Кафедра німецької філології

Останні новини

Uncategorised

 

 

 

 

 

Білоусова Наталія Костянтинівна, доцент, кандидат філологічних наук

 

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 37-11-03

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                      Освіта:

 

        1973 – 1978 р. – Черкаський педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, диплом вчителя російської мови та літератури  
        1979 – 2017 р.  – ЧНУ ім. Б. Хмельницького, асистент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання

        Грудень 1991 р. – Інститут літератури ім. Т.Г.  Шевченко АН України   - захист кандидатської дисертації зі спеціальності 10.01.02 – російська література

 

                    Дисципліни:

 

«Історія російської літератури»   (2 - 3 курси)

«Методика викладання зарубіжної літератури»   ( 3 курс)

«Мистецтвознавство»   (1 курс)

«Історія мистецтв»  (2 курс)

«Спецкурс з зарубіжної літератури»  (2 курс)

 

               Професійна діяльність:


          Вересень 1979 – листопад 1988 р. –   асистент кафедри російської і зарубіжної літератури;

Листопад 1988 – грудень 1991 р. – аспірант Інституту літератури         ім. Т. Г. Шевченко АН України;

Січень 1992 – травень 2000 р. –  заступник декана факультету російської мови та літератури;

          Січень 1992 –  дотепер –  доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання.

 

         Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

 

Російська література ХІХ століття.

Мистецтвознавство.

Історія мистецтв.

Методика викладання зарубіжної літератури.

  1. Специфика конфликта пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. - Вип. 2. – Черкаси, 2011. - С. 13-19.
  2. Природа – человек – судьба в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг». // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. - Вип. 3. – Черкаси, 2012. -  С. 37 - 44.
  3. «Сонечкина правда» Раскольникова // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник наукових праць за матеріалами V111 Міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2013. – С. 93-96.
  4. Ракитин как пародия на Ивана Карамазова (по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. / Збірник наукових праць. - Вип. 4. – Черкаси, 2014. – С. 61–69.
  5. Юродство и безумие в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»// Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. - Вип. 6. – Черкаси, 2016. - С. 106 - 119.

 

 

 

 

 

СЕЛІВАНОВА Олена Олександрівна − доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Дата народження. Народилася 5 грудня 1961 р. в м. Генічеськ Херсонської області.

Освіта. У 1978 р. закінчила Генічеську СШ № 2 із золотою медаллю. У 1983 р. отримала диплом із відзнакою, закінчивши філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1988 р. закінчила аспірантуру цього університету.

Трудова діяльність. Із 1983 р. по 1985 р. − викладач Ніжинського педагогічного інституту ім. М. Гоголя. У 1988 р. була обрана на посаду викладача Черкаського педагогічного інституту і заступника декана філологічного факультету. У 1990 р. отримала звання доцента. Із 1991 до 2001 р. працювала деканом факультету російської філології. З 1998 р. була професором кафедри загального та російського мовознавства (у 2000 р. отримала наукове звання професора). Сьогодні є завідувачем кафедри теорії та практики переперекладу Черкаського національного університету.

Наукова діяльність. У 1988 р. отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спец. 10.02.01 − російська мова. Тема дисертації − «Функціонально-семантична характеристика категорії приналежності у російській мові». У 1997 р. успішно захистила докторську дисертацію ««Субстантивні композити в російській та українській мовах» зі спец. 10.02.01 − українська мова і 10.02.02. − російська мова. Проф. Селіванова О.О. опублікувала понад 300 наукових робіт, серед яких 14 книг: монографій і підручників. Вона є автором першої в Україні одноосібної лінгвістичної енциклопедії. Із 1999 р. є фундатором і очільником наукової лінгвістичної школи, що має два напрями: когнітологічний і комунікативно-дискурсивний. Загалом з часу існування наукової школи О.О. Селіванової її представниками опубліковано 14 книг і понад 400 статей у фахових українських і зарубіжних виданнях. Одна із базових концепцій цієї школи − когнітивно-ономасіологічний аналіз мотивації мовних одиниць − стала підґрунтям виконаних під керівництвом проф. Селіванової О.О. 13 дисертаційних робіт, автори яких отримали науковий ступінь кандидата наук із 4 спеціальностей: української, російської, французької мов та германських мов. Когнітивна концепція проф. Селіванової О.О. використана у 12 дисертаційних роботах лінгвістів, виконаних під керівництвом інших науковців.

