Hовини

News

Студенти ННІ іноземних мов, які навчаються  за спеціальністю «ПЕРЕКЛАД (польська, російська)», взяли участь у міжнародному проекті «100 років Незалежності Польщі». Студенти зі всього світу читали польські вірші, кожен учасник – наступний  фрагмент. З цих коротких фрагментів було створено чудовий фільм. Серед приблизно 370 студентів із 40 академічних осередків наш університет представляли  аж 10 студентів: третьокурсники Валерія Палій і Андрій Юхно, випускники бакалаврату Світлана Голікова, Стефанія Грановська, Дарина Лещенко, Роберт Ушаков, Ірина Ушкова та магістрантки Дарина Цимбалиста, Інна Волошин і Вікторія Флоря.  Ініціатором проекту стали посланці польської Національної агенції академічних обмінів ‒ викладачі польської  мови в університетах по всьому світу.  Наших студентів до участі у проекті заохотила викладач кафедри теорії та практики перекладу – пані Ева Назарук-Стоцька.

Подивитися виступи наших студентів можна за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=ieuQ8WFmTSE&index=13&list=PL0DY-qrfhQW54kxNmPaHhAjSgCPq6ewll&t=0s&fbclid=IwAR34PxNc7XqyRZtj8qIIeNfOq_tVCErZE0IRCLKBOQg0tgPoVrOBBSJ9NLg

Ira Uszkowa, Andrij Juchno:

https://www.youtube.com/watch?v=IU-0yu5pJhw&fbclid=IwAR2QrOfVT-QFUsz5iYImSDpsDX4fTObYejvyyR-elHBBmeLt0pCqVdBZfjw

Robert Uszakow, Dasza Leszczenko:

https://www.youtube.com/watch?v=yR6XhRdRfPc&t=1s&fbclid=IwAR0bVkXbnPz3waVs1DtTBj5WTau8-57D1bYnFV_kgvgu3goGxll1xTRa7wE

Inna Wołoszyn, Ira Uszkowa (drugi fragment):

https://www.youtube.com/watch?v=2ZBjsM-eq_M&fbclid=IwAR1H9QSIhDa92IGmSI-qmw5j4SYQ8mGZfwgLmpKlA76IhHW6qw9s8XnaZQY

Swieta Holikowa, Wika Floria:

https://www.youtube.com/watch?v=lkj5FPekPq8&fbclid=IwAR2WKtiP0Ie4Up09p0p3AFK8LCypgF6fbxRw6K6EeRKM1yFv4768rxLrpC8

Dasza Cymbałysta, Stesza Hranowska:

https://www.youtube.com/watch?v=BnjidpcLr1k&fbclid=IwAR36PuvgSyHY4WmoW_WWKIEqCLHJujN5-z75wxQE_8HDeTwH1JnorKbNAVM

Lera Palij:

https://www.youtube.com/watch?v=54i6fcdkX34&fbclid=IwAR1QHOhSSvBDN54WamfEZ1aeWOUV5q7z3zLFqSZ3rgPZhY3R7fkRAfyGyUs

 

12 листопада у Полонійному центрі святково пролунав польський державний гімн – так розпочався урочистий захід з нагоди 100-річчя Незалежності Польщі. Цього дня студенти спеціальності «Переклад (Слов’янські мови)» запросили на святкування студентів спеціальностей «Образотворче мистецтво» та «Декоративне мистецтво». Адже всі вони вивчають польську мову та пізнають культуру Польщі з викладачем кафедри теорії та практики перекладу – пані Евою Назарук-Стоцькою.

Після короткого відео-представлення драматичної історії Польщі учасники заходу взялися до змагань: хто краще знає польську історію та культуру. Перемогла команда перекладачів під промовистою назвою «Zwycięzcy», тобто «Переможці».

Потім присутні із задоволенням слухали мелодику польського віршованого слова – зі своєю конкурсною програмою виступила лауреатка Всеукраїнського декламаторського конкурсу польської поезії Світлана Голікова, студентка 4 курсу спеціальності «Переклад слов’янських мов».

