Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання

Останні новини

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка 81, корпус № 1, ауд. 426

Телефон: (0472) 37-11-03

 

На кафедрі російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання  викладаються такі дисципліни:

Сучасна російська мова (1-5 курси)

Практичний курс російської мови (1-4 курси)

Вступ до мовознавства (1 курс)

Вступ до літературознавства (1 курс)

Історія зарубіжної літератури (1-4 курси)

Історія античної літератури (1 курс)

Зарубіжна літератури ХІХ століття (І курс)

Історія російської літератури (1-4 курси)

Виразне читання (1 курс)

Мистецтвознавство (1 курс)

Старослов’янська мова (2 курс)

Зарубіжна література ХХ століття (2 курс)

Історична граматика російської мови (2 курс)

Спецкурс із зарубіжної літератури (2 курс)

Шкільний курс російської мови та методика навчання (3 курс)

Історія російської мови (3 курс)

Історія мистецтв (3 курс)

Шкільний курс зарубіжної літератури та методика навчання (3 курс)

Соціолінгвістика (3 курс)

Аналіз літературного твору (3 курс)

Компаративістика (4 курс)

Сучасний літературний процес (4 курс)

Узагальнюючий курс російської мови (4 курс)

Основи теорії комунікації (4 курс)

Етнолінгвістика (4 курс)

Загальне мовознавство (4 курс)

Основи когнітивних досліджень (4 курс)

Лінгвокраїнознавство (5 курс)

Проблеми сучасного літературознавства (5 курс)

Методика викладання філологічних дисциплін у ВНЗ (5 курс)

Спецкурс з російського мовознавства (5 курс)

Теорія мовознавства (5 курс)

Аналіз художнього тексту (5 курс)

Порівняльна типологія російської та української мов (5 курс)

Історія мовознавства (5 курс)

Спецкурс з літературознавства (5 курс)

Риторика (5-6 курси)

Культура мови (5 курс)

Неориторика (5 курс)

Теорія мовознавства: сучасні вчення (5 курс)

Методологія та організація наукових досліджень (5 курс)

Історична поетика (6 курс)

Література Азії і Сходу (6 курс)

Літературне редагування (6 курс)

Основи комунікативної лінгвістики (6 курс)

 

Історія кафедри 

 

Науково-методична та профорієнтаційна діяльність

 

 

Склад кафедри:

1. Корновенко Лариса Віталіївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

2. Киченко Олександр Семенович – доктор філологічних наук, професор

3. Білоусова Наталія Костянтинівна –  кандидат філологічних наук, доцент

4. Богданова Інга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент

5. Козюра Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент

6. Василенко Марина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

7. Барменкова Оксана Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент

8. Кретова Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

9. Кулєшова Людмила Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

10. Костюк Тетяна Пантелеймонівна –  старший викладач

11. Сандул Галина Григорівна –  старший лаборант

                                                         

SP Simple Map