Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Кресан Олена Ярославівна, доцент, кандидат філологічних наук

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 37-12-23
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
1983 – 1988 – КДПІІМ, диплом з відзнакою, кваліфікація “вчитель іноземних мов (англійської та французької)”  


1997 – 2000 – ЧНУ імені Б. Хмельницького (аспірантура)

 

квітень 2001 – успішний захист дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 

Дисципліни:

Практика англійської мови (6 курс)

Інтерпретація тексту (5, 6 курс)

Основи герменевтики (5, 6 курс)

Стилістика англійської мови (4 курс)

Компаративістика (4 курс)

Лінгвокраїнознавство (3 курс)

 

Професійна діяльність та нагороди:

Серпень, 1988 – червень, 1991:вчитель англійської мови;
серпень, 1991 –  серпень, 1996: викладач кафедри практики англійської мови ЧДУ (нині – ЧНУ імені Б. Хмельницького);

серпень, 1996 – листопад 1997: викладач кафедри англійської філології ЧДУ;
вересень, 2000 – червень, 2005: старший викладач кафедри англійської філології ЧНУ імені Б. Хмельницького;

червень, 2005 – до тепер: доцент кафедри англійської філології ННІ іноземних мов ЧНУ імені Б. Хмельницького.

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Лінгвістика тексту

Ономасіологічний, психолінгвістичний, лінгвокультурологічний, архетипний аналіз художнього тексту

 

Список публікацій

 

2008-2009 навч. рік

Кресан Е.Я. Художественный текст в свете изучения феномена творчества / Социальное партнерство в образовательной сфере : опыт, проблемы и перспективы развития. – Пятая Международная научно-практическая конференция. – Сб. статей в 3 частях. – Книга 3. – Ярославль, 2008. – С. 259-267.

 

2009-2010 навч. рік

Кресан О.Я. Особливості фреймового моделювання образу художнього тексту/ Культура народов Причерноморья: научный журнал. –  № 168, т.1. –  Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2009.  – С.399-401.

Кресан О.Я., Павленко В.Ю. Художній текст на терені досліджень феномену творчості / Актуальні проблеми металінгвістики: збірник статей за матеріалами 6-ї Міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2009. – С.179-183.

 

2010-2011 навч. рік

Англійська мова. Для студентів старших курсів: Підручник (англійською мовою). – Черкаси «Відлуння-Плюс», 2010. – С. 239-295. (у колективі авторів)

 

2011-2012 навч. рік

Кресан О.Я. Інтерсеміотичні та референційні риси міфологеми ПОТЯГ у казках Дж.Роулінг про Гаррі Поттера //Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования ; науч. ред. А.Н.Рудяков. - №2. Том 1. – Симферополь, 2011. – С.292-295.

Кресан О.Я. Лімінальна фігура Мері Поппінс на тлі «красиво-веселого» тексту // Збірка матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасна філологія, методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури» (м. Черкаси, Україна, 14 березня 2012 р.). – Черкаси : ФОП Велівченко В.О., 2012. – С.44–46.

 

2012-2013 навч. рік

Кресан О.Я., Власенко В.В. Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е.Л.Войнич «Овід» та «Перервана дружба» //Функциональная лингвистика: сб. науч. работ/ Крымский республиканский  институт последипломного  педагогического  образования; науч. ред.. А.Н. Рудяков. - № 3. – Симферополь, 2012. – С.303-307.

Кресан О.Я. Мері Поппінс: порогова фігура на межі свідомості та позасвідомого.//Функциональная лингвистика: сб. науч. работ/ Крымский республиканский  институт последипломного  педагогического  образования; науч. ред.. А.Н. Рудяков. - № 5. – Симферополь, 2013. – С.197-200.

 

2014-2015 навч. рік:

Кресан О.Я. Практикум з інтерпретації тексту (англійською мовою): навч. посібн. для студентів старших курсів напряму підготовки 10.02.04 германські мови. – Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2014. – 88 с.

Кресан О.Я. Антропні риси образів частин дерева у британських міфологічних та фольклорних текстах : інтертекстовий вимір. – Збірн. наукових праць «Гуманітарні науки : сучасна наукова парадигма». – Полтава : Полтавський національний педуніверситет імені В.Г.Короленка, 2015.

 

2015-2016 навч.рік:

Кресан О.Я. Символічні значення кольоровживань червоного та чорного в художньому тексті : лінгвокультурний аспект. – Збірн. наукових праць «ІІ Таврійські наукові читання». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016.   

Кресан О.Я. Образ Світового Дерева в інтертексті. – Збірн. наукових праць «Гуманітарні науки : сучасна наукова парадигма». – Полтава : Полтавський національний педуніверситет імені В.Г.Короленка, 2016.

 

За період із 2001 по 2007  роки було опубліковано 9 статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.