Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Рибалка Людмила Володимирівна

старший викладач кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 35-13-82

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
1977 – 1981 – Черкаський державний педагогічний інститут, диплом спеціаліста, кваліфікація “вчитель англійської мови” 
1983 – 2000 – Черкаський державний педагогічний інститут, кафедра іноземних мов, викладач англійської мови, аспірантура при кафедрі педагогіки

 

Дисципліни:

Основи наукової комунікації іноземною мовою (магістратура напряму підготовки «Історія», «Архівознавство», «Етнологія», «Філософія»)

Фахова іноземна мова (3, 4, 5 курси  напряму підготовки «Філософія»)

Іноземна мова (1, 2 курси напряму підготовки «Історія», «Археологія», «Філософія»)

Англійська мова як друга іноземна (1, 2, 3 курси напряму підготовки «Філологія. Російська мова й література»)

 

Професійна діяльність та нагороди:
вересень 1981 – лютий 1983 : вчитель англійської мови Дубіївської середньої школи Черкаського району Черкаської області

 

лютий 1983 – вересень 2001 : викладач кафедри іноземних мов;
вересень, 2001 – до тепер – старший  викладач кафедри іноземних мов 

2009 – Грамота Міністерства освіти і науки України

 

Сертифікат ЧНУ ім. Б.Хмельницького про підвищення кваліфікації за темою «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом» 2016 р.

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті та публікації:

педагогіка

методика викладання іноземних мов

мовознавство

 

Статті та тези

 1. Архипова С.П., Рибалка Л.В. Нові підходи в розвитку між предметних зв’язків іноземної мови та екології на хіміко-біологічному факультеті. Друга міжнародна конференція «Екологія і освіта :проблеми теорії і практики»: тези доповідей. Черкаси. – 1996. - С.50-53.
 2. Рибалка Л.В. Індивідуалізація навчання як умова формування готовності майбутніх педагогів до неперервної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія Психолого-педагогічні науки. Випуск ;. Черкаси. – 1997. –С.85-88.
 3. Рибалка Л.В. До питання індивідуалізації процесу навчання іноземним мовам. Проблема неперервності в системі підготовки вчителів: збірник наукових праць. – Черкаси: ЧДУ, - 1997. – С.42-43.
 4. Рибалка Л.В. Педагогічні аспекти індивідуалізації навчання в умовах переходу до особистісно орієнтованої освіти. Проблеми освіти: Наук.- метод. зб./Кол. авт. – К.: ІЗМН, 1998.- Вип. 16. – С.31-34.
 5. Рибалка Л.В. Індивідуалізація процесу навчання іноземним мовам на немовних факультетах. Соціально-педагогічне забезпечення гуманітарної освіти спеціаліста технічного профілю. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина ІІІ. Черкаси. – 1999. – С.90-94.
 6. Рибалка Л.В. Педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів до індивідуалізації навчання. Університетська педагогічна освіта як шлях ціанізації суспільства: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції 21-23 квітня 1999р. Ч.І. – К.: КНЕУ, 1999. – С.236-239.
 7. Рибалка Л.В. Проблеми готовності майбутніх учителів до індивідуалізації навчання. Наука і сучасність. Збірник наукових праць. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Ч.І.
 8. Рибалка Л.В. Теоретичний аспект індивідуалізації навчання. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова/ Укл. І.М. Ковчина, Н.М. Скоробагатько. – К.: НПУ, 1999, ЧІ. – С.140-145.
 9. Рибалка Л.В. Індивідуалізація навчання як умова формування творчої особистості майбутнього вчителя. Удосконалення навчально-виховного процесу як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів: Матеріали доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-7 жовтня 2000./ Ред.кол. В.Г. Кузь та інші. – К.: Наук.світ, 2000. – С.20-23.
 10. Рибалка Л.В. Підготовка майбутніх учителів до індивідуалізації навчання. Сучасні педагогічні інновації у підготовці і післядипломній освіті педагогічних працівників. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-13 жовтня 2000. Черкаси. – 2000. – С.130-131.
 11. Рибалка Л.В. Індивідуалізація навчання. Теоретичні засади. Вища школа України: поступ у майбутнє: Збірник матуріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, Вид.від. ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2007. – С.30-31.
 12. Рибалка Л.В. Педагогічні аспекти індивідуалізації навчання в умовах інтеграції в Європейську освітньо-наукову систему. Вісник Черкаського університету. Серія: Пед. науки. Випуск 101. - Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – 2007. – С.114-117.
 13. Рибалка Л.В. Проблеми готовності викладачів до індивідуалізації навчання на сучасному етапі. Вісник Черкаського університету. Серія: Пед. науки. Випуск 136. Черкаси. – ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – С.51-53.
 14. Рибалка Л.В. Теоретичні засади формування готовності майбутніх учителів до індивідуалізації навчання. Викладач і студент суб’єкт-суб’єктні відносини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008р. – Черкаси: Вид.від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – 2008.
 15. Рибалка Л.В. Формування самостійної пізнавальної діяльності магістрантів-істориків в процесі наукової комунікації іноземною мовою. Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури: Збірка матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (14 березня 2012 р., м. Черкаси). – Черкаси: ФОП Велівченко В.О., 2012. – 212 с.
 16. Рибалка Н.С., Рибалка Л.В. Особливості побудови англійської номенклатури ссавців. Сучасна наука в мережі Internet: Збірка матеріалів дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-27 лютого 2013 р.), Частина 3-я, – Київ: ТОВ «ТК Меганом»., 2013. – 88 с.
 17. Рибалка Л.В. Когнітивний підхід в організації наукової комунікації іноземною мовою магістрантів-філософів. Вища школа: сучасні тенденції розвитку: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси, 24 квітня 2015 р. – Черкаси-Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2015. – 196 с.