Відбувся й образотворчий конкурс «100 років польської Незалежності». Найкращих обирало жюрі у складі завідувача кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Тетяни Касьян і директора Полонійного центру Лілії Потапенко. Переможці отримали цінні нагороди – альбоми з польського образотворчого мистецтва, а учасники – почесні дипломи ювілейного заходу.

 

Кафедра теорії та практики перекладу.

 Феномен Ф.М. Достоєвського привертає увагу фахівців і шанувальників його творчого генія і у наш час.

Чергове засідання літературознавчого гуртка, що відбулося 22 листопада 2018 р., було присвячене рецепції творчості великого письменника зарубіжною літературою та кінематографом ХХ ст.

Доповіді найбільш активних членів гуртка, серед яких слід відзначити студентів ІІІ курсу Новоселецької І. (ІІІ-Д), Коломацької Ю. (ІІІ-Д), Галустян Е. (ІІІ-Д), Клок Н. (ІІІ-Б), Бурли М. (ІІІ-Б), Нестеренко Н. (ІІІ-Г), викликали неабиякий резонанс аудиторії.

13 листопада студенти ІІ курсу психологічного факультету взяли участь в організації та проведенні круглого столу «Eclecticism in Psychology» з обговорення питань актуальності еклектичного підходу в психології. Студенти підготували і презентували групові проекти, в яких проаналізували загальновідоме висловлювання: The more we learn the more we know/ The more we know the more we forget/ The more we forget the less we know / So, why do we study? Аналіз коректності або хибності висловлювання здійснювався з положень чотирьох сучасних наукових шкіл психології: когнітивної психології, соціальної психології, біопсихології та вікової психології. Студентами був використаний матеріал курсу англійської мови, що вивчався протягом осіннього семестру. Метою заходу було продемонструвати студентам немовних спеціальностей практичний бік володіння англійською мовою в контексті майбутнього фаху, а також роль англійської мови у процесі пошуку джерел сучасних знань, результатів нещодавніх досліджень та у формуванні навичок критичного мислення в межах дослідницької роботи. Попри однакову для всіх груп тему та поставлені завдання, студенти підготували унікальні з точки зору побудови, логічної послідовності та наведених фактів на спростування запропонованого для аналізу софізму.
По завершенню обговорень, учасники круглого столу зробили висновок щодо необхідності використання еклектичного підходу для більш детального аналізу та оцінки окремих питань або проблем та його ролі у процесі набуття навичок критичного мислення. На думку майбутніх психологів еклектизм в психології дає можливість глибше досліджувати питання, адже він допомагає виокремлювати і вивчати конкретний аспект з широкого спектру питань психіки, щоб знайти варіанти вирішення з урахуванням усіх даних з різних наукових шкіл і підходів. Головня Настя (ІІ В1) переконана, що еклектичний підхід допомагає організувати і структурувати наявні знання в систему, яка може покращити результати роботи з людьми. Грабевник Тетяна (ІІ В1) відмітила важливість навчатися бачити, сприймати та аналізувати різнобічні аспекти одного й того ж психологічного явища, що допоможе зробити ґрунтовні та конструктивні висновки, якими можна буде оперувати і використовувати для роботи і для допомоги клієнтам. На думку Агібалової Юлії (ІІ В2), еклектизм надає можливість усвідомлювати різноплановість психічних явищ і проблем, а також сприяє розвитку критичного мислення у студентів психологічного факультету – майбутніх психологів і практичних психологів. Драч Марина (ІІ В2) вважає, що еклектичний підхід сприяє об’єктивному баченню ситуації або проблеми, вчить враховувати різні чинники, впливи та інші фактори під час роботи над певними питаннями.
Учасники круглого столу зізналися, що. попри певні труднощі, пов’язані з пошуком і опрацюванням необхідних англомовних матеріалів, цей вид діяльності викликав захоплення, а результати роботи в групових презентаціях стали несподівано цікавими. Студенти-учасники та викладач курсу, доцент кафедри іноземних мов Орлова Н.В., висловили сподівання на подальше проведення подібних заходів.

 

                                                         

SP Simple Map