Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Цюра Світлана Володимирівна

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Контактна інформація:

роб.тел.: 8(0472) 35-13-82

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Освіта:

 

1973 - 1978 – Харківський державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність: філолог, викладач англійської та французької мови та літератури.

 

1986 – 1989 -  аспірантура Київського національного лінгвістичного університету, кафедра стилістики англійської мови 

 

Травень 1990 – успішний захист дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови; диплом кандидата філол. наук КД №024148 від  24.10.1990.

 

1994 – 1996 – ст. викладач кафедри іноземних мов  та кафедри англійської філології ЧДУ

 

Вчене звання доцента присвоєно 25 червня 1998р.  ДЦ АЕ №000655

 

З 1996 по 2000 – завідувач кафедри іноземних мов ЧНУ

 

 

З 1994 і по цей час є членом міжнародної асоціації “IATEFL – Ukraine” (International Association of Teachers of English as a Foreign Language),

Беру участь у міжнародних конференціях, що проводяться IATEFL на базі Київського лінгвістичного університету

 

Почесна грамота міністерства освіти і науки України  №922 60

 

Знак «Відмінник освіти України», посвідчення  №50332 від  08.05.2001р.

 

1993 – 2010 – розробила та читала курс лекцій та проводила практичні заняття  із дисципліни «Стилістика сучасної англійської мови» ( IV курс, спеціальність «Англійська та німецька мови»,  кафедра англійської філології)

 

Розробила тематику та керувала виконанням курсових, дипломних та магістерських робіт студентів IV, V курсів та магістрів денної форми навчання факультету іноземних мов

 

Проводила теоретичний семінар із дисципліни «Стилістика сучасної англійської мови» для аспірантів факультету іноземних мов ( спеціальність 10.02.04 – германські мови)

 

Розробила та проводила спецкурс «Стилістика тексту» для студентів V курсу факультету іноземних мов

 

Виступила офіційним опонентом по захисту 3 кандидатських дисертацій (спеціальність 10.02.04 – германські мови)

 

 

1999 – 2009 – викладач граматики англійської мови Першої міської гімназії

( 10-11 класи) за сумісництвом

 

Керую підготовкою наукових повідомлень студентів на конференціях, що проводяться в університеті

 

 

Дисципліни:

 

Основи наукової комунікації іноземною мовою, VI курс, спеціальність: українська мова, українська література, прикладна лінгвістика, прикладна математика, інформаційні технології

 

Англійська мова за професійним спрямуванням, І – ІІ курс, спеціальність: українська мова та література;  журналістика; редакторська справа; прикладна лінгвістика

 

 

Основні праці:

 

 

