Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Трубенко Ірина Анатоліївна

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького        

 

Контактна інформація:

роб. тел.: +380472 35 13 82

email: flchair@ukr.net

 

Освіта:

2010 – успішний захист дисертації на тему: Художня метонімія та її дискурсивний потенціал у прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В.Вулф та Д.Г. Лоуренса ) та здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

2004-2007 – аспірантка кафедри лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету

1996-2001 – Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста, факультет романо-германської філології, спеціальність англійська і німецька мови та література

 

Професійний діяльність:

2014 – до цього часу – канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов ННІ іноземних мов Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

2012 – 2014 – канд. філол. наук, в. о. доцента кафедри іноземних мов ННІ іноземних мов Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

2007-2012 – викладач кафедри іноземних мов Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

2001-2004 – асистент-стажист кафедри іноземних мов Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

 

Нагороди:

2016 – Подяка за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького з нагоди 95 річчя з дня заснування

 

Дисципліни:

Іноземна мова

Ділова іноземна мова

Англійська мова професійного спрямування

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Когнітивна лінгвістика

 

Навчально-методичні посібники:

            Трубенко І.А. Англійська мова для економістів (заочна форма навчання) : навчальний посібник / І.А. Трубенко – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2013. – 115 с.

 

Праці, опубліковані протягом попередніх 5 років включають:

  1. Трубенко І. А. Метонімія й індивідуально-авторська картина світу (на матеріалі творів В.Вулф і Д.Г. Лоуренса) / І.А. Трубенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛІП "Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті", 8-10 жовтня 2016 р. – Черкаси, Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С 74.
  2. Трубенко І. А. Метонімічна художня деталь у прозі англійського модернізму / І.А. Трубенко // Матеріали VI Міжнародного науково-практичного семінару "Мовні універсалії у міжкультурній комунікації", 3-4 березня 2016 р. – Луцьк, ПП Іванюк В.П.,2015. – С. 88-
  3. Трубенко І. А. Метафтонімія як джерело символічності у прозі англійського модернізму / І.А. Трубенко // Матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару "Мовні універсалії у міжкультурній комунікації", 20 березня 2015 р. – Луцьк, ПП Іванюк В.П.,2015. – С. 167-
  4. Trubenko I. Literary metonymy and its discourse potential in English modernist prose by V. Woolf and D.H. Lawrence / Iryna Trubenko // Book of Abstracts : Annual PCLA Conference “Cognitive Linguistics in the year 2015”, 24-26 September 2015, Poland. – Lublin :Maria Curie-Sklodowska University, 2015. – P. 119.
  5. Трубенко І. А. Джерела художньої метонімії у прозі англійського модернізму / І. А. Трубенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.Серія філологічні науки : зб. наук. праць / відп. ред. Н. А. Сейко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 3(75) – С. 268- (фахове видання).
  6. Трубенко І. А. Метафтонімія як засіб вербалізації емоцій у прозі англійського модернізму / І. А. Трубенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Вид. Центр КНЛУ, 2014. – Вип. 32. – С. 290–299. (фахове видання).
  7. Трубенко І. А. Метафтонімія та її різновиди у прозі англійського модернізму / І. А. Трубенко // Проблеми зіставної семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – Вип. 25. – С. 435−445. (фахове видання)
  8. Трубенко І. А. Функціональні особливості метонімії в художній прозі англійського модернізму // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.Серія філологічні науки : зб. наук. праць / відп. ред. Н. А. Сейко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 5 (77) – С. 215-219. (фахове видання).