Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

Зінченко Анна Володимирівна

кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 35-13-82

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
1998-2004 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького, диплом спеціаліста, кваліфікація “вчитель англійської мови та літератури”  
2009 – 2012 – ЧНУ ім. Богдана Хмельницького (аспірантура при кафедрі педагогіки вищої і освітнього менедженту)

Червень 2012 – успішний захист дисертації зі спеціальності 13.01.04 – Теорія і методика професійної освіти

 

Дисципліни:

Іноземна мова за професійним спрямуванням для напряму підготовки «Біологія», «Хімія», «Математика», «Фізика»

 

Професійна діяльність та нагороди:
Листопад, 2004 – серпень, 2006: асистент кафедри іноземних мов;
вересень, 2006 – січень, 2012: викладач кафедри іноземних мов; 
вересень, 2015 і до тепер: старший викладач кафедри іноземних мов.

 

Напрям наукової діяльності:

Комунікативна толерантність

Професійна підготовка студентів ВНЗ

 

Друковані статті:

1.Зінченко А.В . Психолого-педагогічні засади формування комунікативної толерантності студентів педагогічних університетів. 130-137с. Вісник Черкаського університету,серія педагогічні науки, випуск 189,частина 1, 2010р.

2.Зінченко А.В. Сутність, функції і цілі толерантного педагогічного спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу педагогічних університетів.141-144с. Вісник черкаського університету, серія педагогічні науки, випуск 181, частина 3, 2010р.

3.Зінченко А.В.  Модель формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університетів у процесі гуманітарної підготовки // « Проблеми підготовки сучасного вчителя» збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 241-248 с.

4.Зінченко А.В.  Когнітивні виміри комунікативної толерантності  майбутнього вчителя у навчально-професійній взаємодії. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.  кол.: Побірченко Н. С. та інші]. – Умань: ПП Жовтий, 20011. – Випуск 36. 30-36 с.

5.Зінченко А.В. Концептуальні ідеї розуміння сутності феномену «комунікативна толерантність». Підготовка формування творчої особистості у вищій загальноосвітніх школах : зб.наук.пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 3(56). – 213-219с.

6.Зінченко А.В. Етико-естетичні показники комунікативної толерантності майбутнього вчителя. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (19-20 травння 2011року): зб. матеріалів/ за заг. ред. Сауха П. Ю.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,2011.-231-233с.

7.Зінченко А.В. Індивідуально – типологічні вияви комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя.118-124с. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Випуск 8 (2)2011р.

8.Зінченко А.В. Методологічні засади формування комунікативної толерантності особистості в освітньому процесі. – 404–412с. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології/ – 1том. Теоретичний та науково - методичний часопис – 3(46). – 2012р.

9.Зінченко А. В. Поведінковий компонент у структурі комунікативної толерантності майбутнього вчителя: його критерії та показники.127-131с. Вісник черкаського університету. Педагогічні науки. Серія №3 2015р.

Тези

1.Зінченко А.В. Теоретико-методологічні основи формування комунікативної толерантності майбутнього педагога. Викладач і студент: розвиток ефективного співробітництва. – С. 41-43. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 176с.

2.Зінченко А.В. До проблеми формування комунікативної толерантності студентів вищих навчальних закладів. Викладач і студент: умови особистісного і професійного зростання. – С. 173-175. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: Видавництво ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2009. – 188 с.

3.Зінченко А.В. Сутність, функції та структура комунікативної толерантності студента – майбутнього педагога. – С. 129 – 132с. // Соціально - гуманітарні вектори педагогіки вищої школи. Третя Міжнародна наукова конференція 13 – 14 травня 2011р.

Посібник

Зінченко А. В. Педагогіка комунікативної толерантності у вищій школі: (методичний посібник для викладачів) / А. В. Зінченко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 108с.

Програма спецкурсу

 Зінченко А. В. Комунікативна толерантність педагога: (навчальна програма спецкурсу) / Укл. А. В. Зінченко. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ  імені Богдана Хмельницького, 2011. – 16с.

Автореферат

Зінченко А.В. Формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної підготовки. 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – 2012. – 20с.