 1. Деякі соціолінгвістичні аспекти комунікативної організації одиниць мовного етикету / Питання філології та методики викладання іноземних мов. – Київ: КВОКУ, 1987. – С. 39-44. ( В співавторстві с Кривоновською Л.Л.).
 2. Засоби вираження інтенсивності формул вибачення англійського етикету / Материалы Всесоюзной конференции «Проблемы и методы современной лингвистики»: Тезисы докладов. – Москва, АН СССР, 1988. – С.130-131.
 3. Прагматичні аспекти одиниць мовного етикету в сучасній англійській мові / Стилістичний аналіз художнього тексту - Смоленськ: СДПІ, 1989.
 4. Контекстна реалізація висловлювань зі значенням пробачення ( на матеріалі текстів художніх творів XVI-XX ст..) / Текст та його категоріальні ознаки. – Київ: КДПІІМ, 1989. – С. 137-141.
 5. Особливості вираження інтенсивності висловлювань з комунікативною інтенцією пробачення / Методичні рекомендації по вивченню лінгвотекстових явищ у курсі інтерпретації тексту англійської мови. – Київ: КДПІІМ, 1989. – С. 12-15.
 6. Особливості розвитку формул-пробачень у XIV-XX ст.. /Англійська у відкритому суспільстві: Тези доповідей І національної конференції IATEFL – Ukraine. – Київ: КДПІІМ, 1994. – С. 12-14.
 7. Структурно-семантичні особливості образних порівнянь ( на прикладі творів С.Моема) / Вісник ЧДУ, серія «Філологічні науки». – Черкаси, 1997. – С. 38 – 48.
 8. Про досвід роботи над додатковими навчальними матеріалами до теми «Мистецтво» / Вісник Інституту післядипломної освіти м.Черкаси. – 1997. – С.24- 31.
 9. Стилістичні особливості діалогу у романі А.Мердок «Під сіттю» / Знак. Символ. Образ: Тези доповідей наукового семінару з проблем сучасної семіотики. – Черкаси, 1997. – С. 21.
 10. Особливості художніх творів Айріс Мердок / Проблеми бізнесу: Науково-методичний збірник. – Черкаси, Інститут управління бізнесом. – 1997. – С. 64 – 67.
 11. English for University Students. Навчальний посібник. Черкаси: Черкаський державний університет, 1998. – 206с.
 12. Особливості категорії модальності та її інтерпретація в сучасній лінгвістиці / Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник статей за матеріалами ІІІ міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2003. – С. 154 – 160.
 13. Место речеэтикетных единиц извинения в системе речевых актов / Вісник Черкаського університету, серія «Філологічні науки». – Черкаси, 2004. – С. 131 -140.
 14. Мовні засоби реалізації іронії на текстовому рівні ( в романі А.Мердок «Доволі почесна поразка») /” Другі Каразінські читання: два століття Харківської лінгвістичної школи”. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Харків, 2003. – С. 133 – 134.
 15. Інтенція мовця – організуюча основа комунікативно-семантичної групи «Вибачення» / Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник статей за матеріалами IV міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2005. – С. 236 – 237.
 16. Форми вираження вибачення та їх функціонування в XIV-XVст. / Вісник Черкаського університету, серія «Філологічні науки». – Черкаси, 2006. – С. 42 – 50.
 17. Форми вираження вибачення в та їх функціонування в XVI ст../ Вісник Черкаського університету, серія «Філологічні науки». – Черкаси, 2007. – С. 41 – 49.
 18. Stylistics of the English Language ( Lectures). – Cherkasy, – 68p.
 19. Цюра С.В., Рибалка Л.В. Основи наукової комунікації іноземною мовою. Програма. – Черкаси: вид. ЧНУ ім.. Б.Хмельницького, 2009. – 28с.
 20. A Book of Practice in Stylistic Syntax. Навчальний посібник. – Черкаси: вид.ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. – 68р.
 21. Цюра С.В., Королюк Г.О. A Student’s Guide to Home-Reading/ - Черкаси: вид. ЧНУ ім.. Б.Хмельницького, 2010. -112р.
 22. Простір концептуальної метафори у творах С.Моема / Мовне обличчя міста. Матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2011. – С. 373 – 379.
 23. A Book of Practice in Stylistic Semasiology. Навчальний посібник.- Черкаси: вид. ЧНУ ім..Б.Хмельницького, 2012. – 104р.
 24. Метафоризированная профессиональная лексика и проблемы ее англо-русского перевода ( на материале экономического дискурса). / Проблемы преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка в вузе. Материалы  Международной научно-практической конференции. – Рязань, 2013. – С.167 – 169.
 25. Аксіологічна структура англомовного дискурсу у романі Сомерсета Моема «Місяць та медяк”/ Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Черкаси: вид.ЧНУ, 2014. - С.34 – 42.
 26. Текстуальні вияви референтів концептуальних метафор ( на матеріалі творів Дж.Фаулза) / Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць ( МОН України). – Черкаси: вид. ЧНУ ім..Б.Хмельницького, 2014. – С. 34 – 42.
 27. English for Students of Journalism. Навчальний посібник. – Черкаси: вид. ЧНУ ім.. Б.Хмельницького, 2015. – 92р.
 28. English for Masters of Arts Majoring in Ukrainian Philology. Навчальний посібник. – Черкаси: вид. ЧНУ ім.. Б.Хмельницького, 2016. – 128р.
 29. Мовні засоби вираження іронії в романі Хелен Філдінг «Щоденник Бріджет Джонс»/Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Черкаси: вид. ЧНУ, 2016. – С. 71 – 81.
 30. Когнітивна метафора vs. концептуальна метафора /Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛІП. – Черкаси, 2016. – С. 75 -76.