Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Радченко Олена Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

 

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 45-30-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:

грудень 2012 - захист кандидатської дисертації

2002-2005 - аспірантура з лінгвістики (спец. 10.02.04 “германські мови”), кафедра англійської філології, Черкаський національний університет.

1994 - сертифікат з маркетингу та менеджменту, українсько-німецькі курси “Гаральд Бремер + Партнер з маркетингу та менеджменту”.

1984-1989 диплом з відзнакою, кваліфікація “вчитель англійської та німецької мов”, Черкаський державний педагогічний інститут.

 

Позанавчальна діяльність:
Керівник студентських наукових робіт (курсові, дипломні та магістерські роботи)

Керівник наукового гуртка з проблем сучасної лексикографії

Відповідальна за наукову роботу кафедри практики англійської мови

Куратор студентської групи

Голова предметної комісії з дисципліни «Англійська мова» на міському етапі конкурсу учнівських наукових робіт (МАН)

 

Дисципліни:

Практика мови (4 курс)

Практика мови (3 курс)

Практика мови (2 курс)

Англійська мова як мова міжнародного бізнесу (5 курс)

Практична фонетика (2 курс)

Практична фонетика (1 курс)

Виробнича педагогічна практика (4 курс)

 

Професійна діяльність та нагороди:

2017 – дотепер - доцент кафедри практики англійської мови 

2015 – 2017 - старший викладач кафедри практики англійської мови

2014 – 2015 - старший викладач кафедри фонетики і граматики англійської мови

березень 2013 - звання кандидата філологічних наук 

2001-2014 - викладач кафедри фонетики і граматики англійської мови

2001 - звання вчителя вищої категорії, Черкаський комерційний технікум.

1996 - звання вчителя першої категорії, Черкаський комерційний технікум.

1994 - сертифікат про проходження навчання на міжнародних курсах “Teaching English for Specific Purposes” при Британській Раді, м. Плімут, Великобританія.

Напрям наукової діяльності:
Когнітивна лінгвістика

Концептуальна метафора

Лексикографія

Надруковані наукові праці:

 1. Калюжна Л.Б. Lexical Tests for Learners of English: навчально-методичний посібник для студентів /Л.Б. Калюжна, С.В. Лєвочкіна, Л.О. Пашіс, О.Ю. Радченко. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – 201 с.
 2. Лєвочкіна С.В. Thematic Tests for Learners of English: навчально-методичний посібник для студентів / C.В. Лєвочкіна, О.Ю. Радченко. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – 200 с.
 3. Радченко О. Ю. Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття «КОНКУРЕНЦІЯ» // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції УАКЛіП
  “Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика”, 8-10 жовтня 2016 р. – Черкаси : ЧНУ, 2016. – С. 116.
 4. Радченко О. Ю. Terminology of marketing: conceptual metaphor theory // Book of abstracts of the conference “Specialist Languages: Practice and Theory”, 16-18.09.2016. – Rzeszow : University of Rzeszow, 2016. – P. 20.
 5. Радченко О. Ю. Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття «РИНОК» //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : Науковий журнал. – Чернівці : Вид-во ЧНУ ім. Юрія Федьковича,  2016. – Випуск 11-12. – Ч. 2. – С. 181-184.

