Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Шелег Тетяна Володимирівна

Викладач кафедри іноземних мов  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького                

 

Контактна інформація:

роб.тел.: 8(0472) 35 13 82

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

2010-2013 – аспірантура Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

1998 – 2003 – ЧДУ ім. Б.Хмельницького, диплом спеціаліста з выдзнакою, кваліфікація “викладач англійської і німецької мови та зарубіжної літератури”

 

Дисципліни:

Англійська мова за професійним спрямуванням (правознавство, індустрія гостинності, історія, менеджмент)

Ділова англійська мова

 

Професійна діяльність та нагороди:

Листопад , 2016 – дотепер – викладач англійської мови Навчально-наукового центру організації роботи з іноземними студентами Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Вересень, 2006 –  дотепер –викладач кафедри іноземних мов Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Вересень, 2003 – серпень 2006 р. – старший лаборант кафедри іноземних мов, викладач (за сумісництвом).

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Вікова та педагогічна психологія

Психологія особистості

Психологія творчості

20 публікацій, з них 2 навчально-методичних посібника, 8 наукових статей у фахових виданнях, 2 – у іноземних виданнях

 1. Sheleg, T. V. English for tourism department [Text] / T. V. Sheleg Bohdan Khmelnytskiy Nat. univ. at Cherkasy. - Черкаси : Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. - 180 p.
 1. Шелег Т. В. Вплив досвіду дитинства на творчість Т. Г. Шевченка // Вісник Інституту розвитку дитини. – Київ,  – Вип.14. – C. 42–48.
 2. Шелег Т. В. Вплив захисних механізмів психіки на життєтворчість особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т 2. Вип.105. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 178–183.
 3. Шелег Т. В. Вплив досвіду перинатального періоду на розвиток особистості // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип.17. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2012. – С.713–723.
 4. Шелег Т. В. До проблеми змісту і функцій ексквізитних ситуацій у життєдіяльності людини // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 45. Частина II. – С. 251–260.
 5. Шелег Т. В. Роль дитячого емоційного досвіду у життєтворчості Т.Г.Шевченка // Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія – Т.19. Вип. 1(31). – Одеса: «Астропринт», 2014. – С. 345–353.
 6. Шелег Т. В. Креативність як фактор життєтворчості // Science and Education: A New Dimension. Pedagogy and Psychology. Vol.7. – Hungary, Budapest, 2013. –  C. 198–202.
 7. Шелег Т. В.Влияние опыта детства на жизнетворчество Дж. Гордона Байрона // Балтийский гуманитарный журнал. Тольятти : Изд-во : Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования. – – №3. – С. 36–39.
 8. Шелег Т. В. Психологічні передумови розвитку творчих здібностей дитини на етапі раннього онтогенезу // Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). Серія: Педагогічні науки. Вип. 1. – К. : ТОВ «Праймдрук». – 2012. – С. 247–255.
 9. Шелег Т. В. Роль освітнього середовища в життєтворчості особистості // Наукові записки Малої академії наук України: збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Вип. 3. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – С. 464–471.
 10. Шелег Т. В. Інтрапсихічні детермінанти дитячої поведінки // Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології і педагогіки : Збірник матеріалів ХІУ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Лондон, 24 листопада - 28 листопада 2011 року). – Odessa: In Press, 2012. – С. 156–158. Режим доступу : http://www.gisap.eu/ru/node/1306
 11. Шелег Т. В. Роль матері у розвитку творчої особистості // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука:сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. –   С. 138–141.
 12. Шелег Т. В. Вплив досвіду перинатального періоду на розвиток особистості // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 22- 23 травня 2012 р., Київ – Кам’янець-Подільський : Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2012. – С. 353–355.
 13. Шелег Т. В. Зміст та функції ексквізитних ситуацій у життєдіяльності людини // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» (19 – 20 жовтня 2012 року). – Харків : ХНПУ, 2012. – C. 287–288.
 14. Шелег Т. Роль пре- та перинатального досвіду у формуванні психічних структур дитини // Інтернет-семінар «Психолого-педагогічні аспекти організації життєвого простору дитини», 2012. Режим доступу : http://oipopp.ed-sp.net/content/view/2435/15/
 15. Шелег Т. В. Глибинно-психологічні передумови своєрідності життєтворчого процесу Т.Шевченка // Живописна спадщина Тараса Шевченка: погляд психолога. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 лютого 2014р.). – Черкаси, 2014. – С. 39–42.
 16. Шелег Т. В. Дитяча творчість як передумова життєтворчості // Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (Київ-Черкаси-Кіровоград, 9-10 квітня 2014 р.). – К., 2014. – С. 201–203.
 17. Шелег Т. В. Психологічні аспекти розвитку творчого «Я» дитини: науково-методичний  посібник. – К. : ТОВ „СІТІПРІНТ”, 2013. – 126 с.
 18. Шелег Т. В.Психологічні передумови життєтворчості особистоті у досвіді дитинства / Т. В. Шелег // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2015. - № 2. - С. 97-103.
 19. Шелег Т. В. Розвиток рефлексії у молодшому шкільному віці як передумова життєтворчості// Актуальны проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. Костюка НАПН України. - Том XIII:Психологія розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти. - Випуск 1. -  Харків, 2016. - с. 133-141.