Кафедра практики англійської мови

Останні новини

 

 

 

 

 

Опанасенко Юлія Володимирівна – викладач кафедри теорії та практики перекладу.

 

Освіта:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси).

Кваліфікація –  магістр філології, перекладач і викладач двох іноземних мов (англійська, німецька).

 

Дисципліни, які викладає:

Практичний курс другої мови (німецької)

Практика перекладу другої мови (німецької). 

Теоретичний курс другої мови (німецької). 

Країнознавство (німецької мови). 

Лінгвокраїнознавство (англійської мови). 

 

Підвищення кваліфікації:

4 рівень (Band 4) за результатами двох модулів іспиту з методики викладання іноземної мови “Teaching Knowledge Test”:

  • Модуль 1 «Система мови й основи теорії вивчення мови та теорії методики викладання» (Language and background to language learning and teaching) (сертифікат від 19.12.2016р. № 0056077954);
  • Модуль 2 «Планування заняття і використання ресурсів та матеріалів у процесі викладання мови» (Lesson planning and use of resources for language teaching) (сертифікат від 05.04.2017р. № 0057019229).

 

Основні наукові публікації:

  1. Опанасенко Ю. В. Онімна лексика в українських перекладах детективної прози А. Конан Дойла / Ю. В. Опанасенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – Черкаси, 2016. – № 2. – С. 50–58.
  2. Опанасенко Ю. В. Детективний наратив у контексті формульної літератури / Ю. В. Опанасенко // Fundamental and Applied Science  – 2016 : materials of the XII International Scientific and Practical Conference, 30 – Nov. 7, 2016. – Sheffield : Science and Education LTD. – Vol. 5.  Philological Sciences.– P. 35–37. 
  3. Опанасенко Ю. В. Особливості відтворення ідіостилю автора в українських перекладах оповідань А. Конан Дойла про Шерлока Холмса / Ю. В. Опанасенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – Черкаси, 2015. – № 7 (340). – С. 83–91.
  4. Опанасенко Ю. В. Project Management in Translation Process / Ю. В. Опанасенко // Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції : Всеукр. конф., 15–17 квіт. 2015 р. : тези доп. / Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 126–
  5. Опанасенко Ю. В. Реалии в переводах детективных рассказов А. Конан Дойла / Ю. В. Опанасенко // Иностранные языки в высшей школе : научный журнал. – Рязань, 2014. – Выпуск 4 (31). – С. 21–27.

                                                         

SP Simple Map