Кафедра практики англійської мови
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 1. CLIL-Methodology webinar. В рамках проєкту Еразмус + КА2 «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» (MultiEd) / «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» за № 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. University of Tartu, May – December
 2. Professional development course for the European Educational Project “Education in a Globalized World”. 16.10.2016 ‒ 16.12.2016.
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 1. The Advancing Learning webinar “Stories at the heart of learning in the Primary classroom& Successful storytelling and Shakespeare”. 9th February 2021.
 2. The Advancing Learning webinar “Speaking skills for confident communication & Q&A - Students’ Global Skills”. 15th February 2021.
 3. The Advancing Learning webinar “Preparing teens remotely for exams & Q&A - Digital Teaching Skills”. 19th February 2021.
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Освіта

Вища

2015‒2019 рр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом бакалавра з відзнакою, кваліфікація «вчитель англійської і німецької мов та літератури».

2019‒2020 рр. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, диплом магістра з відзнакою, кваліфікація «викладач англійської і німецької мов та літератури».

 

Дисципліни

Шкільний курс англійської мови та методики навчання

Навчання англійської мови у ЗВО

Іноземна мова

 

Напрям наукової діяльності

 Методика навчання анлійської мови

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

NCRE Postgraduate Tuition Fees Scholarship

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Статті у фахових виданнях:

 

 1. Velivchenko V. O. A Conceptual Approach Towards Images and Perceptions of Russia, the EU and Key EU Actors in the Donbas Crisis. New Leadership, New Priorities - the EU in 2019. Abstracts (July 6-7, 2019). Shanghai, 2019.
 2. Velivchenko V. O., Sabatovych, et al. The narratives behind the EU's external perceptions: how civil society and elites in Ukraine, Israel and Palestine “learn” EU norms. European security, Vol. 30, № 28 (3), 2019. Р. 284-303.
 3. Велівченко В.О. Комунікативне виявлення експресивності та експресива в сучасній англійській мові. Вісник Черкас. ун-ту. Серія Філологічні науки. Випуск 27(320).  Черкаси, 2014.  С. 28-35.
 4. Велівченко В.О. Емоція страху та її вираження у сучасному ангомовному художньому тексті. Вісник Черкас. ун-ту. Серія Філологічні науки. Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. №7 (260). С. 103–108.
 5. Велівченко В.О. Способи вираження емотивного змісту в сучасній англійській мові: прагмалінгвістичний аспект аналізу. Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури. Черкаси, 2012. С. 18 – 20.
 6. Велівченко В.О. Вираження та розуміння інформації емотивного змісту (на матеріалі сучасної англійської мови). Вісник Черкас. ун-ту. Серія Педагогічні науки. Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. №20 (233). С. 114–118.
 7. Велівченко В.О. Конверсаційні імплікатури як спосіб вираження емоцій мовця (на матеріалі сучасної англійської мови). Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. Випуск 72. № 1023. С. 30–36.
 8. Велівченко В.О. Дискурсивна об’єктивація емоцій мовця: комунікативно-функціональний аспект. Вісник Черкас. ун-ту. Серія Філологічні науки. Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. №27 (240). С. 107–111.

 

Навчально-методичні посібники:

 

 1. Велівченко В.О. Довідник із лінгвопрагматики: навчально-методичний посібник до спецкурсу (для студентів старших курсів вищих навчальних закладів). Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. 56 с.
 2. Велівченко В.О. Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізаціїї. Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А,, 2011. 270 с. (у співавторстві).

 

Тези конференцій і матеріали доповідей:

 

Velivchenko V.O. Media Coverage of the EU in Ukraine: Normative and Development (01 January 30 June 2016). – Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика: Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП. – Черкаси, 2016. – С. 95.