НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Наукова школа, створена й очолювана професором кафедри теорії та практики перекладу ННІ іноземних мов ЧНУ імені Б. Хмельницького Оленою Селівановою, працює починаючи з 1999 р. і ґрунтується на розроблених її фундатором нових наукових концепціях когнітивно-ономасіологічного аналізу мотиваційних процесів номінативних одиниць різного рівня, когнітивної карти й діалогічності дискурсу й тексту, концептуального моделювання; зіставної ономасіології, когнітивного синтаксису, перекладацьких трансформацій тощо. Ці авторські концепції представлені в 300 публікаціях Олени Олександрівни, зокрема у 15 фундаментальних працях: монографіях, підручниках, енциклопедичних виданнях. У складі наукової школи плідно працюють 2 доктори філологічних наук (проф. О. О. Селіванова і професор Київського національного лінгвістичного університету Н. К. Кравченко), 12 кандидатів філологічних наук Черкаського національного університету (доценти І.М.Литвин, Г.В.Кочерга, В.В.Калько, О.Я.Кресан, І.В.Богданова, О.М.Цапок, Г.А.Ярмоленко, Н.С.Рибалка, старші викладачі Я.В.Браницька, О.В.Коновалова, С.А.Стройкова, О.І.П’єцух), а також 13 кандидатів наук, які викладають в університетах Києва, Одеси, Львова, Рівного, Харкова, Херсона, Миколаєва тощо.

Під керівництвом професора Селіванової захищено 1 докторську і 12 кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.15 − загальне мовознавство (докт.), 10.02.01 − українська мова, 10.02.02 − російська мова, 10.02.04 − германські мови й 10.02.05 − романські мови. Підготовлені Оленою Олександрівною наукові кадри працюють у Черкаському національному університеті і є провідними фахівцями кафедр теорії та практики перекладу, журналістики, українського мовознавства, англійської й німецької філології, російської мови та зарубіжної літератури і методики викладання, а також інших ВНЗ України. Чимало науковців виконали дисертаційні роботи на базі авторських концепцій проф. Селіванової під керівництвом інших провідних мовознавців України. У межах школи під керівництвом О.О.Селіванової виконуються 2 докторських дисертації. ЇЇ авторська концепція перекладацьких трансформацій є підґрунтям для виконання курсових, дипломних і магістерських робіт студентами фаху «Переклад» в Черкаському національному університеті, статей, підручників і дисертацій науковців інших ВНЗ України. Професор Селіванова є співавтором проекту державної ваги − створення багатотомної «Великої української енциклопедії», перший том якої вийшов у 2017 р.

Загалом з часу існування наукової школи її представниками опубліковано понад 20 книг і понад 1200 статей у фахових українських і зарубіжних виданнях. Науковці школи постійно беруть участь у Міжнародних конференціях. Публікації наукової школи мають високий індекс цитованості не лише в Україні, а й за кордоном.

 

                                                         

SP Simple Map