Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Мартовицька Наталія Володимирівна,

ст. викладач, кандидат педагогічних наук

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 45-30-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
1997 – 2002 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, диплом спеціаліста, кваліфікація «Англійська і німецька мови та література».
2002 – 2003 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, диплом магістра, кваліфікація «Мова та література (англійська)».

2009 – 2012 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького (аспірантура)

 2013 – успішний захист дисертації зі спеціальності 13.00.05 – Соціальна педагогіка (на тему: „Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у Великій Британії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) ”

 

Дисципліни:

Іноземна мова (напрям підготовки «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Мистецтво»)
Основи наукової комунікації іноземною мовою (напрям підготовки «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Мистецтво»)

 

Професійна діяльність та нагороди:
З грудня 2003 р. по серпень 2005 р. – старший лаборант кафедри іноземних мов

З вересня 2005 р. до 2009 р. – викладач кафедри іноземних мов

З вересня 2009 р. до тепер – старший викладач кафедри іноземних мов

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Соціальна робота за кордоном

Соціальний захист у Великій Британії

 

 1. Мартовицька Н. В. Використання досвіду соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Великої Британії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) при вивченні соціально-педагогічних дисциплін : [навч. посіб.] / Н. В. Мартовицька. – Черкаси : ФОП Пономаренко Р. В., 2013. – 90 с.
 2. Теоретико-методичні та організаційно-технологічні аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників до роботи із різними категоріями клієнтів : монографія / [Архипова С. П., Байдюк Н. В., Гриценко Т. Є. та ін.] ; за заг. ред. С. П. Архипової. – Черкаси : ФОП Чабаненко, 2013. – 470 с. (авт. Роль державних та сімейних форм влаштування у соціалізації та адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на прикладі Великої Британії) С. 458–470).
 3. Мартовицька Н. В. Ефективні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з досвіду Великої Британії) / Н. В. Мартовицька // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. – Серія: Пед. науки. – Вип. 183. – Ч. 4. – Черкаси, 2010. – С. 97–103.
 4. Мартовицька Н. В. Аналіз видів фостерної опіки у Великій Британії та визначення її класифікації / Н. В. Мартовицька // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка : зб. наук. пр. – Луганськ, 2011. – № 4 (215), лютий. – С. 92–97.
 5. Мартовицька Н. В. Розвиток та перспективи удосконалення системи інституційних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Великій Британії / Н. В. Мартовицька // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка : зб. наук. пр. – Луганськ, 2011. – № 20 (231). – С. 18–27.
 6. Мартовицька Н. В. Аналіз досвіду влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Великобританії / С.П. Архипова, Н. В. Мартовицька // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2011. – Вип.1 (4). – С. 189–195.
 7. Martowyćka N. Analiza działalności instytucji opieki społecznej nad dziećmi osieroconymi і zaniedbanymi w Wielkiej Brytanii / S. Archipowa, N. Martowyćka // Wybrane zagadnienia problematyki pomocy і wsparcia w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku: Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. – Ostrowiec Świętokrzyski – Warszawa, 2012. – C. 183–192
 8. Яковлєва (Мартовицька) Н. В Сучасні соціальні інститути сімейного виховання / Н. В. Яковлєва (Мартовицька) // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 27–28 лют. 2008 р.). – Черкаси, 2008. – С. 204–207.
 9. Яковлєва (Мартовицька) Н. В. Соціально-психологічні та педагогічні фактори впливу на розвиток вихованців інтернатних закладів / Н. В. Яковлєва (Мартовицька) // Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 27–28 бер. 2008 р.). – Черкаси, 2008. – С. 158–159.
 10. Мартовицька Н. В. Соціально-педагогічні проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. В. Мартовицька // Наука, освіта і суспільство очима молодих : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 13–14 трав. 2009 р., Рівне / РДГУ. – Рівне, 2009. – С. 132.
 11. Мартовицька Н. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / Н. В. Мартовицька // Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси 29‒30 бер. 2010 р.). – Черкаси, 2010. – С. 204–207.
 12. Мартовицька Н. В. Ефективні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та шляхи вирішення проблеми у Великобританії / Н. В. Мартовицька // Проблеми психології діяльності в особливих умовах : матеріали ІІ міжвуз. конф. / Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси. – Черкаси, 2010. – С. 90–92.
 13. Мартовицька Н. В. Вплив інтернатних закладів і сім’ї на соціально-психологічний розвиток дітей, що потребують опіки / Н. В. Мартовицька // Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования : тезисы Всеукр. науч.-практ. конф., 24‒25 марта 2011 г. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – С. 203–206.
 14. Мартовицька Н. В. Знайомство з досвідом виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Великобританії як фактор формування педагогічної компетентності замісних батьків / Н. В. Мартовицька // Акмеологія – наука XXI століття: підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 верес. – 2 жовт. 2011 р. – Черкаси (Україна) – Дробич – Албена (Болгарія). – Черкаси : ПП Чабаненко, 2011. – С. 59–63.
 15. Мартовицька Н. В. Підготовка випускників інтернатних закладів до адаптації у соціумі / Н. В. Мартовицька // Підготовка молоді до сімейного життя: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 січн. 2011р., Івано-Франківськ / ПНУ імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 162–165.
