Кафедра фонетики та граматики англійської мови

Останні новини

Uncategorised

 

 

Сливка Наталія Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук

Контактна інформація

Т. 0472371223

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта: 1998-2003 – ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста з відзнакою; кваліфікація “філолог, вчитель англійської та німецької мови та літератури”

2005-2012 – аспірантура ЧНУ ім. Богдана Хмельницького

грудень 2012 – успішний захист кандидатської дисертації їз спеціальності 10.02.04 германські мови. Диплом кандидата філологічних наук

 

Дисципліни:

Теоретична фонетика англійської мови (3 курс, стаціонар та заочна форма навчання, спеціальність філологія (мова та література (англійська))

Дисципліна спеціалізації (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

Іноземна мова (2 курс стаціонар, спеціальність середня освіта (українська мова та література)

 

Професійна діяльність та нагороди:

2003-2004 р.: асистент стажист кафедри фонетики та граматики англійської мови

2004-2013: викладач кафедри англійської філологіі

з 2014-2018: старший викладач кафедри англійської філологіі

2018 - і до тепер: доцент кафедри англійської філологіі

З 2018 року член Міжнародної фонетичної асоціації

 

Стажування

березень-червень 2018 — стажування у Вищій школі Лінгвістичній, Ченстохова, Польша

серпень 2018 — стажування у Літній школі фонетики Університетського коледжу Лондона

 

Напрям наукової діяльності та публікаціі:

Прагмалінгвістика

Психолінгвістика

Фонетика

 

Список наукових публікацій

 1. Сливка Н. П. Сутність емоцій та їх функціональне значення: психологічні засади дослідження лінгвальної емоційності / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 94. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 121–127.
 2. Сливка Н. П. Вплив емоційної сфери людини на її діяльність / Н. П. Сливка // Вища школа України: поступ у майбутнє : [тези доп.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.23–24.
 3. Сливка Н. П. Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка // Актуальні проблеми менталінгвістики : [зб. статей за матер. V міжнар. наук. конференції]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С. 181–185.
 4. Сливка Н. П. Мовленнєвий акт експресиву: до питання з’ясування прагматичного статусу / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов та літератур : [тези доп.]. – Донецьк : Вид-во ДонНу, 2007. – С. 204–205.
 5. Сливка Н. П. Прагматичний зміст мовленнєвого акту експресиву (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : [зб. наук. праць]. – Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 353–355.
 6. Сливка Н. П. Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 217 – 223.
 7. Сливка Н. П. Роль емоцій у розвитку особистості (на прикладі емоції «задоволення» англомовного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. ун-ту. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – Вип. 101. – С. 46–51.
 8. Сливка Н. П. Прагматичні характеристики позитивного експресиву (на матеріалі англомовного позитивно-емотивного дискурсу) / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 193. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 106–112.
 9. Сливка Н. П. Емоція ПОДИВ / ЗДИВУВАННЯ та її представленість у сучасному англомовному художньому дискурсі / Н. П. Сливка // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури ; [зб. матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Черкаси, 2012. – С. 69–71.
 10. Сливка Н.П. Особливості дискурсивної модифікації мовленнєвого акту позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Вісник Черкас. нац. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Вип. 27 (280). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 31–35.
 11. Сливка Н.П. Позитивно-емотивний дискурс як комунікативне середовище функціонування позитивного експресиву / Н. П. Сливка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 209. Т.221. Філологія. Мовознавство. – м. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. . – С. 94–97.
 12. Сливка Н.П. Формально-дискурсивне варіювання позитивного експресиву. / Н. П. Сливка // Мовознавчий вісник. – Випуск 4. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 167–173.
 13. О.Ю. Радченко, Н.П. Сливка. Intonation in English: Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2017. – 55 с.
 14. Nataliya Slyvka.The importance of acquiring correct English pronunciation. ELT  in Ukraine: New Ways to Success:Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L.Kuznetsova. - Lviv :ПП “ Марусич”, 2018. –p.148-149.

