ННІ іноземних мов - 55 років!

Останні новини

Історія Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, як осередку освіти та духовності Черкащини, тісно сполучена з освітньою діяльністю професорського-викладацького складу. Світлою сторінкою історії кафедри іноземних мов університету є діяльність колишнього завідувача кафедри доцента Крицької Ірина Павлівни.

Як писала сама Ірина Павлівна у своїй автобіографії, народилася вона в Києві, в сім’ї лікарів у 1936 році. По закінченні Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка у 1959 році (за спеціальністю романо-германська філологія)  Ірина Павлівна приїхала до міста Черкаси, і відтоді її доля до кінця життя була пов’язана з цим містом та педагогічною діяльністю.

З 1959 по 1964 роки Крицька І.П. працювала вчителем англійської мови спочатку у середній школі №20, потім №1. Як зазначав директор школи № 1 того часу І.Балановський, молодий педагог постійно працює над підвищенням свого фахового і теоретичного рівня, шукає шляхи удосконалення навчального процесу, замислюється над новими підходами до методики викладання англійської мови. Ірина Павлівна керувала географічним гуртком англійською мовою та лекторієм для учнів англійською мовою, а також проводила школу передового досвіду для вчителів школи, міста й області.

З 1964 року Крицька І.П. розпочала  свою роботу тоді у Черкаському державному педагогічному інституті, де працювала понад 30 років і пройшла шлях від викладача до завідувача кафедри. Як зазначав Герой Радянського Союзу Тканко Олександр Васильович, ректор інституту того часу, Крицька І.П. бере активну участь у науково-методичних конференція, підвищує свій професійний рівень, керує практикою студентів та має свій експериментальний клас у школі, неодноразово виступала з доповідями перед вчителями міста і області.

З 1971 по 1974 Ірина Павлівна навчалася в аспірантурі в Науково-дослідному інституті змісту та методів навчання Академії педагогічних наук, по закінчення якої успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Характеристика текстового матеріалу для аудіювання в школі з викладанням ряду предметів англійською мовою». З 1975 року Крицька І.П. очолила кафедру іноземних мов та посідала цю посаду протягом 20 років. В 1978 році Черкаський державний педагогічний інститут рекомендував Ірину Павлівну для обрання науковим кореспондентом науково-дослідного інституту педагогіки України.

Протягом своєї педагогічної діяльності Крицька І.П. постійно працювала над підвищенням свого науково-методичного рівня і регулярно проходила стажування у Києві (Київський державний педагогічний інститут іноземних мов), була неодноразово відряджена у Москву для подальшого виїзду на стажування в Англію. Характеризуючи роботу Крицької І.П. на посаді завідувача кафедри, професор Боєчко Федір Федорович, ректор інституту того часу, зазначав, що за період роботи на цій посаді Ірина Павлівна проводила значну роботу по зміцненню навчально-матеріальної бази кафедри, приділяла велику увагу удосконаленню навчально-виховного процесу, використанню технічних засобів навчання, піклувалася про підвищення професійного рівня викладачів кафедри та удосконалення форм і методів роботи зі студентами. Оскільки покращення якості знань студентів безпосередньо пов’язано з удосконаленням методики викладання іноземних мов, проведення занять на рівні сучасних методичних вимог, кафедра на чолі з доцентом І.П.Крицькою підсилювала увагу саме до методичних питань освітнього процесу.

Життя Крицької І.П. було багатим на цікаві події, безпосередньо пов’язані з педагогічною діяльністю. Доцент Ірина Павлівна Крицька була талановитим організатором, вимогливим до себе і до інших, користувалася авторитетом та любов’ю колег і студентів, була заслужена відзначена званням «Відмінник народної освіти».

Колеги, які пам’ятають Ірину Павлівну, відзначають її педагогічний талант, підкреслюють надзвичайну скромність і толерантність цієї людини, відповідальність та організованість, сердечність та доброту. Це особлива людина і особлива сторінка в історії Черкаського національного університету.

                                                         

SP Simple Map