Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Палієнко Анна Михайлівна, викладач, кандидат педагогічних наук

 

Контактна інформація:


роб.тел.: 8(0472) 35 13 82


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:


1991 – 1996 рр. – Київський університет імені Тараса Шевченка(нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), диплом спеціаліста, спеціальність “романо-германська філологія”,  кваліфікація “філолог, викладач англійської і німецької мови ,перекладач з англійської мови”

Червень, 1996 – грудень, 1996 – Anglo-European School of English, м. Борнемут, Велика Британія

 
2012 – 2015 рр. – ЧНУ ім. Б.Хмельницького (аспірантура)

лютий2016 – успішний захист дисертації зі спеціальності 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти

 

Дисципліни:

Англійська мова за професійним спрямуванням
Шкільний курс англійської мови та методика її навчання (3курс)

 

Професійна діяльність та нагороди:


1997 – 2000 рр. – перекладач-референт  “МінУк”, м. Черкаси


2000 –2001 рр. – викладач кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету 


2001 – 2004 рр. – викладач кафедри іноземних мов Черкаського державного технологічного університету

вересень, 2004 – до тепер – викладач кафедри іноземних мов

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

іншомовна медіакомпетентність
методика викладання англійської мови

 

 1. Палієнко А. М. Key to Reading Press in English: навчальний посібник для студентів ВНЗ, напрям підготовки «Журналістика» / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. – Черкаси : ПП Сумська О., 2011. – 68 с.
 2. Палієнко А. М. Методика формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів / А. М. Палієнко. – Черкаси : Видавець ФОП Нечитайло О.Ф., 2015. – 250 с.
 3. ПалієнкоА. М. Методичні рекомендації з формування англомовної компетенції в говорінні (для студентів ВНЗ, напрям підготовки «Журналістика») / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. – Черкаси : ПП Сумська О., 2011. – 51 с.
 4. Палієнко А. М. Глосарій сучасного журналіста / А. М. Палієнко. – Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф., 2015. – 50 с.
 5. ПалієнкоА. М. Особливості розвитку інформаційної картини світу майбутніх журналістів / А. М. Палієнко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Серія :  Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – Вип. 2 (12). – С. 133–137.
 6. ПалієнкоА. М. Особливості формування англомовної граматичної компетенції у студентів немовних вищих закладів освіти / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 196. – Ч. 2. – С. 115–120.
 7. ПалієнкоА. М. Навчання іншомовного ділового листування студентів немовних факультетів вищих закладів освіти / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 196. – Ч. 2. – С. 120–127.
 8. Палієнко А. М. Розвиток критичного мислення майбутніх журналістів / А. М. Палієнко // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Серія : Педагогіка. – Кременець ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 1. – С. 103–109.
 9. ПалієнкоА. М. Система вправ для формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова // Наукові записки національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія :Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – № 1. – С. 106–111.
 10. PalienkoA. M. Specific Features of Developing Media Competence of Future Journalists / A. M. Palienko // European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany : ORT Publishing. – № 1. – 2012. – P. 178–180.
 11. Палієнко А. М. Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А.М. Палієнко // Актуальні проблеми металінгвістики : збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. – Черкаси : Ант, 2011. – С. 308–311.
 12. Палієнко А. М. Особливості професійно-орієнтованого навчання студентів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко // Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 87–89.
 13. Палієнко А. М. Формування іншомовної медіа компетентності майбутніх журналістів / А. М. Палієнко // Матеріали Міжвузівського круглого столу : Формування іншомовної професійної компетентності фахівців : національний та європейський вимір. – Ірпінь : Редколегія НУДПСУ. – С. 110–114.
 14. Палієнко А. М. Розвиток критичного мислення майбутніх журналістів як показник сформованості їхньої медіакомпетентності / А. М. Палієнко // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури : збірка матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси : ФОП Велівченко В. О., 2012. – С. 157–160.
 15. Palienko A. M. Information Society and its Role in the Modern World / A.M. Palienko // Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – С. 40–43.
 16. PalienkoA. M. Conceptual Analysis of Media Information : Acquiring Foreign Language Media Competence by Future Journalists / A. M. Palienko // International scientific-practical web-congress of pedagogues and psychologists “Be Smart!”. – Geneva (Switzerland) : Publishing Center “Science”. – 2015. – Vol. 1. – P. 205–212.