Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

Некоз Ірина Веніамінівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 35-13-82
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

1979 р. – 1983р. : Черкаський державний педагогічний інститут ім. Возз’єднання України з Росією, факультет іноземних мов, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація «вчитель англійської мови».

1999 р. – 2002 р. : навчання в аспірантурі на кафедрі педагогіки Черкаського національного університету імені Богадана Хмельницького

2005 р. – захист дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008р. – Присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

 

Дисципліни:

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова 

 

Професійна діяльність та нагороди:

1983 р. – 1992р. : вчитель англійської мови, СШ № 6, м. Черкаси.

1992 р. – 1994 р. : вчитель англійської мови,  СШ № 34, м. Черкаси.

1994 р. – 2005 р. : асистент кафедри іноземних мов Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького

2005 р. – 2011р. : доцент кафедри іноземних мов інституту туризму Федерації профспілок України, м. Київ

2011 р.  – до тепер : доцент кафедри іноземних мов ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького


Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Педагогічні аспекти викладання англійської мови

 

1.Некоз І.В. Розвиток у студентів творчої ініціативи і дослідницьких навичок. Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки №2. 2016 – Черкаси: РВЦ ЧНУ ім. Б.Хмельницького,2016. –  С.102-106.

 

2.Некоз И.В. К вопросу о самостоятельном чтении как одном из эффективных средств повышения мотивации учения. Проблемы преподавания профессонально-ориентированного иностранного языка в вузе: материалы Международной научно-практической конференции 26-27 марта 2016г./отв.ред. Е.Е.Сухова, Т.В. Разина, - Рязань: изд. «Концепция», 2016. -140с.

 

3.Некоз І.В. Презентація як складова ефективної професійної підготовки фахівців при вивченні іноземних мов. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції/ За ред. проф. Ш.В.Козубовської, проф. Ф.Ф.Шандора. – Ужгород, 2016. – 230с.

 

4.Некоз І.В. Реферат як одна з дієвих форм організації самостійної роботи студентів Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки 2015 – Черкаси: РВЦ ЧНУ ім. Б.Хмельницького,2015. – С.74-77.

 

5.Некоз І.В. Методичний посібник з англійської мови для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки «туризм» 14.010103 - Київ, 2014 – 45с.

 

6.Некоз І.В. До проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (на матеріалі екскурсій по Шевченківських місцях). Тарас Шевченко на тлі епохи (знагоди 200-річчявід дня няродження). Регіональна науково-практична конференція. Черкаси-2014.

 

7.Некоз І.В. Модульно-рейтингова система контролю та обліку знань студентів. Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі: зб. Матеріалів Міжнар. міжвуз. конф., 5 жовтня 2010р. – К.: КНЕУ, 2010. – 199, [1] c.

 

8.Бабушко С.Р., Ганіш Е.Г, Некоз І.В. Методичний посібник для слухачів підготовчих курсів. – К., 2009.

 

9.Бабушко С. Р., Крицька І. А., Некоз І. В., Рекун Н. М., Соловей Л. С., Чекун Р. А., Щербакова Н. І. English-Ukrainian Dictionary of Tourism Terminology: Англо-український словник туристичних термінів. – К., – 2007. – 112с.