Комунікативно-дискурсивна концепція Селіванової О.О. покладена в основу захищеної під її керівництвом докторської дисертації зі спеціальності «Загальне мовознавство». Напрацювання Селіванової О.О. у галузях зіставного мовознавства, лінгвістичної семантики, фразеології, термінознавства, теорії та практики перекладу, лінгвістики тексту, етнолінгвістики та дискурсології використані в дослідженнях представників її школи  й інших науковців в Україні та за кордоном.

 Книги Селіванової О.О. мають міжнародне визнання і високий індекс цитування, вони включені до каталогів Національної Бібліотеки Конгресу США и користуються попитом не лише в Україні, а й і в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі, Греції, США, Канаді, Греції, Естонії, Литві тощо. Науковий внесок Селіванової О.О. у розвиток вітчизняного мовознавства відзначений окремою статтею-персоналією в енциклопедичному виданні НАН України «Українська мова». Проф. Селіванова О.О. читає базові курси з мовознавства, чимало нових авторських спецкурсів на філологічних факультетах університету та в інших ВНЗ України. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в Одеському національному університеті. Нею проводиться значна науково-дослідна робота зі студентською молоддю: її дипломники та магістранти отримують призові місця на Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

 Наукові інтереси Селіванової О.О. зосереджені у сфері когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту, теорії комунікації, ономасіології, словотвору, граматики, фразеології, етнолінгвістики, лінгвометодології, перекладознавства тощо.

Почесні звання і нагороди. За досягнення у педагогічній і науковій діяльності у 1996 р.. отримала звання «Відмінник освіти України», а у 2004 р. − почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Нагороджена грамотами Міністерства освіти й науки України, нагрудним знаком «За наукові досягнення», Грамотою Кабінету Міністрів України.

 

 

 

 

Назаренко Інна – лаборант кафедри теорії та практики перекладу.

Закінчила Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького  за спеціальністю «Переклад. Слов’янські мови», здобувши кваліфікацію спеціаліста «Перекладач російської, польської мов. Учитель російської польської мов» (Черкаси – 2009 р.).

Проходила стажування у Польщі. Цікавиться проблемами польсько-українського перекладу та питаннями викладання польської мови. Практикує письмовий переклад (польська мова).

 

 

 

 

Шипілова Анастасія Микитівна, старший лаборант

Контактна інформація:
роб.тел.: (0472) 45-30-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2012 – 2016 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, диплом бакалавра, кваліфікація «бакалавра філології, вчителя російської і англійської мов та зарубіжної літератури»  
2016 – 2017 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, (здобуваю) диплом спеціаліста, кваліфікація «спеціаліста філології, викладача російської і англійської мов та літератури»

 

Професійна діяльність та нагороди:

2016 – до тепер: старший лаборант кафедри практики англійської мови

Подяка за участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова «М. Ю. Лермонтов і його літературна спадщина»

Сертифікат учасника VI Міжвузівського науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

 

 

 

 

Віталіна Рейдало – кандидат педагогічних наук, викладач, лаборант кафедри теорії та практики перекладу Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (загальний стаж роботи в університеті 10 років).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування методичної компетентності майбутнього викладача української літератури у процесі магістерської підготовки» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) (Київ, 2015). Автор понад 17 наукових статей і тез із питань методики викладання української літератури у вищій школі, формування методичної компетентності майбутніх викладачів літератури.

SP Simple Map