Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

ВЕЛІВЧЕНКО ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ

кандидат філологічних наук, доцент,

директор навчально-наукового Центру зовнішніх

і міжнародних зв’язків Черкаського національного

університету імені Богдана Хмельницького

 

 

Контактна інформація

тел./факс: +38(0472) 37 35 71(службовий)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Освіта

вища

 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, факультет романо-германської філології: спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація «магістр філології, викладач англійської і німецької мов та літератури». Диплом магістра з відзнакою ЕР № 33203836 від 7 лютого 2008 р.
 • Одеська національна юридична академія: спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист». Диплом спеціаліста з відзнакою СК № 35717390 від 10 квітня 2009 р.
 • Херсонський державний університет (2011 р.): захист кандидатської дисертації «Імплікатура як спосіб трансляції емоцій мовця (на матеріалі сучасного англомовного емотивного дискурсу)».
 • Диплом кандидата наук: ДК № 003020 від 22 грудня 2011 р.
 • Атестат доцента 12ДЦ 043564 від 2015 р.

 

Професійна діяльність

 • Працює в університеті з 2008 р.
 • Директор Навчально-наукового Центру внутрішніх і зовнішніх зв’язків із 2014 р.

 

Дисципліни, які викладає

 • Теоретична граматика англійської мови (освітній ступінь «бакалавр»)
 • Мова як засіб впливу на свідомість (освітній ступінь «магістр»)
 • Курсові роботи із загального мовознавства (освітній ступінь «бакалавр»)
 • Навчально-виробнича практика студентів (освітній ступінь «магістр»)

 

Позанавчальна діяльність

 • Виконавець-дослідник грантової програми Jean Monnet Lifelong Learning Programme Grant Crisis, Conflict and Critical Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine (C3EU)
 • Тренер у програмі Prevention of HIV/AIDS and Support of Psychosocial Health in Ukraine – Community-Based Work with the Program 15

 

Дослідницька діяльність та публікації

 • Коло наукових інтересів: прагмалінгвістика, пропаганда, комунікативна лінгвістика, політична лінгвістика
 • Понад 20 наукових публікацій у фахових виданнях України, серед яких навчально-методичні та навчальні посібники, наукові статті.

 

Деякі публікації за останні роки:

 • Велівченко В.О. Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізаціїї. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А,, 2011. – 270 с. (у співавторстві).
 • Велівченко В.О. Способи вираження емотивного змісту в сучасній англійській мові: прагмалінгвістичний аспект аналізу // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури. – Черкаси, 2012. – С. 18 – 20.
 • Велівченко В.О. Вираження та розуміння інформації емотивного змісту (на матеріалі сучасної англійської мови). – Вісник Черкас. ун-ту. Серія Педагогічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – №20 (233). – С. 114–118.
 • Велівченко В.О. Конверсаційні імплікатури як спосіб вираження емоцій мовця (на матеріалі сучасної англійської мови). – Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Випуск 72. – № 1023. – С. 30–36.
 • Велівченко В.О. Дискурсивна об’єктивація емоцій мовця: комунікативно-функціональний аспект. – Вісник Черкас. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – №27 (240). – С. 107–111.
 • Велівченко В.О. Емоція страху та її вираження у сучасному ангомовному художньому тексті. – Вісник Черкас. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – №7 (260). – С. 103–108.
 • Велівченко В.О. Комунікативне виявлення експресивності та експресива в сучасній англійській мові. – Вісник Черкас. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Випуск 27(320). – Черкаси, 2014. – С. 28-35.
 • Велівченко В.О. Довідник із лінгвопрагматики: навчально-методичний посібник до спецкурсу (для студентів старших курсів вищих навчальних закладів). – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – 56 с.
 • Velivchenko V.O. Media Coverage of the EU in Ukraine: Normative and Development (01 January 30 June 2016). – Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика: Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП. – Черкаси, 2016. – С. 95.