 16. Мартовицька Н. В. Соціальні послуги для вразливих верств населення у Великій Британії як важлива складова соціальної інфраструктури країни / Н. В. Мартовицька, Г. Я. Майборода // Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. (Черкаси, 21–23 бер. 2012 р.). – Черкаси, 2012. – С. 89–95.
 17. Мартовицька Н. В. Педагогічне сприяння соціальній адаптації підлітків-сиріт та підлітків, позбавлених батьківського піклування (з досвіду Великої Британії) / Н. В. Мартовицька // Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–28 верес. 2012 р., Україна – Болгарія. – Черкаси : ПП Чабаненко, 2012. – С. 126–130.
 18. Яковлєва (Мартовицька) Н. В. Необхідність впровадження професійної освіти в практичну діяльність соціальних працівників / С. А. Мукомел, Н. В. Яковлєва (Мартовицька) // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. – Серія: Пед. науки. – Вип. 124. – Черкаси, 2008. – С. 107–109.
 19. Яковлєва (Мартовицька) Н. В. Соціальна політика України: курс на Європу / Н. В. Яковлєва (Мартовицька) // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. – Серія: Пед. науки. – Вип. 121. – Черкаси, 2008. – С. 153–156.
 20. Мартовицька Н. В. Ефективність використання комп’ютерних технологій у навчанні людей з особливими потребами / Н. В. Мартовицька // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. – Серія: Пед. науки. ‒ Вип. 144. – Черкаси, 2009. – С. 194–196.
 21. Мартовицька Н. В. Молодь як особлива соціальна демографічна категорія / Н. В. Мартовицька // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2009 р., Черкаси / Черкаський інститут пожежної безпеки. – Черкаси, 2009. – С. 60–61.
 22. Мартовицька Н. В. Категорія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у нормативних документах та науковій літературі Великої Британії / Н. В. Мартовицька // Вісник Черкаського університету. Серія: Пед. науки. Випуск 30 (283). – Черкаси, 2013. – С. 66-70
 23. Мартовицька Н. В Ефективні складові системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Великій Британії/ Н. В. Мартовицька ////Science and Education a New Dimension –Будапешт, 2013. – C.147-152.
 24. Мартовицька Н. В Перейняття британського досвіду інноваційних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні / Мартовицька Н.В // Modern Tendencies of Professional Education in Europe: The International Scientific and Practical Conference. – Ukraine, Bulgaria, 2013. – Cherkasy : РЕ Gordiyenko, 2013. – P. 118-124.
 25. English for Social Work Bachelors     Мартовицька Н.В.: [навч-метод. посіб.] /  Н. В. Мартовицька. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 196 с.
 1. Иностранный язык для сотрудничества в сфере социальной работы Украины и Великобритании / Мартовицька Н. В// Проблемы преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка в вузе - Материалы научно-практической  конференции, 21-22 марта 2014 г., изд-во «Концепция»,  Рязань . – с 72-73
 2. Ретроспективний аналіз передумов становлення соціального захисту дітей у Великій Британії // Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації суспільства. Теоретичні та прикладні проблеми : монографія / [Архипова С. П., Десятов Т.М.. Курляк І.І., Міщик Л.І., Майборода Г.Я. , Мартовицька Н. В та ін.] ; за заг. ред. С. П. Архипової. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко С.І., 2014. – 234 с. ) (авт. С. 162–179.).
 3. Мартовицька Н. В. Дитячі суди Великої Британії як інструмент здійснення соціального захисту дітей /Мартовицька Н.В.// Вісник Черкаського університету. Серія: Пед. науки. Випуск 24 (317). – Черкаси, 2014. – С. 90-94
 4. 29. Мартовицька Н. В. Роль та функції дитячих судів у Великій Британії /Мартовицька Н.В.//Professionalism and Professional Development: Theory and Practice. Collection of scientific papers. – Ukraine, Bulgaria, 2014. – Cherkasy : РЕ Gordiyenko, 2014. – 384 p. (auth. P. 217-220)
 5. “English Course for Part-Time Students of Social work and Social Pedagogy Department”: [навч. посіб.] / Н. В. Мартовицька. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 148
 6. Improving Parentally Deprived Children’s Quality of Life in Ukraine /Martovytska N.V //American Journal of Education and Research,- Vol 2, Num 12B, - Science and Education Publishing, - December 2014 – 92p. (auth. P. 70-78)
 7. Мартовицька Н. В. Місцеві органи влади як важливий елемент у здійснені соціального захисту в умовах сучасного економічного простору (на прикладі Великої Британії) /Мартовицька Н.В.// Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного розвитку суспільства: зб. наук. пр. \ за заг. ред.. С.П. Архипової. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – 132 с. (авт. с. 123-128)
 8. Мартовицька Н. В. Провідні принципи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Великій Британії /Martovytska N.V //Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(30), Issue: 59, 2015 (P.47-50)
 9. Мартовицкая Н.В. Формирование профессиональной англоязычной лексической компетенции студента с помощью карт памяти / Мартовицкая Н.В//Проблемы преподавания профессионально-ориентированного иностранного язика в вузе : материалы Международной научно-практической конференции, 26-27 марта 2016 г. \ отв. Ред. Е.Е. Сухова, Т.В.Ризина. – Рязань : Издательство «Концепция», 2016. – 140 с. (авт. 62-64)
 10. Голодова О.А, Мартовицкая Н.В К проблеме преодоления языкового барьера при профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам. //Проблемы преподавания профессионально-ориентированного иностранного язика в вузе : материалы Международной научно-практической конференции, 26-27 марта 2016 г. / отв. Ред. Е.Е. Сухова, Т.В.Ризина. – Рязань : Издательство «Концепция», 2016. – 140 с. (авт. 27-29)
 11. Martovytska N.V Adopting Foster Care Experience into Ukrainian Welfare System (based on British experience) / Yearbook of Varna University of Management . “Modern science, business and education” – Bulgaria : Varna University of management, 2016. – 216 p. (auth. P. 124-131)
 12. Martovytska N.V Adopting Foster Care Experience into Ukrainian Welfare System / Modern Science and Education: individual self-identity in the context of European integration. – Ukraine-Bulgaria, 25 June – 7 July 2016. – Cherkasy : FLP Gordienko E. I., 2016. – 116 p. (p. 96-104)