Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

ВЕЛІВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент,

відмінник освіти України

 

Контактна інформація

тел.: 8-0472-37-12-23 (службовий)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Нагороди

 • Відмінник освіти України (2002).
 • Нагрудний знак «Софія Русова» (2011).
 • Почесна грамота міністерства освіти України (1995).
 • Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2007, 2016).
 • Почесна грамота Черкаської обласної ради (2005, 2011).
 • Почесна грамота ЧНУ (2001, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012)
 • Грамота управління народної освіти Черкаської обласної державної адміністрації (1994)
 • Грамота департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2013)
 • Подяка Шевченківського національного заповідника Міністерства культури і туризму України (2011).
 • Подяка департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2014).
 • Поляка ЧДУ (2000)
 • Диплом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2014).

 

Освіта

Вища, аспірантура

 • факультет іноземних мов Черкаського державного педагогічного інституту: диплом з відзнакою Щ № 068809 від 22 червня 1973 р.
 • кафедра історії та граматики англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов: кандидатська дисертація «Мовні засоби вираження каузативно-наслідкових відношень у тексті (на матеріалі сучасної англійської мови)», спеціальність 10.02.04. – германські мови.
 • диплом кандидата філологічних наук КД № 024122 від 24 жовтня 1990 р. ВАК при Раді Міністрів СРСР.)
 • атестат доцента ДЦ АР № 002568 від 25 січня 1996 р., МОН України. (протокол № 5).

 

Професійна діяльність

Працює в університеті з 1980 р.

Завідувач кафедри англійської філології з 2000 р.

 

Дисципліни, які викладає

 • Теоретична граматика англійської мови (освітній ступінь «бакалавр»)
 • Психолінгвістика (освітній ступінь «бакалавр»)
 • Психолінгвістичний аспект мовленнєвої діяльності (освітній ступінь «спеціаліст», «магістр»)
 • Лінгвопрагматика (освітній ступінь «спеціаліст», «магістр»)

 

Позанавчальна діяльність

 • Член наукової ради ННІ іноземних мов
 • Член науково-методичній комісії ННІ іноземних мов
 • Голова ДЕК (освітній ступінь «спеціаліст»)
 • Член ДЕК (освітній ступінь «магістр»)
 • Голова предметної комісії з дисципліни «Англійська мова» на вступних випробуваннях до магістратури.
 • Голова журі університетської студентської олімпіади з англійської мови.
 • Керівництво науковими роботами студентів (освітній ступінь «магістр»)
 • Керівництво учнівськими науковими роботами (МАН),рецензування таких робіт.
 • Член комісії з дисципліни «Англійська мова» на кандидатських іспитах.

 

Дослідницька діяльність та публікації

 • Коло наукових інтересів:комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна прагматика, психолінгвістика.
 • Понад 90 наукових публікацій у фахових виданнях України, серед яких 2 підручника з грифом МОН, авторська навчальна програма з грифом МОН, навчально-методичні та навчальні посібники, наукові статті.

 

Деякі публікації за останні роки:

 1. Velivchenko V.F. Theoretical Grammar of the English Language. A manual for university students: четверте видання (доповнене і виправлене). Гриф МОН. – Черкаси: Видавник ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – 376 с.
 2. Велівченко В.Ф. Комунікативно-ситуативна граматика англійської мови. Авторська програма спецкурсу для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи профільний рівень. Гриф МОН Черкаси: Вид-тво ФОП Велівченко В.О., 2013. – 28 с. (у співавторстві).
 3. Velivchenko V.F. English for Senior Students (Англійська мова для студентів старших курсів університетів) (Гриф МОН).– Черкаси: Відлуння-Плюс, 2010. – 484 с. (у співавторстві).
 4. Велівченко В.Ф. Лекціїі з психолінгвістики. – Черкаси: Вид-тво ФОП Велівченко В.О., 2013. – 182 с.
 5. Велівченко В.Ф. Семінари із психолінгвістики. – Черкаси: Вид-тво ФОП Велівченко В.О., 2013. – 52 с.
 6. Велівченко В.Ф. Основи психолінгвістики (навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).– Черкаси : Видавець ФОП Гордієко Є.І., 2016. – 268 с.
 7. Велівченко В.Ф.Непряме втілення емотивно-оцінного змісту «осуд» у сучасній англійській мові. – Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Випуск 71. – № 1023. – С. 25-30.
 8. Velivchenko V.F. Conceptual modifications of emotive utterances in discourse. – Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Випуск 72. – №1023. – С. 25-29.
 9. Велівченко В.Ф. Лінгвопрагматичні особливості висловлення-осуду в сучасній англійській мові. – Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. – Черкаси, 2013. – С. 135-137.
 10. Велівченко В.Ф.Комплексність мовленнєвих дій мовця при трансляції інформації емотивного змісту. – Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Випуск 27(280). – Черкаси, 2013. – С. 12-23.
 11. Велівченко В.Ф. Когнітивно-комунікативний аспект вираження непрямої оцінки в англомовному діалогічному дискурсі. – Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Випуск 27(302). – Черкаси, 2014. – С. 18-28.
 12. Велівченко В.Ф. Тактико-стратегічне забезпечення вираження і сприйняття непрямої оцінки в англомовному емотивно-оцінному діалогічному дискурсі. – Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Випуск7(340). – Черкаси, 2015. – С. 36-44.
 13. Velivchenko V.F. Ukraine – European Union: Referendum in the Netherlands as Viewed in Ukrainian and Russian Internet Blogs. – Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика: Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП. – Черкаси, 2016. – С. 96. (у співавторстві).