Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Токарчук Вікторія Анатоліївна

старший викладач, кандидат філологічних наук

 

Контактна інформація

роб. тел.: +38(0472) 37-12-23

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:

1997-2001 – ЧДУ імені Б. Хмельницького, диплом бакалавра, кваліфікація бакалавра англійської і німецької мов та літератури.

2001-2002 – ЧДУ імені Б. Хмельницького, диплом спеціаліста, кваліфікація філолога, викладача англійської і німецької мов та літератури.

2002-2003 – ЧДУ імені Б. Хмельницького, диплом магістра, кваліфікація магістра філології, викладача англійської мови та літератури

2007-2010 – ЧНУ імені Б. Хмельницького, аспірантура

жовтень 2013 – успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови)

 

Дисципліни:

Основи наукових досліджень (ННІІМ, 2 курс, денна і заочна форми навчання)

Загальне мовознавство (ННІІМ, магістратура, заочна форма навчання)

Теорія мовознавства (ННІІМ, магістратура, заочна форма навчання)

Основи когнітивного моделювання (ННІІМ, 4 курс, денна й заочна форма навчання)

Друга іноземна мова (англійська) (ННІІМ, 5 курс, денна форма навчання)

Друга іноземна мова (англійська) (ННІІМ, магістратура, денна форма навчання)

Практика англійської мови (ННІУФСК, 2, 3 курс, денна форма навчання)

Практична фонетика англійської мови (ННІУФСК, 3 курс, денна форма навчання)

 

Професійна діяльність

2003-2007 рр. – асистент кафедри англійської філології ЧНУ імені Б. Хмельницького

2007-2010 рр. – аспірант кафедри англійської філології ЧНУ імені Б. Хмельницького

2010 р. і до тепер – старший викладач кафедри англійської філології ЧНУ імені Б. Хмельницького

 

Напрям наукової діяльності

Когнітивна лінгвістика

Теорія номінації

Теорія словотвору

 

Наукові публікації:

 1. Токарчук В. А. Ім’я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції / М-во освіти і науки України. – Черкаси : Ант, 2009. – С. 102–103.
 2. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом-індексом: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: зб. наук. праць. – Луцьк, 2009. – № 5.– С. 287–292. – (Серія: Філологічні науки). 
 3. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом: соціокультурний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Мова і культура : наукове видання. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІІ (128). – С. 192–197.
 4. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним позначенням інтенсивності ознаки: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Черкаси, 2009. – № 13. – С. 140–144. – (Серія: Іноземна філологія).
 5. Токарчук В.А. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу номінативних одиниць з нумеральним компонентом / В. А. Токарчук // Третій міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: мова в контексті культури : тези доповідей, 25 червня 2009 р., Харків. Частина ІІ / М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 58–61.
 6. Токарчук В. А. Теория картирования: лингвистический аспект / В.А. Токарчук // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168. – Т. 2. – С. 303–
 7. Токарчук В. А. Здобутки та перспективи аналізу англійського числівника / В. А. Токарчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2010. – Т. 23 (62). – №2. – Ч. 1. – С. 214–
 8. Токарчук В. А. Психологічне підґрунтя когнітивної теорії номінації / В. А. Токарчук // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2010. – № 896. – С. 41–47.
 9. Токарчук В. А. Назви числа у номінативних процесах / Токарчук В. А.// Збірка матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури», (м. Черкаси, Україна, 14 березня 2012 р.). – Черкаси : ФОП Велівченко В. О., 2012. – С. 70–73.
 10. Токарчук В. А. Номінативні одиниці зі знаком кількості: багатозначність формальних моделей / В. А. Токарчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 29. – Т. 3. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2012. – С. 246–249. – (Серія: Філологічні науки).
 11. Токарчук В. А. Нумеральный компонент как знак интенсивности: формальные модели и полисемия номинативных единиц (на материале современного английского языка) [Электронный ресурс] / В. А. Токарчук // Вестник КузГПА. – 2013. – № 2(27). – Режим доступа к статье : http://vestnik.kuzspa.ru/articles/183/
 12. Токарчук В. А. Нумеральний компонент як знак-індекс: формальні моделі й полісемія номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Гуманітарні науки: Сучасна наукова парадигма : зб. наук. праць. Випуск 1. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – С. 118–126.
 13. Токарчук В. А. Лексема foot n: мережа полісемії лексичного значення / В. А. Токарчук // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УакЛіП, (м. Черкаси, 8—10 жовтня 2016 р.) / МОН України, Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики, ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – С. 39.