Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Колісник Вікторія Юріївна

Викладач кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Контактна інформація

Роб. (0472) 35-13-82

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
1995 – 2000 – ЧДУ ім. Б. Хмельницького, диплом спеціаліста, кваліфікація “вчитель англійської і німецької мови та літератури”  
2009 – 2015 – аспірантура при кафедрі педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту ЧНУ ім. Б. Хмельницького за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

 

Дисципліни:

Іноземна мова професійного спрямування для напряму підготовки «Біологія», «Хімія», «Екологія», «Комп’ютерні науки»

 

Професійна діяльність:
2000 – 2001: викладач кафедри практики англійської мови,;

2000 – 2002 : лаборант кафедри іноземних мов;
2002 – до тепер: викладач кафедри іноземних мов.

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Професійна освіта

Особистісно орієнтоване навчання

Різнорівневий підхід 

 

Список наукових публікацій:

 1. Колісник В. Ю. Ставлення майбутніх інженерів-програмістів до вивчення іноземної мови / В. Ю. Колісник // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – 2012.-С. 268 – 271. – 0,12 ум. друк. арк.
 2. Колісник В. Ю. Психологічні аспекти вивчення іноземної мови майбутніми інженерами-програмістами / В. Ю. Колісник // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – Випуск № 3 (216). – С. 49 – 52. – 0,41 ум. друк. арк.
 3. Колісник В. Ю. Вплив особистісно орієнтованого навчання на психологічний стан майбутніх інженерів-програмістів / В. Ю. Колісник // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 216 – 223. – 0,37 ум. друк. арк.
 4. Колісник В. Ю. Рівень навченості іноземної мови за професійним спрямуванням після застосування особистісно орієнтованого навчання / В. Ю. Колісник // Science and Education: a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (15), Issue: 30. – Budapest, 2014. – С. 45 – 49. – 0,49 ум. друк. арк.
 5. Колиснык В. Ю. Особенности обучения иностранному языку профессиональной направленности будущих инженеров-программистов / В. Ю. Колиснык // режим доступу: http://tea4cher.ru/home/volume6. 30 января 2015 г.
 6. КолісникВ. Ю. Основні відмінності між традиційним і особистісно орієнтованим навчанням / В. Ю. Колісник // Мова. Наука. Культура: Збірник наукових праць за матеріалами міждисциплінарної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (Харків. 10 червня 2015) / ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: «Міськдрук», 2015. – С. 459 – 469. – 0,625 ум. друк. арк.
 7. Колісник В. Ю. Методичні вказівки із застосування особистісно орієнтованого навчання іноземної мови за професійним спрямуванням на основі технології різнорівневого підходу / В. Ю. Колісник. – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 32 с. – 1,6 ум. друк. арк.
 8. Колісник В. Ю. Граматично-фонетичний аспект готовності майбутніх інженерів-програмістів при застосуванні особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови / В. Ю. Колісник // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» (15.02.2016). – 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 60–66. – 0,18 ум. друк. арк.
 9. Колісник В. Ю. Формування психолого-педагогічної готовності майбутніх інженерів-програмістів у процесі здійснення різнорівневого підходу в навчанні іноземної мови / В.Ю. Колісник // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 30. – С. 133 – 138. – 0,6 ум. друк. арк.
 10. Колісник В. Ю. Реокомендації із застосування особистісно орієнтованого навчання іноземної мови за професійним спрямуванням / В. Ю. Колісник // Управлінсько-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи : Збірник матеріалів перших науково-практичних педагогічних читань (15 грудня 2016 р.). – Черкаси: Видавець Ю. А. Чабаненко, 2016. – С. 74 – 77. – 0,19 ум. друк. арк.
 11. Kolisnyk V. Principles of Person Oriented Approach in Teaching ESP // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. Випуск № 14. – С. 48-53. – 0,6 ум. друк.арк.

 

 Підручники

 1. Колісник В. Ю. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (заочна форма навчання) : Навчальний посібник / В.Ю. Колісник, Н. М. Соколан. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 88 с. – 3,8 ум. друк. арк.