Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Шуба Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент

 

Контактна інформація
т. 8-067-8040305
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта
Диплом спеціаліста, кваліфікація вчителя англійської і німецької мови та зарубіжної літератури, ЧДУ ім. Б.Хмельницького, 
Диплом магістра філології з відзнакою, кваліфікація викладача англійської і німецької мов та літератури, ЧНУ ім. Б.Хмельницького
Аспірантура при ГДПІІМ, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури

Предмет викладання
Практика англійської мови (3 курс, стаціонар)
Практика англійської мови (4 курс, стаціонар)
Практика англійської мови (3 курс, заочна форма навчання)

Позанавчальна діяльність
Куратор академічної групи

Професійна діяльність та нагороди

Сертифікат про успішне проходження курсу в системі післядипломної педагогічної освіти за програмою «Intel® Навчання для майбутнього” з ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні навчальних предметів

Дослідницька діяльність та публікації
Коло наукових інтересів – теорія літератури, зарубіжна літератури (література Великої Британії ХХ століття)

 1. Стаття «Ігровий компонент художнього твору: автор – герой – читач у творах А.Мердок і Дж.Фаулза» // Літературний дискурс: Генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний аспекти): Зб. мат-лів між нар. конф. /За ред. Ю.І. Ковбасенка. – УАВЗЛ, 2003. – С. 201-203.
 2. Стаття «Ідейно-філософські домінанти сучасного англійського роману (на прикладі творів А.Мердок та Дж.Фаулза)» // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, – 2004. – Число восьме. – С. 77-80.
 3. Стаття «Особливості жіночого портрету у прозі Мюріел Спарк» // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, – 2005. – Число дев’яте. – С. 58-61.
 4. Стаття «Хто він «заводний помаранч» – жорстокість у плоті чи тонкий любитель класичної музики?» // Вісник СевГТУ. Вип. 61: Філологія: зб.наук.пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2005. – С.179-185
 5. Стаття «Примара щастя і свободи героїв А. Мердок (на прикладі романів 1950-60-х років)» // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 67 – Черкаси: ЧНУ, 2005. – С. 117-121.
 6. Стаття «Развитие жанров в английской литературе 60-70-годов ХХ века» // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 10. Том 1. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – С. 156-162.
 7. Стаття «XX століття: час карнавалу і маскараду» // Східно-слов’янська філологія: збірник наукових праць. Випуск 10. Літературознавство. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. – С. 104-116.
 8. Стаття «Психолого-філософські детективи Мюріел Спарк // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 95 – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 122-130.
 9. Стаття «Структурно-стильові особливості модерністського и постмодерністського роману» // Літературознавчий збірник. – Вип. 29-30. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 192-202.
 10. Стаття «Британський роман другої половини ХХ століття: погляд крізь призму постмодернізму» // Studia Methodologica: альманах. – Тернопіль: «Підручники та посібники» – Севастополь: «Рибэст», 2007. – Вип. 22. – С. 270-276.
 11. Стаття «Британський роман другої половини ХХ століття у ситуації постмодернізму» у збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики» // Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: В 2 т. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – Т. 2: Мова та стиль художнього твору. – С. 183-186.
 12. Стаття «Постмодерністська інтерпретація історії у творчості британських письменників другої половини ХХ століття» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2008. – Вип. 2 (54). – С. 93-99.
 13. Тези «Новий погляд на історію: стильові пошуки британських романістів другої половини ХХ століття» // Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих вчених (28-29 січня 2008 р.). Том 2. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С.143-146.
 14. Стаття «Стильове новаторство Йєна Мак’юена» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – Вип. 2 (58). – С. 134-142;
 15. Стаття «Британський історіографічний метароман: проблема художньої ідентифікації» // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки – Черкаси: Черкаській національний університет імені Богдана Хмельницького, 2009. – Вип. 168. – С. 133-141;
 16. Стаття «Метафора лабіринту у філософсько-психологічному контексті британського роману другої половини ХХ століття» // Теоретические и прикладне проблемы русской филологии: научно-методический сборник. – Вып. XVIII. Часть 2. – Славянск: СГПУ, 2009. – С. 145-152, (0,46 др.ар.);
 17. Стаття «Бути суспільно вільним – значить стати маргіналом: до проблеми зображення соціального аспекту британського роману другої половини ХХ століття» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – Вип. 4 (60). – С. 96-103, (0,57 др.ар.);
 18. Стаття «‘Мантиса’ Джона Фаулза як рефлексія на роль митця: ігровий аспект» // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – Вип. 6. – С. 109-112, (0,4 др.ар.);
 19. Стаття «Еволюція британського історичного роману: перегляд історичних вимірів» / Ю.В. Шуба // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 135. Вип. 122. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 109-113, 0,56 др.ар.;
 20. Стаття «Англійський неовікторіанський роман: гра з літературними канонами» / О. С. Киченко, Ю.В. Шуба // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Випуск десятий. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011. – С. 68-79, 0,72 др.ар.;
 21. Стаття «Ігровий аспект паратекстуальності: роль епіграфа в англійському романі 1960-1990-х років / Ю. В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство – Харків: ППВ «Нове слово», 2011. – Вип. 1 (65). – С. 136-144, 0,65 др.ар.;
 22. Стаття «Принцип нонселекції: ігрові можливості англійського постмодерністського роману останньої третини ХХ століття» / Ю. В. Шуба // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 198 – Черкаси: ЧНУ, 2011. – С. 135-142, 0,76 др.ар.;
 23. Стаття «Реконструкция биографического начала в творчестве М. Спарк» / Ю. В. Шуба // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011. – С. 107-114, 0,45 др.ар.;
 24. Стаття «Реалізація мотиву «двійництва» у романі М. Спарк «Підсобники та підбурювачі»»/ Ю. В. Шуба, А.В. Пустильник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(73), Частина перша. – С. 157–170.;
 25. Стаття «Факт та вигадка в англійській історіографічній металітературі» / Ю.В. Шуба, М.В. Паршук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(73), Частина друга. – С. 166–172;
 26. Стаття «Тривимірність як основа структури неовікторіанського роману «Чаттертон» Пітера Акройда» / Ю. В. Шуба, М. С. Самойленко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – – Вип. 2(1). – С. 162–168;
 27. Стаття «Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса «Механічний апельсин»» / Ю. Шуба // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. праць / наук. Ред. Сулима М. М. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 21–31, 0,54 др.ар.
 28. Стаття «Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману «Чаттертон» Пітера Акройда» / Ю. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2014. – Вип. 2 (78). – Частина друга. – С. 220–230, 0,65 др.ар.
 29. Шуба Ю.В. «Роль паратексту в романі «Чаттертон» Пітера Акройда» / Ю.В. Шуба // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 53–55.
 30. Шуба Ю.В. «Концепція альтернативної історії в романах Дж. Барнса» / Ю.В. Шуба // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 жовтня 2016 року). – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 76–78.

