Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

 

Титаренко Олександр Іванович, доцент кафедри німецької філології, кандидат педагогічних наук

 Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 33-08-63
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
1993 – 1998 – ЧДУ ім. Б.Хмельницького, диплом спеціаліста, кваліфікація “вчитель англійської і німецької мови та літератури”  

2004 – 2007 – ЧНУ ім. Б.Хмельницького (аспірантура);

2009– успішний захист дисертації зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

2011 – доцент кафедри німецької філології ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

 

Дисципліни викладання
Німецька мова (1 курс ОКР спеціаліст та 1 курс ОC магістр)
Німецька мова (2 курс)
Шкільний курс німецької мови та методика її викладання (3, 4 курс)

Методика викладання іноземних мов у ВНЗ (1 курс ОC магістр)

Професійна діяльність та нагороди:
1998 – 2004: асистент кафедри німецької філології,
2004 – 2007: аспірант кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, 
2007 – 2009: викладач кафедри німецької філології,

2009 – 2011: в.о. доцента кафедри німецької філології,

2011– до тепер: доцент кафедри німецької філології.

 

Напрям наукової діяльності:

Методика викладання іноземних мов

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі

Загальна педагогіка та історія педагогіки 

 

Опубліковані праці:

 1. Титаренко О.І. Phasen zur Föderung der Lernerautonomie im Studiengang „Methodik des Fremdsprachenunterrichts“ / О.І. Титаренко // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 107-108.
 2. Титаренко О.І. Learner autonomy as integral part of modern teacher's technique / О.І. Титаренко // Global changes in Ukraine – global changes in English teaching in Ukraine. – Lviv, 2016. – p. 204-205
 3. Титаренко О.І. Використання інформаційно-комунікативних технологій у філологічній освіті / О.І. Титаренко // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Наукове видання. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2014. – 214 с.
 4. Данилюк С.С., Титаренко О.І. Інформаційні технології в освітньому процесі. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Наукове видання. Черкаси: ФОП Сумська О.А., 2013. – 214 с.
 5. Титаренко О.І. Розвиток ідей гуманістичного виховання у педагогічній спадщині Пауля Наторпа // Вісник Черкаського університету. − Черкаси, 2011. − Вип. 196. − Ч. 1. − С. 162 – 164.
 6. Титаренко О.І. Системний підхід до встановлення умов ефективності професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ // Вісник Черкаського університету. − Черкаси, 2011. − Вип. 196. − Ч. 2. − С. 165 – 169.
 7. Титаренко О.І. Загальна характеристика розвитку змісту освіти дорослих: досвід ФРН // Вісник Черкаського університету. − Черкаси, 2011. − Вип. 203. − Ч. 2. − С. 110 – 113.
 8. Титаренко О.І. Планування навчального процесу як фактор продуктивності кредитно-модульної системи // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання, 2011. − № 6. http://tme.umo.edu.ua/
 9. Титаренко О. І. Соціально-педагогічні ідеї Пауля Наторпа та їх критичний аналіз педагогами початку ХХ століття / О. І. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія „Педагогічні науки”. – 2008. – Вип. 122. – С. 122–125.
 10. Титаренко О. І. Кант і Песталоцці у теорії освіти і виховання Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія „Педагогічні науки”. – 2008. – Вип. 119. – С. 130–133.
 11. Титаренко О. І. Соціальне виховання та освіта у соціально-педагогічному проекті П. Наторпа / О. І. Титаренко // Молодь і ринок. –  – №  1 (36).  – С. 126–128.
 12. Титаренко О. І. Пауль Наторп: релігія як засіб гуманізації освіти / О. І. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія „Педагогічні науки”. – 2007. – Вип. 113. – С. 155–158.
 13. Титаренко О. І. Мета, зміст та форми соціальної педагогіки П. Наторпа / О. І. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія „Педагогічні науки”. – 2007. – Вип. 111. –    С. 130–135.
 14. Титаренко О. І. Предмет та зміст освіти у соціальній педагогіці та філософії Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія „Педагогічні науки”. – 2007. – Вип. 101. – С. 140–143.
 15. Титаренко О. І. Пауль Наторп про теоретичну підготовку педагога / О. І. Титаренко // Вісник Ужгородського університету. – Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. – 2005. – № 8. – С. 189–190.
 16. Титаренко О. І. Соціально-педагогічні ідеї Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 2. – С. 105–107.