НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

 

 

Дворова Ксенія Василівна, викладач кафедри німецької філології

Контактна інформація:

Корпус 3, к. 410

Телефон: 8 (0472) 33-08-63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:

2000-2005 – ЧНУ диплом спеціаліста, кваліфікація “вчитель німецької і англійської мови та літератури”

2011-2012 – ЧНУ диплом магістра, кваліфікація «викладач університетів»

 

Дисципліни викладання:

Німецька мова (1-3 курси)

 

 

Професійна діяльність та нагороди:

 1. Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі “Lieder in modernen DaF-Lehrwerken für junge Erwachsene (am Beispiel von Lehrwerken A1-B1 und Sicher B1+ vom Hueber Verlag)“ (1.11.2019 р.). Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019

 2. Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі «Motive. Kompaktkurs DaF» vom Hueber Verlag (14.05.2018 р.), Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018

 3. Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі «Starten wir» vom Hueber Verlag (29.09.2017 р.), Чернівці, 2017

 4. Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі «Motivating the Unmotivated» (3 November, 2016 р.), Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016

 5. Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі (Mit „Sicher!“ durch die Stufe B2, Evangelia Karagiannakis) vom Hueber Verlag (05.10.2016), Львів, 2016.

 6. Семінар Гете-Інституту „Europa? Ich will es wissen“ (сертифікат від 30.12.2015)

 7. Сертифікат учасника чергової звітної виборчої конференції Української спілки германістів вищої школи (30 вересня 2016), КНЛУ, Київ
 8. Сертифікат учасника у міжвузівському круглому столі «Дидактика перекладу: основні проблеми підготовки студентів-перекладачів у сучасних умовах» (27 квітня 2016), Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

 

Позанавчальна діяльність:

Профорг кафедри

 

Дослідницькі інтереси:

Структурні особливості німецьких прислів’їв про кохання

Структурно-семантичні особливості німецьких прислів’їв про кохання

 

Опубліковані праці:

 1. Дворова К.В. Phraseologismen mit der Komponente Liebe: Besonderheiten der Übersetzung und Transformation / К.В. Дворова // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2019 р.). ­ Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. 164с.

 2. Дворова К.В. Особливості німецьких фразеологізмів з гастрономічним компонентом / К.В. Дворова // Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kraków, 17 czerwca 2019 r. Kraków : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 3. s. 104.

 3. Дворова К.В. Фразеологізми з компонентом Liebe: особливості перекладу та трансформацій / К.В. Дворова // Романо-германські мови у контексті неперервної освіти / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 18 квітня 2019 р. – Черкаси: Видавець ФОП Нечитайло О.Ф. ,2019.

 4. Дворова К.В. Особливості любовної СМС-комунікації в німецькій мові / К.В. Дворова // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Матеріали ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Конін-Ужгород-Дрогобич, 15 червня 2018.– Конін-Ужгород-Дрогобич, 2018. С. 332-333.

 5. Дворова К. В. Відображення гендерних стереотипів у німецьких прислів’ях / К. В. Дворова // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIV. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 156-160

 6. Dworowa Ksenija Besonderheiten der SMS-Liebeskommunikation in der deutschen Sprache / Ksenija Dworowa // Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28 вересня-29 вересня 2018 р.). – Львів: 2018. – С. 45

 7. Dworowa, K. Besonderheiten der Übersetzung von deutsch-ukrainischen Sprichwörtern über die Liebe / К. Dworowa // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня-30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 45.
 8. Дворова К.В. Удосконалення функціонування університетської освіти України в умовах інноваційного розвитку / К.В. Дворова // Наука та інноватика: вітчизняний та зарубіжний досвід : ІІІ Міжнародний круглий стіл (25 травня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.
 9. Dworowa, K. Der pragmatische Aspekt der Untersuchung deutscher Sprichwörter über die Liebe / К. Dworowa // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.
 10. Дворова К.В. Прагматичний аспект вивчення німецьких прислів’їв про кохання / К.В. Дворова // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. С. 46 – 49.
 11. Dworowa, K. Semantische Besonderheiten der deutschen Sprichwörter über die Liebe / К. Dworowa // Матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів ["Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку"], (Львів, 4– 6 жовт. 2016 р.). / Асоц. укр. германістів, Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Л. : ПАІС, 2016.
 12. Дворова К.В. Структурно-стилістичний аналіз балади Ф. Шіллера "Рукавичка" / К.В. Дворова // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 грудня 2015 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015.
 13. Дворова К.В. Стилістичні особливості німецькомовних поетичних текстів про кохання / К.В. Дворова // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 13-14 листопада 2015 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015.
 14. Дворова К.В.Особливості перекладу німецько-українських прислів’їв про кохання / К.В. Дворова // І Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2015. – С. 33-35.
 15. Дворова К.В. Структурно-семантичні особливості німецьких прислів’їв про кохання / К.В. Дворова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 307-311
 16. Дворова К.В. Семантичні особливості німецьких прислів’їв про кохання / К.В. Дворова // Матеріали XII Міжнар.наук.конф. [«Каразінські читання: Людина.Мова.Комунікація»], (Харьків, 1 лют.2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна,2013.
 17. Дворова К.В. Структурні особливості німецьких прислів’їв про кохання / К.В. Дворова // Збірник наукових праць. Вісник маріупольського державного університету. Серія : Філологія., Маріуполь, 2012.

 

 

                                                         

SP Simple Map