Кафедра практики англійської мови

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка 79, корпус № 3, ауд. 425

Телефон: (0472) 45-30-95

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Лариса Олександрівна Пашіс.

Засновано кафедру практики англійської мови в серпні 1986 р. Колектив складався з одинадцяти викладачів, серед яких – кандидати філологічних наук, доценти С. А. Жаботинська, Л. М. Корж та М. В. Любченко. Завідувачем кафедри практики ан­глійської мови з перших днів її заснування впродовж десяти років була доктор філологічних наук, профе­сор С. А. Жаботинська. Кандидат філологічних наук, доцент Л. О. Пашіс очолила кафедру в 1996 р.

Під час навчання доцента С. А. Жаботинської в док­торантурі і стажування в США, доцента Л. О. Пашіс – стажування в США, обов’язки завідувача кафедри прак­тики англійської мови тимчасово виконували: доцент Н. І. Панасенко, старший викладач Н. О. Шипота, до­центи С. О. Бельтюкова, О. В. Анопіна, С. С. Данилюк.

Своїм багатим життєвим і професійним досвідом до виходу на пенсію щедро ділилися зі своїми колега­ми перший декан факультету іноземних мов, відмін­ник народної освіти УРСР, відмінник освіти України, доцент Л. М. Волчкова-Корж, а також декан факуль­тету іноземних мов (1986-2000), відмінник освіти України, доцент М. В. Любченко, відмінник народної освіти УРСР, заслужений працівник народної освіти України доцент Г. Л. Лук’янова. Колеги та студенти завжди цінували доцентів Л. М. Волчкову-Корж, М. В. Любченка та Г. Л. Лук’янову і як викладачів, і як наставників. Ці захоплені своєю справою люди, вміли зацікавити сту­дентів науковою працею.

Нині навчальний процес забезпечують кандидати філологічних наук, доценти: відмінник освіти України Л. О. Пашіс, О. М. Заїковська, О.Ю. Радченко, Ю. В. Шуба, доктор педагогічних наук, професор С. С. Данилюк; старший викладач: С. В. Лєвочкіна; викладачі: Л.Б. Калюжна, Ю.Г. Кабіна. 

Професорсько-викладацький склад кафедри практики англійської мови бере активну участь у наукових конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах Києва, Миколаєва, Львова, Донецька, Кам’янця-Подільського, Горлівки, Ялти, Одеси та міст ближнього й далекого зарубіжжя: Ки­шинева (Молдова), Москви (Росія), Вашингтона, Хьюстона, Альбукерку (США).

Робота колективу кафедри спрямована на підго­товку фахівців, знання та вміння яких дадуть їм змо­гу успішно конкурувати не лише в Україні, а й за її межами, дипломи яких визнаватиме європейський та американський академічний простір.

Колектив кафедри практики англійської мови плідно працює над кафедральною темою: "Формування професійної компетентності студентів-майбутніх вчителів іноземних мов" ("Формирование профессиональной компетентности студентов - будущих учителей иностранных языков"/ "Development of  professional competence of students - future teachers of foreign languages˝ )

Організатор: доц. Пашіс Л.О.

Співвиконавці: проф. Данилюк С.С.

доц. Заїковська О.М.

доц. Шуба Ю.В.

Мета: Шляхом інтенсифікації роботи над формуванням професійної компетентності добитися поглиблення граматичної, фонетичної та лексичної компетенції студентів-майбутніх вчителів англійської мови.

Етапи роботи:

 1. Укладання списку наукової літератури;
 2. Опрацювання теоретичних джерел з цієї проблематики;
 3. Розробка тестів на формування граматичної компетенції студентів III курсу Галузі знань 0203 Гуманітарні науки, Напрям підготовки Філологія (англійська мова та література);
 4. Розробка тестів на формування лексичної компетенції студентів III-IV курсів Галузі знань 0203 Гуманітарні науки, Напрям підготовки Філологія (англійська мова та література);
 5. Укладання модульних контрольних робіт з дисциплін «Практична фонетика», «Практика англійської мови», «Практична граматика», « Історія англійської мови», «Лексикологія англійської мови»;
 6. Публікація навчально-методичних посібників з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Результати:

 • оновлений банк тестів з дисциплін, що читаються на кафедрі
 • збірка модульних контрольних робіт
 • наукові статті
 • участь у наукових конференціях
 • навчально-методичні посібники
 • кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи
 • курсові роботи

 

На кафедрі практики англійської мови викладаються такі дисципліни:

Практика англійської мови (3-4 курс)

Практична граматика англійської мови (3 курс)

Практична фонетика англійської мови (3 курс)

Англійська мова (німецьке відділення) (3-4 курс)

Історія англійської мови (2 курс)

Лексикологія англійської мови (3 курс)

Американський варіант англійської мови (1 курс магістр)

Виробнича педагогічна практика (4 курс).

Метою курсу “Виробнича педагогічна практика” є реалізація на практиці набутих знань з методики навчання англійської мови щодо методів, прийомів і засобів навчання, апробування і перевірка вмінь правильно добирати навчальний матеріал, складати план-конспект уроку, позакласного заходу і проводити за ним різні типи уроків, види позакласних занять, виготовляти дидактичний матеріал тощо.

Завдання курсу:

 1. Формування у студентів стійких інтересів до професії вчителя, переконання у необхідності набуття глибоких професійних знань і досконалого володіння ними.
 2. Ознайомлення студентів з діяльністю загальноосвітніх навчально- виховних закладів, з вимогами до ведення шкільної документації.
 3. Забезпечення умов професійної адаптації студентів до активної діяльності в учнівських колективах.
 4. Закріплення і поглиблення знань з теорії методики навчання англійської мови.
 5. Створення умов для ознайомлення студентів з системою роботи кращих учителів англійської мови.
 6. Проведення студентами уроків, позакласних заходів з англійської мови.
 7. Формування у студентів творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності, набуття ними вмінь проводити наукові дослідження з використанням ефективних методів і методик педагогічних досліджень, аналізувати на наукових засадах результати педагогічної діяльності учителів, своєї власної та діяльності колег-практикантів.
 8. Формування у майбутніх педагогів самостійності і особистої відповідальності за ефективність підготовки та проведення різних форм, типів та видів навчально-виховної роботи з вихованцями - проведення уроків, лекцій, семінарських, факультативних занять, виховних заходів.

Курс передбачає: 

 • формування навичок та вмінь правильного підбору навчального матеріалу та складання плану-конспекту уроку;
 • формування навичок та вмінь проведення різноманітних типів уроків із застосуванням різних форм і методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів;
 • розвиток навичок виготовлення дидактичного матеріалу;
 • формування навичок та вмінь самоаналізу уроку та аналізу уроків учителів і студентів-практикантів;
 • формування навичок та вмінь самостійного проведення навчально- виховної роботи з учнями класу;
 • розвиток навичок виконання функції класного керівника, а також проведення індивідуальної виховної роботи з учнями.

 

Інформаційні пакети дисциплін кафедри:

Американський варіант англійської мови (денна)

Американський варіант англійської мови (заочна)

Друга мова (англійська) 3 курс

Друга мова (англійська) 4 курс

Історія англійської мови (денна) 2 курс

Історія англійської мови (заочна) 2 курс

Лексикологія англійської мови (денна) 3 курс

Лексикологія англійської мови (заочна) 3 курс

Практика англійської мови (денна) 3 курс

Практика англійської мови (заочна) 3 курс

Практика англійської мови (денна) 4 курс

Практика англійської мови (заочна) 4 курс

Практична граматика англійської мови (денна) 3 курс

Практична граматика англійської мови (заочна) 3 курс

Практична фонетика англійської мови (денна) 3 курс

Практична фонетика англійської мови (заочна) 3 курс

 

Склад кафедри:

1. Пашіс Лариса Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

2. Данилюк Сергій Семенович –  доктор педагогічних наук, професор

3. Заїковська Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент

4. Шуба Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

5. Лєвочкіна Світлана Владиславівна – старший викладач

6. Білецька Віталіна Станіславівна – викладач, аспірант

7. Кабіна Юлія Геннадіївна  – викладач

8. Коломієць Ірина Ігорівна – старший лаборант

 

 

 

Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

© 2017 - 2021 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Усі права захищені

Пошук