Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

Білецька Віталіна Станіславівна, викладач, аспірантка


Сфери діяльності:
 виховна, профорієнтаційна, рекламна та організаційна робота в інституті.

 

Предмети, що викладає:

практика англійської мови,

практична фонетика,

англійська як друга мова.

 

Співпраця з іншими освітніми закладами міста: 
Черкаська гімназія 31:
- викладання спецкурсів з дисциплін: граматика англійської мови, країнознавство та література Англії. 
- Член журі у суддівстві обласних олімпіад при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.

Учасник пректу «Вчителі англійської мови – агенти змін», який реалізується Міністерством освіти та науки України, Британською Радою в Україні та громадською ініціативою GoGlobal у рамках національної кампанії «Україна Speaking».

 

Дослідницькі інтереси та публікації

1) Практична фонетика англійської мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Данилюк С.С., Ніжевська О.С., Дегтярьов Д.В., Білецька В.С. – Черкаси, 2012. – 169 с.

2) Вербалізація концепту «Україна» в сучасних англомовних ЗМІ. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації. Збірник наукових праць. Випуск 1. Філологічні студії Далівського університету. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013. – 219 с. 
3) Функціональні особливості сучасного газетного дискурсу. Актуальні проблеми металінгвістики. Збірник наукових праць за матеріалами VIII міжнародної наукової конференції. Черкаси, 2013. – 217 с. 
4) Навчальний посібник “English for advancеd learners” для студентів IV курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)). Галузі знань – 0203 Гуманітарні науки / за редакцією к.ф.н. , доц. Пашіс Л. О. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 502 с. 
5) Love grammar. TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірник наукових праць (англ. м.). – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. – 176 с.