Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Козюра Олена Василівна,  доцент,  кандидат філологічних наук

  

Контактна інформація:

роб. тел. 0472- 37-11-03

е-маіl: Elena Kozyura @mail. Ru 

                                      

Освіта:

1995 р. – 2000 р. – Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, здобула кваліфікацію вчителя російської мови  і літератури та зарубіжної літератури; англійська мова та література.

Диплом про підвищення кваліфікації «Вчитель англійської мови та літератури» (2001 р.)

Листопад 2006 р. – захист дисертації у спеціалізованій вченій раді   Інституту ім. Т. Г. Шевченка НАН України за спеціальністю – 14.01.04 – література зарубіжних країн.

 

Дисципліни:

«Історія зарубіжної літератури кінця 19 - початку  20 століття» (3 курс)

«Історія зарубіжної літератури 20 століття» (4 курс)

«Сучасний літературний процес» (4 курс)

«Антична література»  (1 курс)

 

Професійна діяльність:

2003 р. – 2006 р. – Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, викладач кафедри зарубіжної літератури;

2006 р. – 2009 р. - Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, в. о.  доцента кафедри зарубіжної літератури;

2010 р. – до цього часу - Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання.

Диплом про підвищення кваліфікації «Вчитель англійської мови та літератури» (2001 р.)

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

Західноєвропейська література.

Література США.

  1. Козюра О. В. Система стильових засобів у романі Джона Фаулза «Колекціонер». – О. Козюра /Мова та культура: Проблеми загальної, германської, романської та слов'янської стилістики. – Горлівка, 2007. – С. 64-67.
  2. Козюра О. В. Міфологізований історизм як структурний і смисловий фактор сучасного постмодерністського роману. – О. Козюра / Східнослов'янська філологія. – Горлівка, 2004. – С. 166-174.
  3. Козюра О.В. Феномен постмодернізму : спроба визначення естетичної функції. – О. Козюра / Зарубіжна література в школах України. – 2005. - №6. – С. 18-20.
  4. Козюра О. В. Творчість Дж. Фаулза: деякі актуальні проблеми ідейно-естетичної інтерпретації. – О. Козюра / Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретації. Збірка матеріалів міжнародної конференції. Випуск 1 – К., 2003. – С. 197-199.
  5. Козюра О. В. Англійська література ХХ століття: шляхи розвитку. – О. Козюра / Вітчизняна філологія. – Черкаси, 2011. – С. 60-67.
  6. Козюра О. В. Стильові засоби роману «Жінка французького лейтенанта» Дж. Фаулза. – О. Козюра / Східнослов'янська філологія: збірник наукових праць. Випуск 9. – Горлівка, 2006. – С. 121-127.
  7. Козюра О. В. Художній світ Джона Фаулза: проблематика і поетика сюжету / Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Вип 3. – Черкаси, 2012. –С. 52-56 (0,4 др. арк.)
  8. Козюра О. В. Аллюзии и реминисценции в русcком символизме / Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Вип. 5. – Черкаси, 2015. – С. 131–134.