Надрукувати

Швидка Людмила Володимирівна, директор ННІ іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент


Контактна інформація
Корпус 3, к. 410
Телефон: (0472) 33 – 08 – 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Освіта
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов
Спеціальність «Іноземні мови (дві мови)»;
Кандидат філологічних наук 10.02.04 – германські мови від 12.05.1995;
Доцент кафедри німецької філології ДЦ від 22.10.1998.

Дисципліни викладання

Лінгвокраїнознавство (2 курс ОС «Бакалавр»)

Стилістика (4 курс ОС «Бакалавр»)

Інтерпретація тексту ( 1 курс ОС «Магістр»)

Професійна діяльність та нагороди

Підвищення кваліфікації

 1. (з 09.02.2015 по 11.09.2015) Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації за категорією «Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»
 2. (з 13.09.2009 по 26.09.2009) Гете-інститут, м. Берлін, Німеччина. Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови.
 3. (з 13.07.2003 по 26.07.2003) Гете-інститут, м. Бонн, Німеччина Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови. Перелік основних дисциплін: методика та дидактика.
 4. (з 20.07.1997 по 09.08.1997) Гете-інститут, м. Мюнхен, Німеччина Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови. Перелік основних дисциплін: 1.Лінгвокраїнознавство 2.Методика: застосування різноманітних медіа на заняттях німецької мови
 5. (з 01.09.1991 по 31.08.1994) Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, 03680 Присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук Назва дисертації «Семантические и синтаксические особенности субъекта вторичной предикативности (на материале причастий II современного немецкого языка)»
 6. (з 1976 по 1981) Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, 03680
 7. (7.09.2020-8.09.20) XVI International scientific conference „The science and digitalisation in help of business, education and tourism“, Varna University of Management
 8. Curriculum development seminar. В рамках проекту Еразмус + КА2 «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» (MultiEd) / «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» за № 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. University of Tartu, 19 May – 26 June 2020.
 9. (з02.2015 по 11.09.2015) Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації за категорією «Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»
 10. (з 13.09.2009 по 26.09.2009) Гете-інститут, м. Берлін, Німеччина. Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови.
 11. (з07.2003 по 26.07.2003) Гете-інститут, м. Бонн, Німеччина Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови. Перелік основних дисциплін: методика та дидактика.
 12. (з07.1997 по 09.08.1997) Гете-інститут, м. Мюнхен, Німеччина Підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови. Перелік основних дисциплін: 1.Лінгвокраїнознавство 2.Методика: застосування різноманітних медіа на заняттях німецької мови
 13. (з 01.09.1991 по 31.08.1994) Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, 03680 Присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук Назва дисертації «Семантические и синтаксические особенности субъекта вторичной предикативности (на материале причастий II современного немецкого языка)»
 14. (з 1976 по 1981) Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, 03680

Участь у міжнародних проєктах

 1. Проект MultiEd «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України» Erasmus+ KA2 , 11-14.02.2020, м. Запоріжжя
 2. Програма Tempus IV – нові можливості для українських вищих навчальних закладів, 26-27 березня 2008 р., м. Київ
 3. (з 06.03.2006 по 14.03.2006) Tempus Tacis programme, м. Жешов, Польща Участь у міжнародному проекті «Advanced Methodology In English Language Teaching»
 4. (з 09.05.2005 по 24.05.2005) European Union’s Tempus Tacis programme. Участь у міжнародному проекті зі студентського самоврядування

Семінари:

 1. Всеукраїнський міжвузівський науково-практичний семінар «Вища та середня школа – співпраця заради майбутнього». ЧНУ ім. Б. Хмельницького (15 грудня 2016)
 2. Круглий стіл «Проблеми дотримання академічної доброчесності в Україні». Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (23 листопада 2016), м. Черкаси
 3. Seminar “Helpful Communication Tips in English: Correct Language for Phone, E-mail and more” (06.06.2016)
 4. Seminar “Writing to Good Abstract: American Style” (27.04.2016)
 5. Seminar “Punctuation Matters” (18.02.2016)
 6. Семінар «Deutsch als Fremdsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit» (13.09 – 26.09.2009), м. Мюнхен, Німеччина
 7. Форум «Sprache ohne Grenzen» (18-19.09.2009), м. Берлін, Німеччина

Сертифікати:

 1. Сертифікат про участь у тренінгу «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення». 19-17 січня 2020 р.
 2. Сертифікат про участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості освіти у рамках реалізації проектів: «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті.», 29.03.2019
 3. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood». 22.11.2019
 4. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції
  «Language Teaching Tomorrow 2019». Tampere. 13-17 May 2019
 5. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір» (м. Черкаси, 29-30 березня 2018 р.)
 6. Сертифікат про участь у семінарах «Helpful Communication Tips in English: Correct Language for Phone, E-mail and more» (06.06.2016), “Writing to Good Abstract: American Style” (27.04.2016), “Punctuation Matters” (18.02.2016).
 7. Сертифікат про участь у міжнародній конференції «TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching» (29-30 квітня 2015), м. Черкаси
 8. Сертифікат Ґете-Інституту про участь у семінарі «Deutsch als Fremdsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit» (13.09 – 26.09.2009), м. Мюнхен, Німеччина
 9. Сертифікат про участь у міжнародному форумі «Sprache ohne Grenzen» (18-19.09.2009), м. Берлін, Німеччина

Опубліковані праці:

 1. Schvydka L. Interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachenunterricht / L. Schvydka // Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.).  - Львів: ПАІС, 2020. - С. 135-136.
 2. Швыдкая Л., Рогульская А. Профессиональная подготовка учителей иностранного языка в университетах Украины в условиях поликультурного социума / Швыдкая Л., Рогульская А. // XVI international scientific conference "The science and  digitalisation in help of business, education and tourism" (7-8 September 2020). Dobrich, Bulgaria, 2020. p. 283-289.
 3. Schwydka L. Sprachlernen über Grenzen / L. Schwydka // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinar, interkulturell, international: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М.,2019. 164 с.
 4. Shvydka L. Language learning across borders / L. Shvydka // Workshop Proceedings : EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood: збірник матеріалів семінару (англ.м.). – Черкаси, 2019. – 76 с.
 5. Швидка Л.В. Zur Geschichte der Entwicklung der Deutsch-Ukrainischen Kontakte (am Beispiel der Tätigkeit des Lehrstuhl für deutsche Philologie an der Nationalen B.-Chmelnytzkyj-Universität Tscherkassy) / Л.В. Швидка // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня-30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 110
 6. Швидка Л.В. Навчально-науковий інститут іноземних мов: перспективи майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення / Л.В. Швидка //Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність (26 лютого 2016 р.) С. 136-141
 7. Швидка Л. В. Lexikalische Innovationen ukrainischer Herkunft im politischen Diskurs (am Material der deutschsprachigen Presse) / Л.В. Швидка // Збірник тез ХХІІ конференції Асоціації українських германістів «Українська германістика в діалозі культур». – Львів, 2015. – С. 146–147
 8. Швидка Л.В., Земка О. Лексичні інновації в політичному дискурсі (на матеріалі німецькомовної преси) / Л.В. Швидка, О. Земка // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Черкаси, 2015. – С. 268–276
 9. Швидка Л.В. Стан підготовки вчителів іноземної мови в умовах полікультурного соціуму / Л.В. Швидка // Актуальні проблеми металінгвістики. – Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського національного університету, 2014.