Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Ковтун Яніна Петрівна, викладач кафедри німецької філології

 

Контактна інформація
Корпус 3, к. 410
Телефон:  8 (0472) 33-08-63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
Диплом спеціаліста, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

 

Дисципліни викладання:
Практика німецької мови (IV курс)
Практична граматика німецької мови (III курс)
Лексикологія німецької мови (ІІІ курс)
Шкільний курс німецької мови та методики навчання  (ІІІ курс)

 

Професійна діяльність та нагороди:

 1. Сертифікат про проходження курсів від Goethe Institut “ Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik auf den Niveaus B1-C2”, Göttingen 2010
 2. Сертифікат про участь у семінарі «Expanding Horizons-Using Context in English Class» (5 грудня 2013) – м. Черкаси
 3. Сертифікат Гете-Інституту про участь у воркшопі „Europa? Ich will es wissen” (грудень 2015)
 4. Сертифікат Черкаського регіонального тренінгового центру «Фандрайзинг» (січень 2017)

Дослідницькі інтереси:
Словотвір німецької мови

Словотвірне гніздо збірних іменників (2008)

Мотивація у сучасних лінгвістичних студіях (2008)

Категорія збірності у мовознавчих студіях (2008)

Словотвірні типи іменників зі значенням збірності (2009)

Категорія збірності та суміжні з нею категорії (2009)

Реалізація форм словотвірного значення (2011)

Суфіксація як продуктивний спосіб словотворення (2012)

Wortbildende Bedeutung der Sammelnamen (2013)

 

Опубліковані праці:

 1. Ковтун Я.П. Wortbildung als einer der Hauptwege der Bereicherung des deutschen Wortschatzes // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 11-12.
 2. Ковтун Я.П. Словотвірна парадигма у лінгвістиці // Матеріали XVIII Всеукраїнської наук. конф. молодих учених [Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2016»], (Черкаси, 21-22 квіт. 2016) / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – C. 292.
 3. Ковтун Я.П. Номінація в лінгвістичних студіях / Я. П. Ковтун // Наукові записки  міжнародного гуманітарного університету. Наукове видання збірник. Одеса.  – 2014. – Випуск № 21. – С. 83 – 84
 4. Ковтун Я.П. Категорія числа збірних імен / Я. П. Ковтун // Наука: теорія та практика.  Збірник тез та доповідей  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. Черкаси.  – 2014. – С. 169 – 171
 5. Ковтун Я. П. Категорія збірності у лінгвістичних студіях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2014. – С. 135–136.
 6. Kovtun Janina. Wortbildende Bedeutung der Sammelnamen // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні.– Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2013. – С. 126–127.
 7. Ковтун Я. П. Категорія збірності: мовні рівні // Матеріали XII Міжнар.наук.конф. [«Каразінські читання: Людина.Мова.Комунікація»], (Харьків, 1 лют.2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, . – Харків, 2013.
 8. Ковтун Я. П. Іменників зі значенням збірності: словотвірний аспект // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2012. – С. 40–43.
 9. Ковтун Я.П. Реалізація форм словотвірного значення у іменників із категоріальним значенням збірності ( на матеріалі сучасної німецької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2011. – Ч. 2. – №3. – С. 140–144.
 10. Ковтун Я. П. Словоскладання як продуктивний тип словотворення іменників зі значенням збірності (на матеріалі сучасної німецької мови) // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні.– Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2011. – С. 105–106. .
 11. Ковтун Я. П. Словотвірні типи іменників зі значенням збірності // ІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у 21 столітті» (9-10.04.2009р). –  Запоріжжя, 2009. –  С. 268-273.
 12. Ковтун Я. П. Словотвірне гніздо збірних іменників (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) // 15 Міжнародна лінгвістична конференція «Мова і світ» (6-10 жовтня, 2008р). –  Ялта, 2008 –  С. 351-353.
 13. Ковтун Я. П. Категорія збірності та суміжні з нею категорії (на матеріалі німецької мови) // 17 Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (23-27 червня 2008р) . – Київ,2008. – С.
 14. Ковтун Я.П. Мотивація у сучасних лінгвістичних студіях // Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ»: дослідження та викладання (27-28.03.2008р, м.Кіровоград) . – Кіровоград, 2008.  –  С. 124-128.
 15. Ковтун Я. П. Збірність і суміжні з нею категорії // Наукова конференція «Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів» (12.12.2007р, м. Київ) . – Київ, 2007. –  С. 153-155.
 16. Ковтун Я. П. Категорія збірності у мовознавчих студіях // 16 Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (25-29.06.2007р) Випуск 10, Том 2 (102) . – Київ, 2007. – С. 170-176.
 17. Ковтун Я. П. До питання категорії збірності в сучасній німецькій мові //  Науково-практична конференція «Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві»( 4-6.04.2007р) . –  Київ, 2007. –  С. 119-121.