Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

Калюжна Людмила Борисівна, викладач,

Заступник директора ННІІМ з виховної роботи

  

Контактна інформація
Телефон: 8(0472) 35-44-50
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта
Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, диплом спеціаліста – спеціальність «англійська мова та українська мова і література»

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, диплом спеціаліста – спеціальність «практична психологія»

Черкаський національнийуніверситет імені Богдана Хмельницького, аспірантура, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

 

Дисципліни викладання
Практика англійської мови
(3-й,  рік навчання)
Англійська мова(друга мова)
(3-й рік навчання)


Позанавчальна діяльність
Куратор студентської групи

 

Дослідницькі інтереси та публікації

Психологія життєтворчості.

Збереження психологічного здоров’я.

Травматерапія.

 

Навчально-методичні посібники

1. Навчально-методичний посібник “Lexical Tests for Learners of English” для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія  (мова і література (англійська)) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – C.126-155

2. Навчально-методичний посібник “Tests for Advanced Learners” для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія  (мова і література (англійська)) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – C. 94-111.

3. Навчально-методичний посібник “English for Advanced Learners” для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія  (мова і література (англійська)) Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С..

Статті:

1. Калюжна Л.Б. Пашіс Л.О. Вплив соціалізації на творчу реалізацію особистості // Science and Education a New  Dimention. Pedagogy and Psychology, IV(39), Issue: 79 – Hungary, Budapest, 2016. - С.108 – 111.

2.Калюжна Л. Б. Глибинно-психічні детермінанти творчості Марії Башкирцевої /Л.Б. Калюжна // Вісник Херсонського університету, серія «Психологічні науки»,Вип.4.- 2015.- -С.66-70.

3.Калюжна Л. Б. Особливості символічної репрезентації життєвого та творчого шляху особистості в авторській казці /Л.Б. Калюжна // Вісник Одеського національного університету. Том 19. Випуск 1(31) Серія: Психологія. – Одеса: "Астропринт", 2014. – С. 74 – 79.

4. Калюжна Л. Б.Використання біографічного методу для дослідження творчості Василя Симоненка /Л.Б. Калюжна // Science and Education a New  Dimention. Pedagogy and Psychology.- Vol. II(10).- Issue: 20 – Hungary, Budapest, 2014. - С.118 – 121.

5.Калюжна Л. Б Вплив гендерної соціалізації на формування творчої особистості /Л.Б. Калюжна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Психологічні науки». Т.1. Вип. 103. –   Чернігів:ЧНПУ.–  2012. –С. 138-141.

6. Калюжна Л. Б Соціальна обумовленість творчого самовираження особистості /Л.Б. Калюжна //Вісник інституту розвитку дитини. Вип.24.Серія «Філософія,педагогіка,психологія». - Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – С.152-158.

Тези:

 «Творча діяльність як передумова збереження психологічного здоров’я особистості» // II Всеукраїнський науково-практичний семінар, 26 березня 2015р.,м. Дрогобич.