Вступна кампанія 2019

Останні новини

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти та на перший курс освітнього ступеня магістра на основі базової вищої освіти за денною й заочною формами навчання передбачено такі етапи вступної кампанії:

 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних

документів – з 01 липня до 25 липня.

Подання документів для вступу

1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – з 10 по 22 липня (з
10 по 16 липня – для осіб, які мають право складати співбесіди, вступні іспити
та проходити творчі конкурси).


2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном
навчання) або на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з 10 по 22 липня


3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр» – з 10 по 23 липня (для осіб, які
мають право вступати на основі вступних іспитів замість ЗНО – з 17 по 25
червня).


4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – з 10
липня по 03 серпня.

 

Проведення вступних випробувань

 

 

Для здобуття освітнього ступеня «магістр»:
– складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які
вступають на спеціальності, де передбачено єдиний вступний іспит з
іноземної мови  – з 13 травня по 31 травня

 

Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – з 05 по
07 серпня.

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до

зарахування

1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 26 липня.

2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном
навчання) або на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 29 липня.

3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр»  – 06 серпня.

4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 9
серпня

 

Подання оригіналів документів про освіту

1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 31 липня

2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном
навчання) або на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 01 серпня

3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр» – 09 серпня.

4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 13
серпня.

 

За більш детальною інформацією про особливості вступної кампанії 2019 переходьте за цим посиланням

 

                                                         

SP Simple Map