Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Киба Людмила Михайлівна

Старший викладач кафедри англійської філології,

Відмінник освіти України

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 37-12-23

kasyaluka@ ukr.net

 

Освіта:

У 1983 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, факультет романо-германської філології 

 

Професійна діяльність та нагороди: 

В Університеті працює з 1985 року.

Нагороджена Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України,  Почесними грамотами Черкаської ОДА, облради, ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Відмінник освіти України

 

Дисципліни:

Теоретичний курс «Основи мовної комунікації» (ОКР Спеціаліст)

Практичний курс англійської мови (магістратура, спеціалісти)

Практика англійської мови (1, 4, 5 курси ННІУФСК)

Практична граматика (3 курс ННІУФСК)

 

 

Публікації останніх років:

 

 1. У фокусі навчальний контент - Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 6. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2016.

 

 1. Фулбрайтівське коло: сегмент університету - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького 95: історія та сучасність», 26 лютого 2016 року.

 

 1. Спеціальна іншомовна освіта студентів-магістрантів: відповідь на виклики інформаційної війни - Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2015.

 

 1. Створення персонального навчального простору як один з шляхів формування культуровідповідної особистості студента - Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2015.

 

 1. Фахова іншомовна освіта студентів-магістрантів: акценти ХХІ століття –  «Вища школа: сучасні тенденції розвитку», Збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 24 квітня 2015 року, Черкаси, 2015.

 

 1. Спеціальна іншомовна освіта студентів-магістрантів:Ракурси навчання політкоректності - Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2014.

 

 1. Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів “Elections in the USA”) - Актуальні проблеми менталінгвістики : збірник статей за матеріалами VII міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Ант, 2011.

 

 1. Інтегрування завдань із теорії мовної комунікації у навчання розмовної англійської мови - Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011.

 

 1. Огляд існуючого стану сучасного електронного навчального середовища (іноземна мова) - Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2012.

 

 1. Спеціальна іншомовна освіта студентів-магістрантів: розпізнавання маніпулятивних прийомів розмовного тероризму - Актуальні проблеми менталінгвістики : збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний ун-т імені Б. Хмельницького; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; Мінський держ. лінгвістичний ун-т; Рязанський держ. ун-т ім. С.Єсеніна; кафедра російської мови Узбецького держ. ун-ту світових мов; відп. ред. Л.В. Корновенко – Черкаси: Видав. Чабаненко Ю.А., 2013.

 

 1. Іншомовна освіченість дорослих як один з параметрів оцінки якості суспільства сталого розвитку – Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 – 29 березня 2013 року, Черкаси) – Черкаси, 2013.

 

 1. До питання навчання магістрантів другої іноземної мови як спеціальності – сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури: Збірка матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (14 березня 2012 р., м. Черкаси). – Черкаси: ФОП Велівченко В.О., 2012.

 

 1. Проблеми навчання дорослих іноземної мови – Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (21-23 березня 2012 року, Черкаси) – Черкаси, 2012.

 

 1. Іншомовна освіченість дорослих  як один з параметрів оцінки якості суспільства сталого розвитку – Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 – 29 березня 2013 року, Черкаси) – Черкаси, 2013.

 

 1. Педагогічна Варшавська мелодія: перші скрипки українсько-польського дуету / Педагогічна Варшавська мелодія: перші скрипки українсько-польського дуету / К. Касярум, Л. Киба // Нова доба. – 2012. - № 53-54.

 

 1. Велівченко В.Ф. et al. Англійська мова для студентів старших курсів університетів. Підручник. Гриф МОН. – Черкаси: Відлуння-плюс, 2010.

 

 1. Інститут іноземних мов: перспективи майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення / Л. Швидка, І. Яковлєва, Л. Киба // Рідна школа. – 2011. - № 10 (982).

 

 1. Міжнародні виміри інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького /Л. Киба // Рідна школа. – 2011. - № 10 (982).

 

Співредактор третього спеціального випуску American Journal of Educational Research – «Забезпечення якості вищої освіти» (англ. мовою, видається в США)

 

Авторський редактор (Author’s Editor) монографії  “Conceptual framework for improving the mathematical training of young people” :Tarasenkova, N. (Ed). (2016). Conceptual framework for improving the mathematical training of young people: Monograph. In L. Kyba (A. Ed.). Budapest, Hungary: SCASPEE.