 

Програми й посібники

 1. Рибалка Л.В. Great Men of Politics, Science and Art. Методична розробка для практичних занять з англійської мови для студентів ІІІ курсу історичного факультету. Черкаси. – ЧДУ. – 2001. – 44 с.
 2. Рибалка Л.В. English for Students of History. Навчальний посібник для студентів університетів. – Частина І. – Черкаси: Вид.від.ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 68 с.
 3. Рибалка Л.В. Іноземна мова : Програма Державного екзамену для студентів напряму підготовки 0601 «Право» спеціальності 6.060100 «Правознавство». Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. Кафедра іноземних мов СГН, 2008. – 15 с.
 4. Рибалка Л.В. Іноземна мова: Методичні рекомендації до державного екзамену для студентів напряму підготовки 0601 «Право» спеціальності 6.060100 «Правознавство». Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. Кафедра іноземних мов СГН, 2008 – 16 с.
 5. Рибалка Л.В. Англійська мова для студентів істориків. Збірник завдань для студентів-заочників І-ІІ курсів історичних факультетів університетів. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2009. – 96с.
 6. Рибалка Л.В. Англійська мова для студентів юристів. Збірник завдань для студентів-заочників І-ІІ курсів юридичних факультетів університетів. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2009. – 72с.
 7. Програма державного екзамену з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»/ Уклад. Л.В.Рибалка. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2010. – 16с.
 8. Методичні рекомендації до державного екзамену з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»// Уклад. Л.В.Рибалка. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2010. – 16с.
 9. Основи наукової комунікації іноземною мовою: Програма. Навчальне видання /Укладачі: доц. Цюра С.В., ст.викл. Рибалка Л. В.- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, – 28с.
 10. Іноземна мова: Програма до державного екзамену атестації здобувачів вищої освіти / Уклад.: В.В.Гур’єва, Л.В. Рибалка. – Черкаси, 2015. – 15 с.
 11. Іноземна мова: Методичні рекомендації до державного екзамену атестації здобувачів вищої освіти / Уклад. : В. В. Гур’єва, Л. В. Рибалка. – Черкаси, 2015. – 29 с.
 12. English for Law Students. Збірник завдань для студентів-заочників ІII-ІV курсів юридичних факультетів університетів. – Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф., 2015. – 105с.