Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Ришкова Анастасія Вячеславівна, викладач кафедри німецької філології

 

Контактна інформація

Телефон: 8 (0472) 33-08-63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Диплом спеціаліста, Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького

 

Дисципліни викладання

Німецька мова (4-6 курси)

Психолінгвістика (4 курс)

 

Професійна діяльність та нагороди

Сертифікат Гете-Інституту про участь у воркшопі „Europa? Ich will es wissen” (грудень 2015)

Сертифікат учасника міжвузівського наукового проекту, що здійснювався на громадських засадах за межами університету, «Підвищення компетентності викладачів англійської мови у контролі та оцінці досягнень студентів»

 

Дослідницькі інтереси:

Когнітивна ономасіологія, словотвір німецької мови, психолінгвістика

 

Опубліковані праці:

 1. Ryschkowa, Anastassija. Die hyperonymische Unterart der propositionalen Motivation der deutschen zusammengesetzten Personenbezeichnungen / Anastassija Ryschkowa // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 108-109.
 2. Ryschkowa, Anastassija. Onomasiologische Implikation in den deutschen zusammengesetzten Personenbezeichnungen / Anastassija Ryschkowa // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 17-18.
 3. Ришкова А.В. Мотиватори-сингулятиви в ономасіологічній структурі німецьких композитних номінацій осіб / А.В. Ришкова // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Бахмут, 18 квітня 2017 р.) / відп. ред. Р. М. Ситняк. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – Вип. 4. – С. 100-102.
 4. Ришкова А.В. Ономасіологічна структура німецьких композитних найменувань осіб / А.В. Ришкова // Проблеми лінгвістичної семантики : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 листопада 2016 р.). – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 51-54.
 5. Ryschkowa, Anastassija. Die oppositive Unterart der propositionalen Motivation der deutschen zusammengesetzten Personenbezeichnungen / Anastassija Ryschkowa // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. –C. 141-142
 6. Ришкова А.В. Проміжний статус контамінаційних утворень у сучасному німецькому словотворі/ А.В. Ришкова // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 листопада 2015р. – Умань : ФПО Жовтий О.О., 2015. – С. 241-243.
 7. Ришкова А.В. Місце напівафіксів у сучасному німецькому словотворі / А.В. Ришкова // Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д. філол. наук, проф. А.К. Корсакова, 12-13 грудня 2014р., МГУ. – Одеса : МГУ, 2014. – С. 143-144.
 8. Зооморфная метафора в немецких композитных наименованиях лиц // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 8. Часть 2. – Ставрополь : Логос, – С.23-28.
 9. Мотиватори рівня кількості в складі сучасних німецьких композитних найменувань осіб // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОНМС України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. - Черкаси, 2012. - Вип. 14-15. – С.181-185.
 10. Асоціативно-метафорична мотивація композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільський : "Аксіома", 2012. – С.153-156.
 11. Змішана мотивація композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові // Вісник Черкаського університету: Серія «Філологічні науки» – Черкаси, 2012. – №27 (240). 2012 – С.37-42.
 12. Пропозиційно мотивовані композитні найменування осіб у сучасній німецькій мові // Вісник Черкаського університету: Серія «Філологічні науки» – Черкаси, 2011. – №213. – С.43-48.
 13. Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. - Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 40-44.