Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Корновенко Лариса Віталіївна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 37-11-035
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
        1981 – 1985 – ЧДПІ імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, диплом з відзнакою (Б-1 № 593806) присвоєна кваліфікація “вчитель російської мови та літератури і звання вчителя середньої школи”.

 

        Квітень 2001 – захист кандидатської дисертації зі спеціальності   10.02.02 – російська мова.

 

         Грудень 2003 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та російського мовознавства.

 

Дисципліни:

Старослов’янська мова (2 курс)


Історична граматика російської мови (3курс)

Соціолінгвістика (3курс)

Загальне мовознавство (4курс)

Риторика (5 курс)

 

  

 Професійна діяльність:

 

Вересень 1986 р. – вересень 1996 р. –  асистент кафедри російської мови та методики навчання;

Вересень 1996 р. – 2001 р. –  асистент кафедри загального та російської мовознавства;

Вересень 2001 р. –  в.о. доцента  кафедри загального та російської мовознавства;

Вересень 2003 р. – вересень 2010 р. - доцент  кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання;

Вересень 2010 р. – листопад 2016 р. - доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання;

Грудень 2016 р. – переведена на посаду завідувача, доцента кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання.

 

З 2002 по 2010 рік – відповідальний секретар „Вісника Черкаського національного університету. Серія Філологічні науки”.

2003 р. – 2011 р. - відповідальний секретар організаційного комітету Всеукраїнських та Міжнародних конференцій „Актуальні проблеми менталінгвістики”.

Відповідальний редактор збірника наукових праць „Актуальні проблеми менталінгвістики” (2005р., 2007р., 2009р., 2011р.),

Головний редактор міжвузівського збірника наукових праць „Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення”.

З 2009 р. -  заступник директора з наукової роботи.

 

Свідоцтво про закінчення курсів підвищенні кваліфікації в Центрі післядипломної освіти та екстернату у Київському національному лінгвістичному університеті зі спеціальності "Російська мова як іноземна" (травень 2016 р.).

Сертифікат про підвищення кваліфікації "Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом" в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (квітень 2016р.).

Сертифікат про підвищення кваліфікації  у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова , Польща  (2016 р.).

 

Нагороди:

 

Грамота Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького, 2001;

Подяка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2005;

Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, наказ ГУОН ЧОДА від 07.05.2009 № 67-к;

Почесна грамота Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, наказ від 05.11.2013 № 499-к;

Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, наказ ГУОН ЧОДА від 03.02.2011 № 29-к;

Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, наказ ДОН ЧОДА від 22.01.2014 № 15;

Подяка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, наказ від 01.10.2014 № 404-к;

Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, наказ ДОН ЧОДА від 19.01.2015 № 05.

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

 

Мовознавство.

Лінгвістика тексту.

Соціолінгвістика.

Психолінгвістика

 

  1. Корновенко Л.В. Общее языкознание: просеминарий. Учебное пособие для студентов. – Черкассы: Изд. Чабаненко Ю.А., 2013.– 212 с. (у співавторстві з Мусієнко В.П.).

 

  1. Корновенко Л.В. Рабочая тетрадь по введению в языкознание. Учебное пособие для студентов. – Черкассы: ЧНУ им. Б. Хмельницкого. – 2015. – 180с. (у співавторстві з Мусієнко В.П.).

 

  1. Корновенко Л.В. Подготовка и проведение производственной педагогической практики по русскому языку: методическое пособие. – Черкассы: Издатель Чабаненко Ю.А., 2015. – 80 с. (у співавторстві Барменкова О.П., Василенко М.М.).

 

  1. Корновенко Л.В. Образ влади, виборів, виборця у мовній свідомості черкащан (за результатами експерименту 2013-2014 рр.) // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні Науки. – № 27(360). – 2015. – С. 59-69.

 

  1. Корновенко Л.В. Характеристика мовної особистості в україномовній картині світу // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. [Текст] / МОН України, Київський націон. лінгвістичний університет, Черкаський націон. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ-Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2016. – С.47-52.

 

  1. Корновенко Л.В. Женские имена в русских и украинских паремиях: восприятие и оценка // «Славянская мифология и этнолингвистика» : сборник научн.статей/ редкол.: В.И. Коваль (отв.ред) [и др.]; Мин-во образования РБ, Гомельский гос ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ, 2015. – с. 140-144

 

  1. Корновенко Л.В. Толерантність/інтолерантність у суспільній свідомості черкащан (за результатами асоціативного експерименту 2013-2014рр.) / Л.В. Корновенко // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. – 2016. – с. 185-193.

 

  1. Корновенко Л.В. Дидактические материалы пособия «Практический курс русского языка» в системе подготовки студентов-русистов 1 года обучения / Л.В. Корновенко //Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи» (21-22 травня, 2015 року). – Вінниця, 2015.