 6. Радченко О. Ю. Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття «РИНОК» / О. Ю. Радченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – У друку.
 1. Радченко О. Ю. Принципи побудови словника-тезауруса термінології маркетингу: поняття «ЦІНА» / О. Ю. Радченко // Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття : збірка матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції 1 лютого 2016. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Франка, 2016. – С. 69-72. 
 2. Радченко О. Ю. Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття «ЦІНА» / О. Ю. Радченко // Наукові праці: Серія Філологія Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Випуск 240. – Т. 252. – С. 80-85. 
 3. Радченко О. Ю. Корелятивний домен “ШЛЯХ, РУХ ШЛЯХОМ”: спектр концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Випуск 32. – Т. 2. – С. 326-329.
 4. Радченко О. Ю. Англомовна терміносистема маркетингу: корелятивний домен БУДІВЛЯ, ЇЇ СПОРУДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ / О. Ю. Радченко // Вісник Черкаського університету: Серія Філологічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2013. – Випуск 7 (260). – С. 52-58.
 5. Радченко О. Ю. Англомовна терміносистема маркетингу: поняття “контейнер” як корелятивний домен концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Наукові праці: Серія Філологія Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 204. – Т. 216. – С. 85-88.
 6. Радченко О. Ю. Корелятивний домен ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ: спектр концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир :Вид-во ЖДУ, 2013. – Випуск 4 (70). – С. 178-181.
 7.  Радченко О. Ю. Концептуальна метафора в англомовній терміносистемі маркетингу: процедура аналізу корелятивного домену / О. Ю. Радченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця : Вид-во ВДПУ, 2013. – Випуск 18. – С. 299-303.
 8.  Радченко О. Ю. Корелятивний домен «ЛІХТАР, СВІТЛО»: спектр концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Актуальні проблеми менталінгвістики : збірка матеріалів VIIІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 23-24 травня 2013. – Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 46-48.
 9. Радченко О. Ю. Концептуальна метафора в терміносистемі маркетингу на матеріалі англомовних текстів) : дис. …канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Ю. Радченко. – Черкаси, 2012. – 314 с.
 10. Радченко О. Ю. Поняття «competition» / «конкуренція» як референт концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури : збірка матеріалів І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Черкаси, 14 березня 2012). – Черкаси : ФОП Велівченко В.О. – С. 65 – 68. 
 11. Радченко О. Ю. Референтний домен “КОМПАНІЯ”: діапазон концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки : зб. Наук. Праць. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Випуск 29. – С. 147 – 150.
 12. Радченко О. Ю. Концептуальна метафора в терміносистемі маркетингу:  методика дослідження / О. Ю. Радченко // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Луцьк : ВНУ . – 2011.– № 3. – Частина 1. – С. 160 – 164. 
 13. Радченко О. Ю. Термінологія маркетингу з позицій теорії концептуальної метафори / О. Ю. Радченко // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : збірка матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції (Харків, 19 березня 2011). – Харків : ХНУ. – С. 107 – 111.
 14. Радченко О. Ю. Корелятивний домен “ЛЮДИНА” в концептуальній метафорі англомовних термінів маркетингу / О. Ю. Радченко // Актуальні проблеми менталінгвістики : збірникстатей за матеріалами VI Міжнар. наук. конф. (Черкаси, 21-22 травня 2009). – Черкаси :Ант, 2009. – С. 71 – 73.
 15. Radchenko O. Split of the source domain in structural conceptual metaphor / O. Radchenko // The Stockholm 2009 Metaphor Festival : Abstracts of the Metaphor Festival (Stockholm, 10 – 11 September 2009). – Stockholm : Stockholm University. – P. 44 – 45.
 16. Радченко О. Ю. Референти концептуальної метафори у текстах маркетингу / О. Ю. Радченко // Записки з загальної лінгвістики : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 7. – С. 260 – 267.
 17. Радченко О. Ю. Понятійні категорії текстів маркетингу / О. Ю. Радченко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Горлівка : ГДППМ, 2004. – Вип. 4. – С. 41 – 47.
 18. Радченко О. Ю. Види концептуальної метафори: підстави класифікації / О. Ю. Радченко // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія : зб. наук. праць. – Х. : Константа, 2003. – № 586. – С. 141 – 144.
 19. Радченко О. Ю. Поліфункціональність понятійних концептів у метафорах терміносистеми маркетингу / О. Ю. Радченко // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія : зб. наук. праць. – Х. : Константа, 2003. – № 609. – С. 173 – 176.
 20. Радченко О. Ю. Поняття “ЦІНА”: спектр концептуальних метафор (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. Ю. Радченко // Гуманітарний вісник. Серія Іноземна філологія : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – № 7. – С. 169 – 171.
 21. Радченко О. Ю. Теорія концептуальної метафори: базові поняття / О. Ю. Радченко // Актуальні проблеми менталінгвістики : збірник статей за матеріалами III Міжнар. наук. конф. (Черкаси, 8-10 квітня 2003). – Черкаси : «Брама», 2003. – Ч. 1. – С. 39 – 47.
 22. Радченко О. Ю. Корелятивний концепт “ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ” у метафорах терміносистеми маркетингу / О. Ю. Радченко // Треті Каразинські читання : Методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції : Матеріали ІІІ міжнародної наук.-метод. конференції (Харків, 28 – 29 жовтня, 2003 р.). [тези доп.]. – Х. : ХНУ, 2003. – С.155 – 156.
 23. Радченко Е. Ю. Понятие “ТОВАР”: спектр концептуальных метафор (на материале современного английского языка) / О. Ю. Радченко // Филология и культура : Материалы IV междунар. науч. конф. (Тамбов, 16 – 18 апреля 2003 г.). [тезисы докладов]. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2003. – С. 375 – 377.

Методичні посібники:

 1. Радченко О. Ю. Intonation in English: Методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. / О. Ю. Радченко, Н. П. Сливка. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2015. – 69 c.
 2. Тестовий контроль у навчанні англійської мови : навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) / [Т. М. Кравченко, О. М. Чебан, С. А. Аліфанова, О. Ю. Радченко та ін.]. – Черкаси : Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 244 с.
 3. Радченко О. Ю. Intonation in English: Методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу. / О. Ю. Радченко, Н. П. Сливка. – Черкаси: Вид-во ФОП Белінська О.Б., 2014. – 48 c.
 4.  Радченко О. Ю. The intonation in unemphatic and emphatic speech: Методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу / Д. В. Гаращенко, О. Ю. Радченко. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 40 с.
 5.  Радченко О. Ю. The intonation in unemphatic and emphatic speech: Методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 2 курсу / Д. В. Гаращенко, О. Ю. Радченко. – Черкаси : ЧНУ, 2010. – 40 с.