіною Ю.Г. проводив заняття з практики мови у студентів 3-го курсу (групи 84 та 85). Серед питань, які обговорювалися під час занять і викликали живе зацікавлення у студентів, були Black History Month, Black Lives Matter, сучасний американський кінематограф, видатні афро-американські  режисери, а також проблематика і культурна значимість їх робіт. Особливий інтерес викликав фільм “Do the Right Thing” афро-американського режисера Спайка Лі, який студенти й викладачі жваво обговорювали з доктором Джонсоном після перегляду.

 

Координатор Асоціації українських германістів від Черкаської області Овсієнко Л.О. та доцент кафедри німецької філології Титаренко О.І. відвідали 18 листопада 2020 шостий онлайн-захід, що  завершив дистанційний проєкт «Політика на уроках DAF – діджиталізація», який проводився за сприяння Асоціації українських германістів.

Завідувачка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Національного університету імені Івана Франка у Львові, Президент Асоціації українських германістів Алла Паславська спілкувалася з учасниками на тему «Наскільки політичним може бути вчитель? Асоціація українських германістів та політика». Члени АУГ обговорили подальшу співпрацю та пропозиції щодо реалізації проєктів.

Проект був організований Асоціацією українських германістів за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та технічної підтримки проєкту з цифрових технологій в сучасній освіті «Learnopolis».

 


 

 

 

 

18 листопада 2020 року на кафедрі німецької філології у рамках академічної мобільності та на основі договору про співпрацю між ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбулася лекція Костянтина Івановича Мізіна, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного університету ім. Г. Сковороди. На лекцію «Методологічні проблеми контрастивного вивчення фразеології (пареміології): універсальне vs. специфічне та переклад» було запрошено студентів і викладачів ННІ іноземних мов. У ході лекції було розглянуто причини значного поширення фразеологічних досліджень в Україні, проаналізовано методологічні проблеми при дослідженні фразеологізмів як дзеркала національного менталітету та представлено результати виявлення традиційних та актуальних смислів концепту ГОРДІСТЬ. Дякуємо Костянтину Івановичу Мізіну за цікаву лекцію і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Під керівництвом Л. А. Левицької,старшого викладача кафедри німецької філології, відбулося чергове засідання наукового гуртка з академічного письма та оформлення публікацій. У засіданні брали участь студенти першого курсу ОС магістр спеціальностi 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька). Під час засідання було зосереджено увагу на питаннях академічної доброчесності, наукової етики та плагіату, зокрема проаналізовано відповідні положення Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також Закону України «Про освіту».

Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2017 - 2021 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Усі права захищені

Пошук