 

 

 

Браницька Яніна Валентинівна

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ДОСВІД РОБОТИ

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, ННІ іноземних мов

вересень 2003 – по теперішній час

Старший викладач кафедри теорії та практики перекладу, кандидат філологічних наук.

Методична робота:

- розробка навчально-методичних комплексів дисциплін;

- викладання теоретичних курсів (Теоретична граматика французької. мови, Країнознавство, Актуальні напрями перекладознавства тощо) і практичних (Практика перекладу французької мови, Методологія та організація наукової роботи).

Наукова робота:

- успішний захист кандидатської дисертації на тему «Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект» (18 червня 2009 р., КНУ ім. Тараса Шевченка);

- автор 11 публікацій, з яких 6 статей опубліковано у фахових  виданнях, затверджених ВАК;

-учасник 10-ти наукових конференцій.

вересень 2003 – по теперішній час

Перекладацька діяльність (усно та письмово)

Черкаська гімназія № 9

вересень 2002-вересень 2003

вчитель французької мови

ОСВІТА

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

вересень 1998-липень 2003

Диплом спеціаліста, кваліфікація  філолога, викладача російської мови, зарубіжної літератури, вчителя французької мови.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

жовтень 2005-жовтень 2008

Стаціонарна аспірантура за спеціальністю 10.02.05–романські мови

ЗНАННЯ МОВ

 • вільне володіння  французькою;
 • розмовна англійська.

ІНШЕ

Комунікабельність, відповідальність, дисциплінованість, вміння працювати в колективі. 

Хобі – зарубіжна й російська літератури, усний послідовний переклад,

 • Для вступників на перший курс ОС «бакалавр»
  • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (атестат)
  • Оригінал та копія сертифіката ЗНО та інформаційна картка про результати ЗНО
  • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
  • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
  • Медична довідка формою 086О – для вступників, які проходитимуть конкурс випробування фізичних здібностей
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
  • Копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
  • Для абітурієнтів пільгових категорій – документи, які підтверджують пільгу
  • Два конверти з марками по Україні

 

 • Для вступників на перший курс зі скороченим (дворічним/трирічним) терміном навчання ОС «бакалавр» та перший курс ОС «магістр»
  • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (диплом)
  • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
  • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
  • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
  • Оригінал та копія сертифіката ЗНО та інформаційна картка про результати ЗНО (передбачені для певних спеціальностейОС магістр)
  • Для абітурієнтів пільгових категорій – документи, які підтверджують пільгу
  • Три конверти з марками по Україні

 

Документи вкладаються у пластикову папку-швидкозшивач з 2-3 файлами та у картонну папку.

Усі копії засвідчуються приймальною комісією на основі оригіналів.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти та на перший курс освітнього ступеня магістра на основі базової вищої освіти за денною й заочною формами навчання передбачено такі етапи вступної кампанії:

 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних

документів – з 01 липня до 25 липня.

Подання документів для вступу

1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – з 10 по 22 липня (з
10 по 16 липня – для осіб, які мають право складати співбесіди, вступні іспити
та проходити творчі конкурси).


2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном
навчання) або на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з 10 по 22 липня


3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр» – з 10 по 23 липня (для осіб, які
мають право вступати на основі вступних іспитів замість ЗНО – з 17 по 25
червня).


4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – з 10
липня по 03 серпня.

 

Проведення вступних випробувань

 

 

Для здобуття освітнього ступеня «магістр»:
– складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які
вступають на спеціальності, де передбачено єдиний вступний іспит з
іноземної мови  – з 13 травня по 31 травня

 

Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – з 05 по
07 серпня.

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до

зарахування

1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 26 липня.

2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном
навчання) або на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 29 липня.

3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр»  – 06 серпня.

4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 9
серпня

 

Подання оригіналів документів про освіту

1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 31 липня

2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном
навчання) або на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 01 серпня

3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр» – 09 серпня.

4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 13
серпня.

 

За більш детальною інформацією про особливості вступної кампанії 2019 переходьте за цим посиланням

 

Рейтинг успішності студентів ННІІМ 2018-2019 н.р.

                                                         

SP Simple Map