 

 1. Тези «Постмодерністська інтерпретація історії як основа художньої розповіді у британській літературі другої половини ХХ століття» // «Східнослов’янська філологія: Від Нестора до сьогодення»: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. – С. 256-258;
 2. Тези «‘Мантиса’ Джона Фаулза як рефлексія на роль митця» // «Східнослов’янська філологія: Від Несторі до сьогодення»: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2010. – С. 301-303 (0,2 др.ар.).;
 3. Тези «Образ «нового» Робінзона у романі «Робінзон» М. Спарк» // VII Міжнародні Чичерінські Читання «Світова Літературна Класика У «Великому Часі» : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 152–154, 0,11 др.ар;
 4. Тези «Особливості англійського неовікторіанського роману (на прикладі роману «Жінка французького лейтенанта» Дж. Фаулза)» / Ю.В. Шуба // Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов а теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури : збірка матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси, 2012. – С. 103–106;
 5. Тези «Особливості репрезентації історії у романі «Хоксмур» Пітера Акройда» / Ю. В. Шуба //Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії : збірник тез доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2012. – С. 51–53.

 

Методичні посібники

 1. Навчально-методичний посібник «Модульні контрольні роботи з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів ІV курсу напрям підготовки 0203 Гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 Філологія (англійська мова та література) / Уклад. Л. О. Пашіс, Ю. В. Шуба. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 96 с, 6 др.ар.
 2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), галузь знань 0203 Гуманітарні науки /Уклад. Ю. В. Шуба, О. І. Приймак. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – 152 с., 9,5 др.ар.
 3. Навчально-методичний посібник «Tests for Advanced Learners» для студентів IV курсу галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) / за редакцією к.ф.н., доц. Пашіс Л.О. – Черкаси : ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2016. – 135 с.
 4. Lexical Tests for Advanced Learners of English : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)), освітнього ступеню Бакалавр / Укладачі Л.О. Пашіс, О.М.  Заїковська, Ю.В. Шуба. – Черкаси : ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2016. – 166 с.