НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

 

 

Ришкова Анастасія Вячеславівна, викладач кафедри німецької філології

 

Контактна інформація

Телефон: 8 (0472) 33-08-63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Диплом спеціаліста, Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького

 

Дисципліни викладання

Німецька мова, бакалавр, 1, 4 курс.
Німецька мова, магістр, 1, 2 курс.
Психолінгвістика, бакалавр, 4 курс.

 

Професійна діяльність та нагороди

Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі «Lieder in modernen DaF-Lehrwerken für junge Erwachsene (am Beispiel von Lehrwerken Menschen A1-B1 und Sicher B1+ vom Hueber Verlag). 1.11.2019. – Черкаси, ЧНУ.
Сертифікат про участь у семінарі «Motive. Kompaktkurs DaF A1-B1» (14.05.2018), Hueber Verlag, Черкаси, ЧНУ.
Почесна грамота ЧНУ ім. Б. Хмельницького (від 26.09.2017 р.)
«Motivating the Unmotivated» (3 листопада 2016), ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси.
Міжвузівський науковий семінар із актуальних проблем методики викладання іноземних мов, 28 квітня 2016 р. – Черкаси.
Сертифікат Гете-Інституту про участь у воркшопі „Europa? Ich will es wissen” (грудень 2015)
Сертифікат учасника міжвузівського наукового проекту, що здійснювався на громадських засадах за межами університету, «Підвищення компетентності викладачів англійської мови у контролі та оцінці досягнень студентів»
“Expanding Horizons – Using Context in English Class”, 5 грудня 2013р. – Черкаси.
Fortbildungsseminar „Rose Ausländer – aktuelle Lyrik im Vergleich“, 15. - 18. Mai 2001. – Goethe-Institut, Kiew.


Дослідницькі інтереси:
Семантика, прагматика, когнітивна ономасіологія, психолінгвістика, лінгвокультурологія, німецька мова.

Опубліковані праці:

 • Поліщук Н. М., Ришкова А. В. Методична розробка до відеокурсу „Hallo aus Berlin“. Видання друге, доповнене. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2019. 28 с.
 • Ришкова А. В. Статус контамінації у сучасному німецькому словотворі. Романо-германські мови у контексті неперервної освіти. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 18 квітня 2019 р. Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф., 2019. C. 160-164.
 • Ришкова А. В. Особливості ономасіологічної імплікації у німецьких композитних найменуваннях осіб. Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Бахмут, 11 квітня 2019 р.) / відп. ред. Р. М. Ситняк. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 5. С. 132-133.
 • Поліщук Н. М., Ришкова А. В. Методична розробка до відеокурсу „Hallo aus Berlin“. Уклад. Н. М. Поліщук, А. В. Ришкова. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2018. 24 с.
 • Ryschkowa, Anastassija. Die hyperonymische Unterart der propositionalen Motivation der deutschen zusammengesetzten Personenbezeichnungen. Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. С. 108-109.
 • Ryschkowa, Anastassija. Onomasiologische Implikation in den deutschen zusammengesetzten Personenbezeichnungen. Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. С. 17-18.
 • Ришкова А.В. Мотиватори-сингулятиви в ономасіологічній структурі німецьких композитних номінацій осіб. Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Бахмут, 18 квітня 2017 р.) / відп. ред. Р. М. Ситняк. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. Вип. 4. С. 100-102.
 • Ришкова А.В. Ономасіологічна структура німецьких композитних найменувань осіб. Проблеми лінгвістичної семантики : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 листопада 2016 р.). Рівне : РДГУ, 2016. С. 51-54.
 • Ryschkowa, Anastassija. Die oppositive Unterart der propositionalen Motivation der deutschen zusammengesetzten Personenbezeichnungen. Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). Львів : ПАІС, 2016. C. 141-142.
 • Ришкова А.В. Проміжний статус контамінаційних утворень у сучасному німецькому словотворі. Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 листопада 2015р. Умань : ФПО Жовтий О.О., 2015. С. 241-243.
 • Ришкова А.В. Місце напівафіксів у сучасному німецькому словотворі. Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д. філол. наук, проф. А.К. Корсакова, 12-13 грудня 2014р., МГУ. Одеса : МГУ, 2014. С. 143-144.
 • Мотиватори рівня кількості в складі сучасних німецьких композитних найменувань осіб. Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОНМС України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. Черкаси, 2012. Вип. 14-15. С.181-185.
 • Асоціативно-метафорична мотивація композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 29. Кам’янець-Подільський : "Аксіома", 2012. С.153-156.
 • Змішана мотивація композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові. Вісник Черкаського університету: Серія «Філологічні науки». Черкаси, 2012. – №27 (240). 2012 – С.37-42.
 • Пропозиційно мотивовані композитні найменування осіб у сучасній німецькій мові. Вісник Черкаського університету: Серія «Філологічні науки». Черкаси, 2011. №213. С.43-48.
 • Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові. Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. Черкаси, 2010. Вип. 11. С. 40-44.

                                                         

SP Simple Map