Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

Стройкова Світлана Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
роб. тел.: 8(0472)33-08-63
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
1994-1999 – Черкаський національний  університет імені Богдана Хмельницького, диплом спеціаліста
2009-2012 – Одеський національний університет, диплом кандидата філологічних наук

 

Дисципліни викладання:

Практичні:

Німецька мова (І, ІІ, ІІІ, ІV, V курси)

Теоретичні:

Вступ до мовознавства (І курс)

Основи теорії другої мови (V курс, магістратура)

 

Позанавчальна діяльність:

Керівник наукового гуртка з проблем когнітивної ономасіології

Керівник студентських наукових робіт (курсові та магістерські роботи)

 

Професійна діяльність:

1999 – до цього часу: викладач кафедри німецької філології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницього.

 

Дослідницькі інтереси:

Когнітивна ономасіологія, когнітивне термінознавство

 

Нагороди та сертифікати:

Сертифікат учасника семінару «Projektarbeit, Kiew, Goethe-Institut», 2006

Сертифікат учасника семінару «Europa? Ich will es wissen», Tscherkassy, Goethe-Institut, 2015

Сертифікат учасника семінару «Digitale Medien im Unterricht und in der Lehre», Kiew, Goethe-Institut, 2016

Сертифікат учасника міжвузівського наукового проекту «Підвищення компетентності викладача англійської мови у контролі та оцінці досягнень студентів, 2016 р.

Сертифікат учасника науково-методичного семінару «Навчання наукового письма англійською мовою», травень, 2017р.

 

Опубліковані праці:

 1. Стройкова С. А. Мотивація номенклатури іхтіофауни в сучасній
 2. німецькій мові (когнітивно-ономасіологісний аспект) / С. А. Стройкова // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2010. – Вип. 11. – С. 44 – 48.
 3. Стройкова С. А. Проблема стратифікації термінології в мовознавстві / С. А. Стройкова // IV Міжнародні Севастопольські Кирило-Мефодіївські читання: збірник наукових праць. – Севастополь: «Гит пак», 2010. – Том І. – С. 309 – 316.
 4. Стройкова С. А. Гіперонімічний та еквонімічний різновиди мотивації німецьких іхтіонімів / С. А. Стройкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – –  Вип. 213. – С. 37 – 42.
 5. Стройкова С. А. Асоціативно-метафорична мотивація номенклатурних назв риб у сучасній німецькій мові / С. А. Стройкова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Філологічні науки. – 2012. – Вип. 29. – С. 222 – 225.
 6. Стройкова С. А. Партонімічний мотиватор у німецькій іхтіологічній номенклатурі / С. А. Стройкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Мовознавство». – 2012. – Вип. 15, т. 2, № 11. – С. 125 – 129.
 7. Стройкова С. А. Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона АРТИФАКТ) / С. А. Стройкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2012. – Вип. 220. – С. 47 – 52.
 8. Стройкова С. А. Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона НАТУРФАКТ) / С. А. Стройкова  // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – № 9. – С. 121 – 123.
 9. Стройкова С. А. Локативний мотиватор у німецькій іхтіологічній номенклатурі / С. А. Стройкова // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2014. – Вип. 19. – С. 185 – 190.
 10. Стройкова С. А. Змішана мотивація німецьких іхтіонімів / С. А. Стройкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2014. – Вип. 300. – С. 58 – 62.
 11. Стройкова С.А. Локативний мотиватору німецькій іхтіологічній номенклатурі / С. А. Стройкова // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2014. –  Вип.  – С. 185 – 190.
 12. Стройкова С. А. Пропозиційно мотивовані іхтіоніми в німецькій мові / С. А. Стройкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2014. – Вип. № 27 (320). – С. 129–135.
 13. Стройкова С. А. Синонімія в німецькій іхтіологічній номенклатурі / С. А. Стройкова // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 273–277.
 14. Стройкова С. А. Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА) / С. А. Стройкова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – № 25. – С. 121 – 123.
 15. Стройкова С. А. Модель породження німецьких номенклатурних назв риб. Стройкова С.А. // Language and Education, Issue 6 (2). Volume 31. Taylor and Francis, 2017. P. 815 – 821.      Impact factor: 0.921(Scopus and Web of Science)
 16. Стройкова С. А. Пропозиційно-асоціативна мотивація німецьких іхтіонімів / С. А. Стройкова // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К. – Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 401 – 403.
 17. Стройкова С. А. Проблема розмежування термінів і номенів / С.А. Стройкова // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 – 26 листопада 2016 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 80 – 83.
 18. Стройкова С. А. Характеристика німецької іхтіологічної номенклатури / С.А. Стройкова // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23 – 24 грудня 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 86 – 89.
 19. Стройкова С. А. Аспекти метафоричного типу мотивації німецьких номенклатурних назв риб. Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - с. 38 – 40.