Hовини

 

5 лютого відбулося розширене засідання кафедри теорії та практики перекладу, на якому обговорили дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова докторантки Валентини Калько. Роботу виконано під керівництвом доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та практики перекладу Олени Селіванової.

Дисертацію рецензували, високо оцінили та надали позитивні відгуки: доктор філологічних наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України Світлана Харченко; доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та загального мовознавства Черкаського державного технологічного університету Олена Пчелінцева; доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ганна Мартинова та доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Людмила Шитик.

На засіданні одноголосно рекомендували обговорену дисертацію «Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика» до захисту в спеціалізованій Вченій раді за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Директор ННІ іноземних мов Людмила Швидка привітала докторанку Валентину Калько та її наукового консультанта Олену Селіванову із значущим для університету досягненням і побажала здоров’я та успіхів.

                                                          Кафедра теорії та практики перекладу

                                                         

SP Simple Map