Друк

13 листопада студенти ІІ курсу психологічного факультету взяли участь в організації та проведенні круглого столу «Eclecticism in Psychology» з обговорення питань актуальності еклектичного підходу в психології. Студенти підготували і презентували групові проекти, в яких проаналізували загальновідоме висловлювання: The more we learn the more we know/ The more we know the more we forget/ The more we forget the less we know / So, why do we study? Аналіз коректності або хибності висловлювання здійснювався з положень чотирьох сучасних наукових шкіл психології: когнітивної психології, соціальної психології, біопсихології та вікової психології. Студентами був використаний матеріал курсу англійської мови, що вивчався протягом осіннього семестру. Метою заходу було продемонструвати студентам немовних спеціальностей практичний бік володіння англійською мовою в контексті майбутнього фаху, а також роль англійської мови у процесі пошуку джерел сучасних знань, результатів нещодавніх досліджень та у формуванні навичок критичного мислення в межах дослідницької роботи. Попри однакову для всіх груп тему та поставлені завдання, студенти підготували унікальні з точки зору побудови, логічної послідовності та наведених фактів на спростування запропонованого для аналізу софізму.
По завершенню обговорень, учасники круглого столу зробили висновок щодо необхідності використання еклектичного підходу для більш детального аналізу та оцінки окремих питань або проблем та його ролі у процесі набуття навичок критичного мислення. На думку майбутніх психологів еклектизм в психології дає можливість глибше досліджувати питання, адже він допомагає виокремлювати і вивчати конкретний аспект з широкого спектру питань психіки, щоб знайти варіанти вирішення з урахуванням усіх даних з різних наукових шкіл і підходів. Головня Настя (ІІ В1) переконана, що еклектичний підхід допомагає організувати і структурувати наявні знання в систему, яка може покращити результати роботи з людьми. Грабевник Тетяна (ІІ В1) відмітила важливість навчатися бачити, сприймати та аналізувати різнобічні аспекти одного й того ж психологічного явища, що допоможе зробити ґрунтовні та конструктивні висновки, якими можна буде оперувати і використовувати для роботи і для допомоги клієнтам. На думку Агібалової Юлії (ІІ В2), еклектизм надає можливість усвідомлювати різноплановість психічних явищ і проблем, а також сприяє розвитку критичного мислення у студентів психологічного факультету – майбутніх психологів і практичних психологів. Драч Марина (ІІ В2) вважає, що еклектичний підхід сприяє об’єктивному баченню ситуації або проблеми, вчить враховувати різні чинники, впливи та інші фактори під час роботи над певними питаннями.
Учасники круглого столу зізналися, що. попри певні труднощі, пов’язані з пошуком і опрацюванням необхідних англомовних матеріалів, цей вид діяльності викликав захоплення, а результати роботи в групових презентаціях стали несподівано цікавими. Студенти-учасники та викладач курсу, доцент кафедри іноземних мов Орлова Н.В., висловили сподівання на подальше проведення подібних заходів.